Doden bij overstromingen in Wallonië

Wallonië heeft te kampen met overstromingen. In de provincies Luxemburg en Namen zijn drie doden gevallen.

Wallonië heeft te kampen met overstromingen. In de provincies Luxemburg en Namen zijn drie doden gevallen.

Door regen en smeltende sneeuw is er in het zuiden van het land sinds donderdagavond wateroverlast. Die zorgde intussen voor drie doden. In de provincie Luxemburg kwamen een moeder en haar vierjarig kind om het leven tijdens een verkeersongeval dat te wijten zou zijn aan de weersomstandigheden.

In de provincie Namen raakte een chauffeur van de weg. Hij werd uit zijn voertuig geslingerd en was op slag dood.

Zware hinder voor verkeer

In Wallonië waren vrijdag verschillende verkeersassen door de wateroverlast gesloten, vooral in de provincies Luik, Luxemburg en Namen.

In Couvin werd vrijdagochtend het gemeentelijk rampenplan afgekondigd. Volgens de burgemeester heeft de gemeente nooit overstromingen van een dergelijke omvang meegemaakt. Er werd een school opgevorderd om mensen tijdelijk te kunnen opvangen.

Gouverneur Denis Mathen van Namen bracht vrijdagnamiddag een bezoek aan Couvin en ook aan Houyet en Rochefort, twee andere gemeenten die erg werden getroffen door de wateroverlast.

Alleen Waals-Brabant ontsnapt

In de nacht van donderdag op vrijdag was voor bijna het hele Waalse grondgebied (alle provincies behalve Waals-Brabant) gewaarschuwd voor hogere waterstanden.

Dat gold voor alle waterlopen behalve de Maas, maar die begon vrijdagnamiddag in Dinant te stijgen. De rivier trad op verschillende plaatsen in de stad buiten haar oevers.

Courante houtsoorten voor trappen

Hout blijft een populair materiaal in de keuze van een trap. Maar toch is de ene houtsoort de andere niet.

Hout blijft een populair materiaal in de keuze van een trap. Maar toch is de ene houtsoort de andere niet.

Een trap moet stevig zijn en liefst generaties lang meegaan. Duurzame houtsoorten lenen zich daarom beter voor het maken van een trap dan ‘zachte’ soorten. Vormt de trap ook een decoratief element in het interieur, dan is ook de kleur van de houtsoort bepalend. Een overzicht.

Beuk
Herkomst: West- en Midden-Europa
Duurzaamheid: klasse V
Kleur: lichtbruin tot wit. Kleurverschillen nivelleren met de tijd, afhankelijk van de blootstelling aan het licht.

Eik
Herkomst: Midden-, West- en Zuidoost-Europa
Duurzaamheid: klasse II tot III
Kleur: lichtbruin tot goudgeel.

Movingui
Herkomst: West-Afrika
Duurzaamheid: klasse III
Kleur: lichtgeel tot bruinachtig geel. Soms met bruinachtige strepen.

Iroko
Herkomst: tropisch Afrika
Duurzaamheid: klasse I tot II
Kleur: goudbruin. Eens blootgesteld aan de lucht, verdonkert het tot donkerbruin.

Afrormosia
Herkomst: Midden- en West-Afrika
Duurzaamheid: klasse I tot II
Kleur: geelbruin bij het zagen. Onder invloed van het licht wordt het goudbruin van kleur

Ovangkol
Herkomst: Midden- en West-Afrika
Duurzaamheid: klasse II
Kleur: Geelbruin tot donkerbruin, geaderd.

Es
Herkomst: Midden- en Zuid-Europa
Duurzaamheid: klasse V
Kleur: lichtoker

Esdoorn
Herkomst: Europa
Duurzaamheid: klasse V
Kleur: geelachtig wit tot lichtbruin

Meranti
Herkomst: Zuidoost-Azië
Duurzaamheid: klasse II tot IV
Kleur: roodbruin tot rozerood

Merbau
Herkomst: Zuid-Azië
Duurzaamheid: klasse I tot II
Kleur: bruingeel tot roodbruin. Verdonkert bij blootstelling aan het licht.

Grenen
Herkomst: Europa
Duurzaamheid: klasse III tot IV
Kleur: licht tot roodbruinachtig geel

Carolina Pine
Herkomst: zuidoosten van de V.S.
Duurzaamheid: klasse III
Kleur: lichtgeelbruin

Rubberwood (gelamelleerd)
Herkomst: Zuidoost-Azië
Duurzaamheid: klasse V
Kleur: vers gezaagd is de kleur witgeelachtig. Nadien wordt het crème, met soms een lichtroze schijn.

Vlaams-Brabant kan veel besparen op energieverbruik gebouwen

Uit energieaudits blijkt dat 27 Vlaams-Brabantse gemeenten forse besparingen kunnen doorvoeren, op voorwaarde dat er een budget voor wordt vrijgemaakt.

Uit energieaudits blijkt dat 27 Vlaams-Brabantse gemeenten forse besparingen kunnen doorvoeren, op voorwaarde dat er een budget voor wordt vrijgemaakt.

 27 gemeenten uit Vlaams-Brabant hebben met de steun van de provincie energieaudits laten uitvoeren in 70 gebouwen. Daaruit blijkt dat 10 miljoen kWh kan bespaard worden op gas, elektriciteit en stookolie en 2,7 miljoen kilo CO2-uitstoot kan worden vermeden.

Daarvoor is wel een investering van 5,8 miljoen euro nodig. Dat bedrag zou op 7 jaar terugverdiend kunnen worden, aangezien de energieaudits een jaarlijkse kostenbesparing van 840.000 euro opleveren.

Uit de audits blijkt namelijk dat in de meeste gebouwen al aanzienlijk energie bespaard kan worden via kleine maatregelen: het correct afstellen van de verwarmings- en ventilatie-installatie, aanpassing van het vermogen en/of draaiuren van de pompen en verbetering van de luchtdichtheid. Andere maatregelen vragen een grotere investering, zoals renovatie van de stookplaats, vervanging van enkel glas of het plaatsen van dakisolatie.

Volgens gedeputeerde Jean-Pol Olbrechts (CD&V) kan door toepassing van de voorgestelde besparingsmaatregelen 2,7 miljoen kilo CO2 vermeden worden, wat overeenkomt met 27,2 miljoen km auto rijden of 20.400 bomen die een jaar lang groeien.

In vergelijking met het huidige verbruik kan 33 procent bespaard  worden op elektriciteit – hetgeen overeenkomt met het  elektriciteitsverbruik van 2.857 gezinnen -, 60 procent op brandstof, evenals 34.000 m2 water.

Gentse kantorenmarkt noteert op één na sterkste jaar

De Gentse kantorenmarkt heeft in 2010 het sterkste jaar van het voorbije decennium gekend, op 2007 na. Bovendien is de  leegstand zelfs lager dan het gemiddelde, meldt de Stad Gent.

De Gentse kantorenmarkt heeft in 2010 het sterkste jaar van het voorbije decennium gekend, op 2007 na. Bovendien is de  leegstand zelfs lager dan het gemiddelde, meldt de Stad Gent.

In totaal werden in 2010 bij 67 transacties voor 70.000 vierkante  meter kantooroppervlakte verhuurd of verkocht. Dat is het op één na hoogste volume van de afgelopen tien jaar. Gemiddeld was er tussen 2001-2010 een opname van 44.000 vierkante meter. In het recordjaar 2007 was dat 90.000 vierkante meter.

"Het succes is onder meer het gevolg van de realisatie van de  strategische projecten op de site The Loop en aan het station  Gent-Sint-Pieters, waarvoor de eerste transacties werden goedgekeurd", aldus schepen van Economie Mathias De Clercq (Open Vld).

De belangrijkste projecten zijn de bouw van een nieuw Vlaams Administratief Centrum aan het station en een kantoorgebouw voor de Vlaamse Milieumaatschappij op The Loop. Overigens zou al een kwart van de kantoorruimte zijn ingenomen, nog voor de eerste steen werd gelegd.

Eind 2010 bedroeg de totale leegstand 60.000 vierkante meter, of 4,4 procent ten opzichte van het totaal aantal beshikbare kantoren. De gemiddelde huurprijs op de Gentse kantorenmarkt bedroeg in 2010 110 euro per vierkante meter per jaar. De "prime rents", de zogenaamde tophuren voor nieuwbouwlocaties, bedroegen 140 euro per vierkante meter per jaar.

België haalt doelstelling duurzame energie tegen 2020

Europa slaagt erin tegen 2020 20,7 procent van de energiebehoefte duurzaam te produceren. Ook ons land zou het vooropgestelde doel van 13 procent halen. Dat blijkt uit een analyse door het European Wind Energy Association (EWEA) van de actieplannen voor duurzame energie die de 27 EU-lidstaten moesten indienen bij de Europese Commissie.

Europa slaagt erin tegen 2020 20,7 procent van de energiebehoefte duurzaam te produceren. Ook ons land zou het vooropgestelde doel van 13 procent halen. Dat blijkt uit een analyse door het European Wind Energy Association (EWEA) van de actieplannen voor duurzame energie die de 27 EU-lidstaten moesten indienen bij de Europese Commissie.

"Alle actieplannen samen beschouwd, leren ons dat in Europa tegen 2020 20,7 procent van de energieconsumptie duurzaam geproduceerd zal worden", zegt Justin Wilkes, beleidsdirecteur van EWEA.

Vijfentwintig lidstaten lijken hun nationale doelstellingen te halen, waarvan 10 lidstaten dat ruimschoots zullen doen. Enkel Luxemburg en Italië zouden niet slagen in hun nationale opzet zonder samenwerkingsmechanismen.

Zweden zal de kroon spannen, met een aandeel van 50,2 procent hernieuwbare energie tegen 2020. Hekkensluiter Luxemburg daarentegen zal het vooropgestelde doel van 11 procent niet halen, en zal maar 8,9 procent verwezenlijken, verwacht EWEA.

Ierland

De belangenbehartiger van de windenergiesector verwacht dat windenergie voor 14 procent zal instaan voor de totale Europese elektriciteitsbehoefte. Daarnaast voorspelt EAWA dat hydro-energie goed zal zijn voor 10,5 procent van de elektriciteitsvraag, biomassa voor 6,6 procent en zonne-energie voor 2,7 procent.

Ierland zal tegen 2020 het land zijn met de grootste windenergieproductie, goed voor 36,4 procent van de totale elektriciteitsvraag. Op de tweede plaats komt Denemarken, voegt EWEA er nog aan toe.

“Je wordt niet dakloos omdat het sneeuwt”

Officieel telt België 17.000 daklozen. Maar wellicht zijn het er in werkelijkheid nog veel meer.

Officieel telt België 17.000 daklozen. Maar wellicht zijn het er in werkelijkheid nog veel meer.

Daklozen zijn de laatste jaren in zo goed als alle Belgische steden tot het straatbeeld gaan behoren. Ook in Oostende. Volgens schattingen zouden er in de kuststad zo’n 100 tot 120 daklozen rondhangen, maar eigenlijk weet niemand precies om hoeveel mensen het gaat. Daklozen zien er anno 2011 ook niet meer uit als de typische clochard met verwarde baard en lange haren. Er duiken steeds vaker ronddolende jongeren op, verwaarloosde senioren en zelfs alleenstaande moeders met kinderen.

Sommigen kunnen er snel weer bovenop worden geholpen, anderen zijn om een of andere reden niet meer in staat om ergens aan de slag te gaan of zelfstandig te wonen. ‘Ook die mensen moeten een menswaardig leven kunnen leiden’, zegt Nathalie De Bast van de VVSG. ‘Daarom moeten de laagste inkomens absoluut worden opgetrokken. Vandaag hangen zulke mensen te veel af van de huur- of energietoelage die sommige gemeenten hen toestoppen. Maar zoiets zou niet op lokaal niveau georganiseerd moeten worden.’

Wie dakloos dreigt te worden, kan in Oostende terecht bij het onthaalpunt van het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW). ‘Jaarlijks kloppen zo’n 1300 mensen bij ons aan, en dat gaat alleen maar in stijgende lijn’, zegt Tine Wyns van het CAW. ‘Eerst onderzoeken we of ze bijvoorbeeld wel alle uitkeringen krijgen waar ze recht op hebben. Pas in laatste instantie worden ze naar een opvangtehuis doorgestuurd. Velen onder hen hebben trouwens veel verschillende problemen, die soms aan de basis liggen van hun dakloosheid. Zo is het schandalig hoeveel mensen door de psychiatrie worden uitgespuwd.’

Wie echt op straat terechtkomt, is vooral aangewezen op plaatselijke initiatieven. ‘Zowel de federale als de Vlaamse beleidsmakers zijn alleen in de winter bezorgd om daklozen’, zegt Nathalie De Bast. ‘Maar die mensen worden natuurlijk niet dakloos omdat het sneeuwt, hè. Zij hebben het hele jaar door problemen, en dat vraagt om een structurele aanpak.’

Daarbij is preventie natuurlijk essentieel: de Vlaamse en de federale overheid moeten in de eerste plaats vermijden dat iemand daadwerkelijk op straat belandt. ‘Daartoe kunnen ze heel concrete initiatieven nemen’, zegt De Bast. ‘Niet alleen de laagste inkomens optrekken, maar ook een uitbreiding van de Vlaamse huursubsidie, een betere begeleiding van mensen die niet zelfstandig kunnen wonen en een betere huurwaarborgregeling. Want zodra iemand uit zijn huis wordt gezet, is het vaak erg moeilijk om een nieuwe plek te vinden. Probeer maar eens een appartement te huren met een leefloon van 740 euro per maand.’

Ann Peuteman

Gelukstapijt voor het nieuwe jaar

Ontwerpster Linde Hermans uit Houthalen bracht eerder dit jaar bij Matakie in Antwerpen een tapijt uit met daarop exact 4363 unieke telstreepjes.

Ontwerpster Linde Hermans uit Houthalen bracht eerder dit jaar bij Matakie in Antwerpen een tapijt uit met daarop exact 4363 unieke telstreepjes.

Daarmee verwijst ze naar het aantal werkuren dat er in dit handgeknoopte tapijt gaan.

In haar tweede tapijt van Nieuw-Zeelandse wol zitten dan weer zijden klavertjes verwerkt. En uiteraard: er heeft wel degelijk eentje de geluksbrengende vier blaadjes.

Hilton Brussels krijgt nieuwe naam

Pandox AB, de Zweedse hotelvastgroep die in september 2010 het Hilton Brussels aankocht, neemt vanaf 1 februari 2011 ook het management van het befaamde hotel over.

Pandox AB, de Zweedse hotelvastgroep die in september 2010 het Hilton Brussels aankocht, neemt vanaf 1 februari 2011 ook het management van het befaamde hotel over.

 Het hotel aan de Waterloolaan wordt grondig gerestaureerd en krijgt bovendien een nieuwe naam. ‘The Hotel’ verwijst naar de huidige sterke marktpositie van het hotel op de Brusselse hotelmarkt. Na de vernieuwingsoperatie mikt het nieuwe management op een internationaal publiek van zakenreizigers.

Tijdens de renoveringswerken, die 2 jaar zullen duren, blijft het  hotel open. De renovatie van de façade is al gestart en zal ongeveer een jaar duren. Daarna wordt het interieur onder handen genomen. De totale restauratie wordt geraamd op ongeveer 25 miljoen euro.

De Zweedse groep Pandox AB bezit intussen acht hotels in België, waarvan zes in Brussel, waaronder BLOOM! en Crowne Plaza Brussels-le Palace.

“Weinig Belgen geven inkomsten uit buitenlands vastgoed aan”

Ongeveer 48.000 Belgen hebben in 2009 in hun belastingen aangifte gedaan van buitenlandse onroerende inkomsten. Dat meldt sp.a-Kamerlid Dirk Van der Maelen die de cijfers opvroeg bij de minister.

Ongeveer 48.000 Belgen hebben in 2009 in hun belastingen aangifte gedaan van buitenlandse onroerende inkomsten. Dat meldt sp.a-Kamerlid Dirk Van der Maelen die de cijfers opvroeg bij de minister.

 Ten opzichte van 2008 is het aantal aangegeven buitenlandse  eigendommen met 3 procent gestegen. Dat is veel te weinig, vindt Van der Maelen, rekening houdend met het feit dat het aantal tussen 2005 en 2006 nog met 50 procent steeg. De Belgen hebben naar schatting in totaal ongeveer 108.000 tweede verblijven in het buitenland.

Vijf jaar geleden bezorgde de Franse fiscus op vraag van ons land een lijst met alle onroerende eigendommen van Belgische belastingplichtigen. Dat en de berichtgeving in de pers zorgden voor een sterke stijging van het aantal aangiftes.

Volgens Van der Maelen zijn die effecten nu uitgedoofd. De  Belgische fiscus heeft sindsdien bij geen enkel ander land om zo’n lijst gevraagd, wat volgens de sp.a-er de stagnatie van de cijfers verklaart.

Van der Maelen: "De samenwerking met Frankrijk bewijst dat controle efficiënt kan en dat het resultaten oplevert. Financiën moet dan ook dringend werk maken van het opvragen van dergelijke lijsten bij andere landen, te beginnen bij de populaire vakantiebestemmingen zoals Spanje, Italië, Marokko en Turkije."

Iedere belastingplichtige moet zijn buitenlandse onroerende  inkomsten aangeven, ook al worden die in België niet belast. Volgens Van der Maelen is het een kwestie van "fiscale rechtvaardigheid", zodat fiscale fraude opgespoord kan worden en de financiële draagkracht van eigenaars in het buitenland niet onderschat wordt.

De residentiële vastgoedmarkt kabbelt rustig voort

De voorbije jaren was de lage rente (met het absolute dieptepunt in augustus 2010: 2,82 procent) cruciaal als factor ter ondersteuning van de woningprijzen. Nu die rond 4 procent schommelt, lijkt die boost voor de woningverkoop voorbij.

De voorbije jaren was de lage rente (met het absolute dieptepunt in augustus 2010: 2,82 procent) cruciaal als factor ter ondersteuning van de woningprijzen. Nu die rond 4 procent schommelt, lijkt die boost voor de woningverkoop voorbij.

 John Romain van Immotheker is er niet gerust in. “Ik houd mijn hart vast. De mensen zetten zich schrap om in een crisis toch goedkoop te kunnen lenen, meestal tegen een variabele rente. Als je van 3 komt, is een procent per jaar extra, die wettelijk maximaal is toegelaten (tot plus 3 procent) relatief veel. Zo kan het afbetalingsbedrag met 40 procent stijgen. Ik vrees dat heel wat gezinnen de komende jaren betalingsproblemen krijgen."

Bart Van Craeynest, econoom bij Petercam, ziet dat niet snel gebeuren. “Ook de huidige rente is historisch laag. De hamvraag is wanneer de Europese economie geconfronteerd wordt met de onvermijdelijke inflatie. In dat geval verwacht ik een rentestijging tot zo’n 7 procent. Nu verwerken we nog de naweeën van de crisis, zodat dat niet gebeurt in 2011, zelfs niet in 2012. Het belooft dus een saai jaar te worden. Saai is goed. Belgisch vastgoed kende voor de crisis al te spectaculaire stijgingen van 7 tot 10 procent. Had dat zich voortgezet, dan kwam het onvermijdelijk tot een crash, zoals de OESO voorspelt.”

In november 2010 analyseerde de OESO dat Belgische woningen wereldwijd vergeleken sterk overgewaardeerd zijn. Die prijs is in verhouding tot de huurprijs gemiddeld 63 procent te hoog, 53 procent in verhouding met het gezinsinkomen. Vastgoedanalisten benadrukten dat de huurprijs een slechte waardemeter is. Drie kwart van de Belgen heeft een eigen woning. De huurmarkt is marginaal, vooral voor gefortuneerde buitenlanders (in het Brusselse betere segment) en minder gegoede burgers.

“De OESO hield ook geen rekening met de relatief lage financieringskost hier”, vult Peter Vanden Houte, hoofdeconoom van ING, aan. Hij wijt de stabiele vastgoedprijzen aan het uitblijven van zware schokken op de arbeidsmarkt, zoals dat vroeger gebeurde in een crisis. Toch denkt hij niet dat het vastgoed weer de groei van 2000-2007 bereikt. Hij voorspelt dat een regering zal besparen. “Er circuleren scenario’s om het kadastraal inkomen aan te passen of de aftrekbaarheid voor vastgoedinvesteringen te beperken. Sowieso wordt aan het inkomen van de mensen geraakt. En dat drukt de woningprijs van huizen. Ik verwacht een stijging van 3 tot maximum 4 procent nominaal.”

Van Craeynest ziet een mogelijk rampscenario. “Als de internationale markten de Belgische economie in het vizier nemen, brengt dat onmiddellijk een sterke rentestijging teweeg. Dat heeft een zeer negatief gevolg op de woningprijzen. Die kunnen de inflatie niet volgen.”

H.B.