Met 2 of meer huren; dit zijn je rechten

Je wil samen met je feitelijk samenwonende partner een huis of appartement huren. Of misschien wil je wel met enkele vrienden gaan samenwonen.

Je wil samen met je feitelijk samenwonende partner een huis of appartement huren. Of misschien wil je wel met enkele vrienden gaan samenwonen. Wie moet in dat geval de huurprijs betalen? Hoe maak je een einde aan het huurcontract?

De nieuwe Brusselse huurreglementering die op 1 januari 2018 in werking trad neemt heel wat spelregels op die gelden als meerdere mensen samen een huis of appartement willen huren. Ook het Waalse huurdecreet (dat geldt vanaf 1 september 2018) doet dat. Hetzelfde geldt vanaf 1 januari 2019 in Vlaanderen. Maar wat moet je daarvan weten als je samen wil gaan huren?

Wie betaalt de huur?

Tegenover de verhuurder zijn jullie als huurders hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot nakoming van de huurdersverplichtingen. Dat betekent dan ook dat als je niet spontaan betaalt, de verhuurder mag kiezen bij wie hij aanklopt om de betaling van de (volledige) huurprijs te vragen. Diegene die betaalde zal dan op zijn beurt moeten proberen het deel van de andere huurders bij hen los te krijgen.

In de onderlinge relatie tussen jullie als huurders maak je best op voorhand goede afspraken over hoeveel elk zal bijdragen in de huur en de kosten van het huurpand. Zet die afspraken ook op papier.

Een medehuurpact tekenen

In Wallonië en Brussel wordt het zelfs verplicht om een medehuurpact op te stellen. Het gaat om een overeenkomst waarin je met je medehuurders allerhande afspraken maakt.  Hierin kan onder andere opgenomen worden hoe de huurprijs wordt verdeeld tussen de medehuurders wanneer ze niet in de huurovereenkomst wordt voorzien en hoe de verdeling van de gemene, privatieve, forfaitaire of provisionele lasten tussen de medehuurders gebeurt. Verder wordt in zo’n overeenkomst o.a. een inventaris opgenomen van de roerende goederen met vermelding van hun eigenaar. Hoewel de opmaak van zo’n overeenkomst in Vlaanderen niet is geregeld, doe je dat daar maar beter ook.

De huur samen beëindigen doe je zo

Beslis je allemaal samen om de huur te beëindigen, stuur dan een aangetekende brief naar de verhuurder die door jullie allen wordt ondertekend. Leef daarbij de correcte opzegtermijnen na die gelden. Als je de huur beëindigt in de eerste drie jaar daarvan riskeer je ook een bijkomende beëindigingsvergoeding aan de verhuurder te moeten betalen.

En alleen?

Het kan natuurlijk ook gebeuren dat er tussen jullie als huurders een haar in de boter komt en één van jullie het niet meer ziet zitten om nog samen met de anderen te huren. In dat geval biedt de wet de mogelijkheid om de huur voor jouw deel op te zeggen. Je kan dan meteen een nieuwe huurder voorstellen die je plaats inneemt. Wordt die geweigerd door de verhuurder dan beslist de rechtbank. Als de nieuwe huurder die je voorstelt aanvaard wordt door de verhuurder, dan ben je in Vlaanderen niet langer gehouden tot het nakomen van de huurdersverplichtingen. Is er geen nieuwe huurder (bv. omdat je er geen voorstelde), dan kan de verhuurder de huurder die weggaat gedurende zes maanden nadat hij geen huurder meer is nog aanspreken voor de betaling van de huur.

En in Wallonië en Brussel?

In Wallonië kan elke medehuurder te allen tijde een opzeg geven aan de verhuurder en aan zijn medehuurders met naleving van een opzegtermijn van drie maand. Als de medehuurders en de verhuurder hiermee niet akkoord zijn moet de medehuurder een schadevergoeding betalen gelijk aan drie keer het gedeelte van de medehuurder in de huurprijs. Er is geen schadevergoeding verschuldigd als de medehuurder een vervanger aanwijst. Men kan de instemming daarmee enkel om een gegronde reden weigeren.

In Brussel kan een medehuurder op elk ogenblik vroegtijdig uit de huurovereenkomst treden met een opzeggingstermijn van twee maanden. Ook hier kan de uittredende huurder een plaatsvervangende huurder aanduiden of aantonen dat hij een actieve en afdoende zoektocht om een nieuwe medehuurder te vinden heeft ondernomen. Hij is dan geen extra vergoeding verschuldigd. Als de huurder die opzegt geen andere huurder zocht doven de verplichtingen voor de toekomst van de uittredende medehuurder en de hoofdelijkheid met de andere medehuurders automatisch uit ten laatste bij het verstrijken van een termijn van 6 maanden na de datum van verstrijken van de opzeggingstermijn.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

Je interieur inrichten? Ga aan de slag met een moodboard!

Nog nooit van een moodboard gehoord? Geen probleem, moeilijk om het te maken is het niet. Een moodboard is een sfeercollage van je gewenste interieur.

Nog nooit van een moodboard gehoord? Geen probleem, moeilijk om het te maken is het niet. Een moodboard is een sfeercollage van je gewenste interieur.

Het geeft je een richtlijn, geeft je persoonlijke smaak weer en zorgt ervoor dat je een basis hebt voor het vormgeven van je interieur. Maar hoe pak je dat nu aan zo’n moodboard?

Stap 1: Ga op zoek naar afbeeldingen

Je droominterieur onder woorden brengen is niet simpel, het is een stuk makkelijker met afbeeldingen. Of je nu voor een papieren exemplaar gaat of een digitale collage, goede plaatjes geven je smaak weer.

Uiteraard haal je heel wat inspiratie uit Pinterest, waar je al je verzamelde afbeeldingen kan samenbrengen. Maar net zo goed ga je op zoek in magazines of ga je foto’s nemen in winkels. Verzamel simpelweg alles wat je mooi vindt, momenteel moet je nog niet wakker liggen van de samenhang. Het kan in deze fase al een heel stuk helpen als je een bepaalde woonstijl in gedachten hebt. Een bepaalde stijl zorgt voor eenheid doorheen je woning.

Beperk je verzameling niet enkel tot foto’s. Ook kleuren en materialen zijn de perfecte aanvulling.

Stap 2: Groeperen per ruimte

Elke kamer verdient zijn eigen moodboard. Zorg dus dat je voldoende karton hebt, al is er tegenwoordig ook online software waarmee je in een handomdraai tal van moodboards maakt. De keuze is aan jou. Groepeer vervolgens de items per kamer.

Stap 3: Uitzuiveren van je afbeelding

Nu begint het echte werk, het selecteren van de foto’s. Welke weerhoud je en in welke ruimte ga je ze inpassen? Let nu wel op samenhang en zorg dat enkel de exemplaren overblijven die perfect bij jouw gewenste sfeer passen. Probeer verschillende combinaties uit, al zal je merken dat je favoriete stukken er toch altijd bij zijn. Niet alles moet perfect bij elkaar passen,. het gaat om de sfeer. Als je budget ontoereikend is voor alle topstukken die je hebt geselecteerd, zal je toch op zoek moeten naar betaalbare alternatieven. Verschillende moodboards per kamer kunnen, dus laat je creativiteit niet belemmeren.

Als het goed is weet je nu perfect naar welke items je effectief op zoek kan en heb je een idee van stijl. Zo past alles een stuk beter bij elkaar, win je tijd en voorkom je miskopen.

Deze info moet je als verhuurder in Brussel geven

Als je een woning of appartement verhuurt in het Brusselse gewest, moet je heel wat informatie meedelen aan je huurder.

Als je een woning of appartement verhuurt in het Brusselse gewest, moet je heel wat informatie meedelen aan je huurder. Waar moet je precies rekening mee houden en wat riskeer je als je je niet aan de spelregels houdt?

Voor huurwoningen die in het Brusselse gewest liggen moet je aan je huurder voorafgaand aan en uiterlijk bij het sluiten van de huurovereenkomst allerhande informatie geven. Als je dat niet doet, riskeer je  sancties.

Welke info?

Je moet aan je huurder de beschrijving van de woning meedelen net als de huurprijs, die in geen geval het bedrag van de privatieve of gemeenschappelijke lasten mag bevatten. Daarnaast moet je ook het al dan niet bestaan van individuele tellers voor water, gas en elektriciteit meedelen net als de opsomming en de raming van het bedrag van de lasten voor de privatieve en/of gemeenschappelijke delen die de huurder aangerekend zullen worden. Je moet ook aangeven of de lasten aangerekend worden op basis van de reële kosten of op basis van een forfait. Verder moet je het EPC meedelen net als de beheerwijze van het onroerend goed.

Je doet het niet

Als je je niet houdt aan deze verplichting dan kan je huurder wel eens de ontbinding van de huurovereenkomst vragen. Hij kan bovendien een schadevergoeding eisen. De rechtbank kan ook het bedrag van de door de huurder verschuldigde lasten beperken tot het bedrag meegedeeld vóór het sluiten van de huurovereenkomst.

En in publiciteit ?

De informatie in kwestie moet ook in de publiciteit staan die je rond het onroerend goed maakt. Doe je dat niet dan kan je een administratieve boete krijgen die tussen de 50 en 200 euro ligt. Deze wordt opgelegd door de  gemeente waar het verhuurde goed is gelegen.

 

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

Deze 7 ingrepen geven je woning extra waarde

Verbouwen doe je vaak om extra wooncomfort te hebben, maar soms ook met de verkoop van je woning in het achterhoofd.

Verbouwen doe je vaak om extra wooncomfort te hebben, maar soms ook met de verkoop van je woning in het achterhoofd.

Er zijn verbouwingen die je later dubbel en dik kan terug verdienen. Wij geven je alvast 7 ingrepen mee die voor meerwaarde zorgen.

1. Nieuwe ramen en deuren

Nog geen dubbele beglazing? Dan is een investering in nieuwe ramen verstandig. Niet alleen krijgt je woning er een frissere look door, het heeft ook een positief effect op de energiefactuur en de akoestiek.

2. Neem je keuken en/of badkamer onder handen

De keuken en de badkamer, daar letten kopers op. Een aantal kleine verbouwingen kunnen al voor een stevige meerwaarde zorgen. Nieuwe meubels, een likje verf, een fancy kraan, … Het allerduurste materiaal is niet nodig en ga voor een tijdloze uitstraling. Smaken verschillen dus houd het liever neutraal.

3. Pak je gevel aan

Je gevel is het eerste wat potentiële kopers te zien krijgen. Je gevel zandstralen of laten schilderen kan voor een goede eerste indruk zorgen. Je gevel laten isoleren is ook een verstandige beslissing.

4. Duurzame ingrepen

De energie-eisen worden steeds strenger en als je woning daaraan voldoet dan is dat zeker en vast een pluspunt. Hoe energie-efficiënter je woning, hoe makkelijker je deze kan doorverkopen. Neem eerst en vooral de bouwschil onder handen.

5. Een extra badkamer

Zeker voor gezinnen met kinderen kan dit belangrijk zijn. Het hoeft helemaal geen grote badkamer te zijn.

6. Open ruimtes

Zit je met veel kleine ruimtes? Bekijk hoe je je woning kan opengooien en meer ruimte kan scheppen.

7. Zorg voor een piekfijne tuin

Heel wat mensen zijn verzot op een tuin en het is dan ook aan te raden je tuin en terras netjes op orde te hebben. De financiële meerwaarde is waarschijnlijk eerder beperkt, maar het vergemakkelijkt wel de verkoop.

Wie kiest de makelaar?

Je bent samen met enkele anderen eigenaar van een onroerend goed dat je wil verkopen via een makelaar. Wie mag in dat geval kiezen met welke vastgoedmakelaar in zee wordt gegaan?

Je bent samen met enkele anderen eigenaar van een onroerend goed dat je wil verkopen via een makelaar. Wie mag in dat geval kiezen met welke vastgoedmakelaar in zee wordt gegaan?

Tussen eigenaars van een onroerend goed ontstaat wel eens discussie over met welke vastgoedmakelaar in zee moet worden gegaan voor een verkoop. Wat zijn in dat geval de spelregels?

Samen beslissen

Het gaat niet op om alleen een beslissing te nemen en zonder het akkoord van je mede-eigenaars het onroerend goed alvast te koop te zetten bij een makelaar van jouw keuze. Je moet het integendeel onderling eens worden over met wie in zee wordt gegaan. Zelfs een meerderheid kan niet beslissen. Er is integendeel unanimiteit nodig.

Je bent het niet eens

Stelt één van je mede-eigenaars het onroerend goed tegen je zin in toch te koop via een makelaar, dan hoef je het daar niet bij te laten. Je kan een aangetekend schrijven sturen naar de makelaar in kwestie om te eisen dat die het goed ‘uit de verkoop’ neemt. Weet overigens dat de makelaar een fout begaat als hij een onroerend goed te koop stelt zonder het akkoord van alle mede-eigenaars te hebben.

Niet akkoord, en dan?

Als je het onderling niet eens geraakt over de aanstelling van een makelaar, dan kan het onroerend goed niet op die manier verkocht worden. De kans bestaat dan dat één van de mede-eigenaars uiteindelijk naar de rechtbank stapt om daar een notaris te laten aanstellen. Als er dan geen akkoord volgt bestaat de kans dat het onroerend goed uiteindelijk openbaar wordt verkocht.

 

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

Video: Een woning kopen? Deze kosten krijgt u op uw bord

Wat houden de extra kosten voor de aankoop van uw woning in? Hoeveel moet u dan precies lenen bij de bank?

Wat houden de extra kosten voor de aankoop van uw woning in? Hoeveel moet u dan precies lenen bij de bank? En waar moet u nog meer rekening mee houden? bpost bank legt alle antwoorden op tafel.

Voor alle duidelijkheid:

  • Eerst en vooral is er de vraagprijs van de verkoper
  • De registratierechten en notariskosten voor de aankoop van de woning hangen af van de regio en het kadastraal inkomen van de woning.
  • De notariële akte bevat de aktekosten voor de hypothecaire lening en het ereloon van de notaris.
  • Voor de inschrijving van de hypotheek moet u registratierechten rekenen.
  • De dossierkosten verschillen van bank tot bank, met een maximum van €800.
  • Bij bpost bank bent u niet verplicht een verzekering te nemen bovenop uw hypothecaire lening. Anders moet u deze kost er ook bijtellen.
  • Indien de bank van uw keuze geen hypothecair krediet geeft voor 100% van de waarde van het huis, of voor de kosten, moet u over meer eigen middelen beschikken.

Alles samen moet u bij de aankoop van een woning rekening houden met gemiddeld 16% extra kosten bovenop de vraagprijs van het vastgoed, afhankelijk van de regio.

 

Wenst u meer uitleg over bepaalde kosten? Wilt u een concreet bedrag laten berekenen om uw woondroom te realiseren? Bent u geïnteresseerd in een hypothecaire lening bij bpost bank? Maak een afspraak met uw financieel expert op bpostbank.be of bel 02 278 50 39

Deelt je echtgenoot mee in je huurinkomsten?

Je bent alleen eigenaar van een onroerend goed dat je verhuurt. Deelt je echtgenoot dan mee in de huurinkomsten daarvan? Of zijn die voor jou alleen?

Je bent alleen eigenaar van een onroerend goed dat je verhuurt. Deelt je echtgenoot dan mee in de huurinkomsten daarvan? Of zijn die voor jou alleen?

Stel : je kocht voor het huwelijk al een onroerend goed aan of je kreeg dat geschonken door je ouders. Of je bent gehuwd onder een stelsel van scheiding van goederen en kocht alleen een appartement aan met het oog op de verhuur ervan? Voor wie zijn dan de huurinkomsten?

Wettelijk stelsel

Als je getrouwd bent onder het wettelijk stelsel (scheiding van goederen en gemeenschap van aanwinsten) dan zijn de huurinkomsten voor de huwgemeenschap. Dat betekent meteen dat je echtgenoot er in meedeelt. Dit ‘delen’ houdt echter op voor de inkomsten die worden verworven vanaf het moment dat je uiteengaat en meer bepaald van zodra je een echtscheidingsprocedure start.

Scheiding van goederen

Bij een stelsel van scheiding van goederen ligt dat anders. Daar zijn de huurinkomsten die je verwerft uit een eigen onroerend goed wel eigen. Hou er wel rekening mee dat je zal moeten bijdragen in de lasten van het huwelijk. Dat betekent dan ook dat je bv. de huurinkomsten die je gebruikte om het uitgavenpatroon van het gezin te financieren niet (zelfs niet deels) zal kunnen terugvorderen van je ex.

Alimentatie

Bij het bepalen van een eventuele onderhoudsuitkering die je verschuldigd bent voor je ex-partner en/of voor je kinderen kan de rechtbank overigens al eveneens rekening houden met de huurinkomsten die je verwerft, ongeacht onder welk huwelijksstelsel je getrouwd was. Op die manier deelt je (ex-)echtgenoot daar dus mogelijks onrechtstreeks weer voor een stukje in mee.

 

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

Zonnepanelen, wat te kiezen: goede prijs of kwaliteit ?

Is het beter om zonnepanelen massaal te importeren of de kwaliteitsmodellen gemaakt in Europa? We ontleden de vraag met u…

Is het beter om zonnepanelen massaal te importeren of de kwaliteitsmodellen gemaakt in Europa? We ontleden de vraag met u…

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, kost een Europees model de gebruiker maar iets meer. Wanneer u een installatie offerte analyseert, maken de zonnepanelen zelf slechts een deel van de schatting uit, die de arbeid, de technologie, de ondersteuning, de afhandeling, de administratie omvat …

Geïmporteerde zonnepanelen

Goedkope zonnepanelen zijn meestal verkrijgbaar bij een groothandel (meubels, energie …). Zij werken vaak samen met een importeur en een installatiebedrijf die zijn winst op de massa van de verkopen moet rechtvaardigen.

De borden « hoge kortingen « volgen een lange weg voordat ze de eindgebruiker bereiken, achtereenvolgens door opslaggebieden, een importeur en een hele reeks diensten. Om de kosten te minimaliseren, kan er een impact zijn op de kwaliteit van de montagetijd. De winst die grote winkeliers op de massa nastreven, riskeert ook de lange termijn service na de verkoop. In dit geval is het de trend om het dakoppervlak te maximaliseren (massaverkoop).

Europeese zonnepanelen

In dit geval is de keten van fabrikant tot eindgebruiker veel korter en kan deze de hogere productiekosten van het zonnepaneel absorberen. Deze niche wordt gekenmerkt door continue monitoring van zonnepanelen professionals. Het sterke punt van dit type netwerk is om de klant te kunnen adviseren op basis van zijn werkelijke behoeften. Het citaat moet compleet zijn. Dit type paneel maakt ook een op maat gemaakte maatvoering mogelijk op basis van het verbruik van de klant (verkoop op advies). Een goede vakman zal de nodige tijd nemen voor elke installatie. Het moet altijd mogelijk zijn om de klant een tienjarige garantie te bieden.

www.logistiluc.com

Luc Deffe

Zo bepaalt de bank het bedrag dat je kan lenen

Je hebt je droomwoning gevonden? Perfect! Nu moet je nieuwe woonst nog gefinancierd krijgen natuurlijk en daar klop je meestal bij de bank voor aan.

Je hebt je droomwoning gevonden? Perfect! Nu moet je nieuwe woonst nog gefinancierd krijgen natuurlijk en daar klop je meestal bij de bank voor aan.

Zij houden daarbij rekening met een aantal parameters die we je graag even meegeven. Zo kom je niet van een koude kermis thuis, al geven we ook even mee dat sommige banken best wel flexibel willen meedenken.

De waarde van je woning

De meeste banken zullen je adviseren om maximaal 80% van de waarde van je woning te lenen. Vaak blijft het niet bij adviseren maar verwachten ze ook simpelweg een eigen inbreng van 20%. Daarbij telt niet alleen de waarde van je woning, maar moet je ook rekening houden met eenmalige kosten zoals notariskosten, registratierechten en aktekosten. Je bank en/of vastgoedmakelaar vertelt je er met plezier alles over. De tijd dat banken vlot 100% van kosten leenden ligt achter ons, door de bankencrisis zijn ze een stuk voorzichtiger geworden.

Verhouding tussen lasten en inkomsten

Een bank wil er natuurlijk zeker van zijn dat je je lening ook effectief kan aflossen. Qua verhouding tussen lasten en inkomsten adviseren de meeste banken dan ook om niet meer te spenderen dan 40% van je gezamenlijke inkomen. Zo houd je nog genoeg over om comfortabel te kunnen leven. Vaak is het mogelijk dit percentage links te laten liggen en meer te ontlenen, maar een tegenslag kan voorkomen, dus denk er goed over na. Je wilt toch niet na enkele maanden/jaren al in de problemen komen …

Vaak verwachten de banken ook dat jij en je partner een vast contract kunnen voorleggen. Is dit niet het geval, dan kan een intentieverklaring van een werkgever ook helpen. Denk zelf ook goed na of je wel een lening wil aangaan in een onzekere situatie, dit kan best wel wat stress met zich meebrengen.

Restinkomen

Het restinkomen is de som die overblijft nadat je je lening hebt afgelost. In principe moet je hier je andere vast kosten mee kunnen dekken en jezelf af en toe een extraatje kunnen gunnen. Hoe groter het restinkomen, hoe comfortabeler de situatie. De meeste banken rekenen zo’n 1.250 euro aan als restinkomen. Dit blijkt het bedrag te zijn wat een gemiddeld koppel nodig heeft om om rond te komen.

Ben jij een uitzondering op bovenstaande regels? Aarzel niet om in gesprek te gaan met je bank en je situatie te bespreken. Uitzonderingen zijn altijd mogelijk.

Inrichting: breng de jaren 60 je huis in!

De jaren 60 hebben de wereld veranderd. Dit buitengewone decennium heeft meer dan alleen zijn eigen tijdperk beïnvloed.

De jaren 60 hebben de wereld veranderd. Dit buitengewone decennium heeft meer dan alleen zijn eigen tijdperk beïnvloed. En vandaag de dag gooit het ons interieur omver…

De “golden sixties”, tien jaar die de wereld veranderd hebben. Het aantal grote evenementen die plaatsvonden in de jaren 60 is ongelooflijk. Het is het tijdperk van de Beatles, van het succes van Brigitte Bardot, van de Berlijnse Muur, van mei 1968 maar ook van de eerste man op de maan, de moord op Kennedy en Martin Luther King, om nog niet te spreken van de Cubacrisis en de seksuele en artistieke revolutie.

De sixties blijven ons verbluffen. Men valt voor de simpele, vloeiende, vrolijke en kleurrijke vormen. De popcultuur begint, net als neon-kleuren. Het is de tijd van de groei van plastic, gestoffeerde stoelen en de grafische stijl. Geel, oranje, rood en vinyl vieren feest in onze huiskamers! Behang, tafels, lampen en schilderijen maken ook een grote sprong achteruit. Grote bloemen, kunststoffen en glanzende voorwerpen, of zelfs grafische motieven, laten ons alle kleuren zien.

En bij jou thuis?

Om een “jaren 60” sfeer te creëren in je huis hoef je niet te overdrijven! Een Tam Tam krukje, wat hintjes turquoise en oranje en, natuurlijk, een zwart-wit poster uit de tijd zelf zijn al voldoende. Voor de meer gemotiveerden: er bestaan meerdere bedrijven die gespecialiseerd zijn in het recreëren van meubels en stoelen uit die tijd. “Vintage” verlichting komen volgens hen weer in de mode. Voorkom echter dat je teveel doet, want een te radicale transformatie kan al snel vermoeien.

(Nils Pedersen)