Deuren met een extra

Deuren die meer zijn dan een deur alleen? De collectie ‘Seven Doors’ van Nendo hebben elk een extra functie.

Deuren die meer zijn dan een deur alleen? De collectie ‘Seven Doors’ van Nendo hebben elk een extra functie.

Het Japanse ontwerpbureau ‘Nendo’ stelt een zevendelige collectie deuren voor. Elk hebben ze hun eigen functie. Een deur voor kinderen en een voor rolstoelpatiënten. Eentje die licht geeft en eentje waar je accessoires aan hangt.

Wat denk je – iets voor jou?

7 vragen die je zeker moet stellen aan je verhuisfirma

Er bestaan tientallen verhuisfirma’s. Hoe ben je zeker dat je de juiste kiest? Door jezelf en hen de juiste vragen te stellen.

Bij het kiezen van een verhuisfirma raadpleeg je best eerst het overzicht van erkende professionals op de website van de Belgische Kamer der Verhuizers, bij voorkeur minstens drie of vier maanden vóór de verhuizing en vooral wanneer je in de zomer, de drukste periode, wilt verhuizen. Buiten deze periode is het soms mogelijk om pas een maand of zelfs 14 dagen op voorhand te reserveren…

 

 

Je kunt ook vertrouwen op mond-tot-mondreclame, maar ga steeds na of de verhuisfirma die men je aanraadt wel erkend is. Een erkende firma (mettre lien vers site cfr. checklist) biedt garanties op het vlak van kwaliteit en betrouwbaarheid.

 

Moet een voorafgaand bezoek door de verhuisfirma worden voorzien?

Best wel. En het is ook een teken van beroepsernst. Op die manier kan de vakman een zo nauwkeurig mogelijke raming van het verhuisvolume maken en moeilijkheden beoordelen, zoals de toegang, parkeermogelijkheden, grootte van de lift, of er meubels uit elkaar moeten worden gehaald, of een verhuislift nodig is enzovoort.

 

Tijdens dit bezoek krijg je een idee met wie je te maken hebt en kan je hem vragen stellen. Want niet alleen de prijs, ook het vertrouwen in de gekozen firma is belangrijk.

 

7 vragen die je zou moeten stellen aan je verhuisfirma

  • Op welke basis wordt de offerte opgemaakt (volume, uurprijs, …) en zijn er extra kosten?
  • Wat dekt de verzekering als er beschadigingen zijn?
  • Biedt u inpak- en/of uitpakdiensten?
  • Kan u aanbevelingen van klanten voorleggen?
  • Wanneer bent u beschikbaar? Heeft de periode een invloed op de prijs?
  • Mogen vrienden helpen verhuizen?
  • Zet u alles op het gelijkvloers of bent u bereid om meubels en dozen ook naar boven te dragen? Tot op welke verdieping? Ook zonder lift?

 

Goed om te weten:

het is belangrijk om je toekomstige verhuisfirma vragen te stellen, maar hij kan er ook voor jou hebben. Een firma die niet alle aspecten van je verhuizing onderzoekt is niet ernstig bezig.

 

Hoe je keuze bepalen?

Contacteer drie of vier firma’s en vraag telkens een offerte. Zorg ervoor dat je de totaalprijzen kunt vergelijken. Stellen ze allemaal een bezoek op voorhand voor? Houd hiermee rekening bij je keuze. Vraag ondanks alles of dit mogelijk is, je weet maar nooit.

 

Houd in het achterhoofd dat een kleinere, zelfstandige verhuisfirma even doeltreffend kan zijn als een grote firma. Denk hieraan wanneer je de verhuisfirma’s selecteert. Wat er ook van zij, vertrouw op je gevoel!

 

Lees ook: 

 

{{NEWSLETTER_BOX}}

Wie betaalt bij stormschade aan je huis?

Bij een storm raakt je huis beschadigd. Kan je een vergoeding vragen aan je verzekeraar? Kan je je buren aansprakelijk stellen als de schade door hun goederen wordt veroorzaakt?

Bij een storm raakt je huis beschadigd. Kan je een vergoeding vragen aan je verzekeraar? Kan je je buren aansprakelijk stellen als de schade door hun goederen wordt veroorzaakt?

Bij een storm kan de schouw van je huis naar beneden komen, er kunnen dakpannen afwaaien enz. Ook in je tuin kan er heel wat schade ontstaan. Draai je dan zelf op voor de schade of kan je deze door iemand laten vergoeden?

Verzekerd of niet?

Als je een woningverzekering (men spreekt ook wel eens van een ‘brandverzekering’) afsloot kan je vragen dat die je schade vergoedt. Zulke verzekering bevat verplicht ook een waarborg voor stormschade. Er is sprake van een storm bij een windkracht van minstens 100 km per uur of als de wind in een straal van 10 km rond je huis schade veroorzaakt aan gebouwen met een gelijkaardige weerstand aan de wind. In je polis kan ook een uitgebreidere waarborg staan. Zo kan er bijvoorbeeld een dekking worden opgenomen voor windstoten vanaf 80 km per uur.

Bij een schadegeval kan je de kosten van herstelling terugvragen van je verzekeraar. Je kan ook vragen dat die de kosten terugbetaalt van dringende interventies die werden gedaan om de schade te beperken. Als je woning onbewoonbaar werd door de stormschade, kan je je huisvestingskosten terugvragen. Heel wat polissen beperken die tot drie maand na het schadegeval. Veelal is een franchise van toepassing. Zorg er overigens voor dat je niet onderverzekerd bent. Ben je dat wel, dan wordt de vergoeding die men je uitbetaalt verminderd.

Het is wettelijk niet verplicht om een woningverzekering af te sluiten. Deed je dat niet, dan draai je zelf op voor de schade. Wordt de storm erkend als ramp, dan kan je eventueel terecht bij het rampenfonds.

Alle goederen?

Je woningverzekering vergoedt niet alle schade die je lijdt. Zo wordt schade aan goederen die zich buiten bevinden meestal niet gedekt. Denk daarbij bijvoorbeeld maar aan tuinmeubelen, terrasverwarmers enz. die door het noodweer beschadigd raken. De verzekeraar gaat er immers vanuit dat je die in veiligheid kon brengen. In je polis kan je nazien hoever de dekking juist gaat. Neem eventueel contact met je verzekeraar en vraag een uitgebreidere dekking te voorzien

Je aannemer in de fout?

Als je bij een storm schade lijdt doordat je aannemer geen degelijk werk afleverde, kan je hem eventueel aansprakelijk stellen. Denk daarbij bijvoorbeeld maar aan het geval dat een aannemer die een bijgebouw bij jou plaatste, dat onvoldoende verankerde. Stel, als je denkt dat je aannemer in de fout ging, hem in gebreke via een aangetekende brief.

Schade door je buren?

Lijd je bij een storm schade doordat een boom van je buren op je huis valt of doordat hun tuinmeubelen wegvliegen en bij jou schade veroorzaken, dan kan je vragen dat je buur (of zijn verzekeraar) je vergoedt voor je schade. Je buur kan aan zijn aansprakelijkheid ontsnappen als de storm wordt aanzien als een geval van overmacht. Windsnelheden van 100 à 120 km/u gelden volgens de rechtspraak niet als overmacht.

Hoe ga je te werk?

Neem als er zich een schadegeval voordoet foto’s van de schade. Zorg verder dat de schade niet erger wordt en neem beveiligende maatregelen. Hou de facturen daarvan bij. Doe zo snel als mogelijk aangifte bij de verzekering. Stel desgevallend dadelijk je aannemer en/of buur in gebreke door hen een aangetekende brief te sturen. Vraag een aannemer om een offerte op te maken voor een herstelling en bezorg die aan je verzekeraar. Ga maar over tot de herstelling als je daarvoor de toestemming van je verzekeraar hebt. Mogelijks stuurt je verzekeraar eerst een expert.

 

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

 

Verhuizen met een erkend verhuizer : zo ga je te werk

Als je bij een verhuis een beroep wil doen op een verhuisfirma, heb je er belang bij te kiezen voor een ‘erkend’ verhuizer. Waar vind je zo’n firma terug en welke waarborgen heb je als je daar een beroep op doet?

Als je bij een verhuis een beroep wil doen op een verhuisfirma, heb je er belang bij te kiezen voor een ‘erkend’ verhuizer. Waar vind je zo’n firma terug en welke waarborgen heb je als je daar een beroep op doet?

Als je verhuist kan je ervoor kiezen om de verhuis volledig zelf te doen (eventueel met de hulp van enkele familieleden of vrienden). Weet dan wel dat zo’n verhuis niet altijd even eenvoudig is (zo moeten er soms zware of breekbare voorwerpen worden vervoerd, moeten meubels ineen of uiteen worden gedaan, is er misschien een verhuislift nodig enz.).

Je kan daarnaast ook een verhuisfirma inschakelen. Doe je dat, dan is het belangrijk te werken met een betrouwbaar bedrijf. Doe je dat niet, dan riskeer je dat de firma zich niet aan de afgesproken timing houdt, dat er schade wordt veroorzaakt aan je goederen (die je niet vergoed krijgt), dat derden (zoals bv. de huiseigenaar) schade lijden die wordt veroorzaakt door het verhuisbedrijf enz. Doe je een beroep op een ‘zwartwerker’ dan riskeer je zelfs allerhande boetes.

Wat is een erkend bedrijf?

Om ‘op zeker te spelen’ kan je een beroep doen op een zogenaamde ‘erkende’ verhuizer. Dit is een firma die lid is van de Belgische Kamer der Verhuizers (BKV) . Om hiervan lid te kunnen worden moet het verhuisbedrijf onder andere voldoen aan de wettelijke voorschriften op het vlak van sociale zekerheid, vergunningen, keuringen van o.a. de gebruikte verhuisliften enz.

Je vindt een lijst met erkende verhuizers terug op de website http://www.cbd-bkv.be . Een erkende verhuizer maakt zich daarnaast ook kenbaar via het logo ‘erkende verhuizer’. De organisatie telt meer dan 100 leden die verspreid zitten over gans België. Je vindt dus allicht een erkende verhuizer in je buurt. Via de website die hierboven werd vermeld kan je overigens een offerte aanvragen. Hierbij kan je drie firma’s selecteren waar je een prijsopgave kan aanvragen.

Wat betekent die erkenning?

Los van het feit dat een erkende verhuizer de wet moet naleven (zie eerder) moet die ook een schriftelijk contract met je afsluiten. De verhuisfirma gebruikt daarbij de algemene voorwaarden van de Belgische Kamer der Verhuizers. Zo weet je meteen waar je aan toe bent.

De verhuisfirma moet ook een verzekering nemen die haar aansprakelijkheid dekt. Je hebt bovendien de mogelijkheid een bijkomende ‘allrisk’ verzekering af te sluiten. Hou er wel rekening mee dat het verhuisbedrijf breekbare of zeer waardevolle goederen die je zelf inpakt niet verzekert. Overleg dan ook op voorhand met de verhuizer als je dergelijke zaken door het verhuisbedrijf wil laten verhuizen.

Bovendien onderschreef een erkend verhuizer een aantal kwaliteitsprincipes. Zo engageren ze zich er bijvoorbeeld toe je een duidelijke offerte te geven, enkel te werken met betrouwbaar en goed opgeleid personeel, de opdracht op een correcte wijze uit te voeren en je een correcte afrekening te bezorgen. De verhuizer moet ook voertuigen, heftoestellen en andere werktuigen inzetten die speciaal voor de uitvoering van verhuiswerkzaamheden zijn uitgerust, die beveiligd zijn en die beantwoorden aan de vereiste technische normen.

Je hebt twee extra garanties.

Als je werkt met een erkende verhuizer heb je –onder bepaalde voorwaarden- nog twee bijkomende garanties. Als je verhuizer failliet gaat, dan wordt je verhuizing vooreerst door een andere bij de Belgische Kamer der Verhuizers aangesloten verhuisfirma uitgevoerd. Op die manier wordt ervoor gezorgd dat je dan alsnog kan verhuizen.

Bovendien ben je in het geval van een faillissement het voorschot dat je aan je verhuisfirma betaalde niet noodzakelijk kwijt. De Belgische Kamer der Verhuizers waarborgt het voorschot dat je betaalde tot maximaal 25% van de overeengekomen verhuisprijs en met een maximum van 1000 euro. Je moet de verhuizing dan wel door een andere bij de Belgische Kamer der Verhuizers aangesloten verhuisfirma laten uitvoeren.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

Hoe ver moeten bomen en planten van de scheiding staan?

De wet geeft aan hoe ver de bomen en de haag van je buur van de scheiding moeten staan. Wat zijn de juiste spelregels? Wat kan je doen als je buur zich daar niet aan houdt?

De wet geeft aan hoe ver de bomen en de haag van je buur van de scheiding moeten staan. Wat zijn de juiste spelregels? Wat kan je doen als je buur zich daar niet aan houdt?

In de tuin van je buren staan een aantal hoge bomen. Die staan vlak bij de scheidingslijn. Moet je dat zomaar aanvaarden? En kan je iets doen als de bomen hinder voor jou veroorzaken?

Er is een wettelijke minimumafstand.

In het zogenaamde Veldwetboek staat dat hoogstammige bomen op 2 meter van de scheiding moeten staan en laagstammige (en levende hagen) op 50 centimeter. Die afstand wordt berekend vanaf de kern van de boom tot aan de scheidingslijn. Deze regel geldt wel alleen als er geen tegenstrijdig gebruik is op de locatie waar je woont. In de praktijk komt zo’n afwijkende regeling niet al te vaak voor. Je kan op het vredegerecht informeren of er een tegenstrijdig gebruik geldt.

Voor fruitbomen geldt een bijzondere regeling. Zulke bomen mogen als leibomen, aan elke kant van de muur tussen twee erven, geplant worden zonder dat een afstand in acht wordt genomen. Niettemin is het aangewezen om ook voor zo’n bomen een voldoende afstand van de scheiding in acht te nemen.

De vraag of een boom hoog- of laagstammig is hangt af van de soort boom waarover het gaat. Er wordt daarbij gekeken naar de hoogte die de boom zal krijgen en de kroon- en wortelvorming. In de praktijk wordt het hoogstammig karakter vaak aanvaard van zodra het gaat om een boom van meer dan 3 meter hoog.

Voor levende hagen (zoals bv. een beukenhaag) moet eenzelfde afstand worden nageleefd als voor laagstammige bomen. Voor dode hagen (zoals bv. een haag die door droge takken wordt gevormd) wordt er geen wettelijke afstand opgelegd. Deze mogen zelfs op de scheidingslijn worden geplaatst.

Wat kan je doen?

Staat de boom te dicht bij de scheiding dan kan je vragen dat je buur hem uitdoet (rooit). Je kan dit eerst mondeling vragen. Gaat je buur daar niet op in, dan kan je hem een aangetekende brief sturen. Helpt ook dat niet, dan kan je een verzoeningsprocedure starten voor de vrederechter. Als ook dat geen resultaat heeft (er komt geen akkoord of je buur duikt niet op) dan kan je een echte procedure starten bij de vrederechter. Hiervoor doe je best een beroep op de diensten van een advocaat.

Staat de boom er al meer dan dertig jaar dan kan je buur zich eventueel beroepen op de verjaring. Hij kan op die basis het gelijk alsnog aan zijn kant krijgen, tenzij je kan aantonen dat je door de boom een overdreven burenhinder lijdt. Je buur zou zich ook eventueel kunnen beroepen op een akkoord met de vorige eigenaar. Er bestaat nu eenmaal zoiets als een erfdienstbaarheid die men het plantrecht noemt. Die verleent de eigenaar van het heersend erf het recht om beplantingen te hebben op een kortere afstand van het lijdend erf dan door het Veldwetboek wordt toegelaten.

Overdreven burenhinder.

Staat een boom wel op de juiste afstand maar heb je daar als buur een overdreven hinder door (omdat je tuin onder de vruchten ligt, je zwembad constant onder de bladeren ligt of omdat alle zonlicht uit je tuin wordt weggehouden) dan kan je eveneens vragen dat je buur iets aan de hinder doet. Je kan dan een procedure starten bij de vrederechter op grond van overdreven burenhinder. Je kan dit zelfs doen als de boom er al meer dan 30 jaar staat. In die procedure kan je bv. vragen dat de boom in kwestie wordt gerooid. Het zou ook kunnen dat de rechter een andere maatregel neemt die volstaat opdat je geen hinder meer zou hebben (zoals bv. het snoeien van de boom in kwestie).

Wat met fruit en takken?

Fruit dat aan overhangende takken van de bomen van je buur hangt mag je er niet afplukken. Zodra het fruit op jouw grond valt is het wel voor jou. Je mag het afgevallen fruit trouwens niet terugwerpen over de haag of de bladeren die afvielen deponeren bij je buurman. Wat je kan doen met overhangende takken lees je hier.

 

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

 

Oma overtreft makelaar

Een grootmoeder uit Florida vond een wel heel speciale manier om haar huis te verkopen…

Een grootmoeder uit Florida vond een wel heel speciale manier om haar huis te verkopen…

In plaats van saaie foto’s van haar huis te maken, besloot deze schattige oma de foto’s zelf op te fleuren.

De kleindochter van vrouw vond de foto’s zo leuk dat ze deze op Twitter deelde. Niet veel later waren de foto’s razend populair op het sociaal netwerk.

Wat kost een advocaat?

Maak als je een beroep doet op de diensten van een advocaat duidelijke afspraken over wat zijn optreden je zal kosten. Hij zal je naast zijn ereloon ook een aantal kosten aanrekenen.

Je wil een procedure starten tegen een huurder die zijn huur niet correct betaalt. Of je hebt een discussie met de verkoper van je huis die uiteindelijk door de rechtbank moet beslecht worden. In dat geval doe je misschien een beroep op een advocaat. Wat kost dat?

 

 

Maak als je een beroep doet op de diensten van een advocaat duidelijke afspraken over wat zijn optreden je zal kosten. Hij zal je naast zijn ereloon ook een aantal kosten aanrekenen.

 

Ereloon en kosten

Het is belangrijk op voorhand goede afspraken te maken met je advocaat over wat zijn optreden je kost. Je advocaat rekent je vooreerst een ereloon aan. Vaak wordt daarbij een bedrag per uur aangerekend. Bij heel wat advocaten ligt dat tussen de 100 en de 150 euro exclusief BTW, maar het kan ook duurder of goedkoper zijn. Je advocaat mag niet op een ‘no cure, no pay’ basis werken. Hij mag wel deels op resultaatsbasis werken. Bovenop het ereloon rekent een advocaat je ook kosten aan voor briefwisseling, bureelkosten, verplaatsingen enz.

 

Kosten van de rechtbank

Als je een procedure start voor de rechtbank zijn ook daar kosten aan verbonden. Je moet de kosten van de deurwaarder betalen of een rolrecht als je een verzoekschrift neerlegt. Deze kosten werden recent nog verhoogd maar blijven relatief beperkt. Het gaat om enkele honderden euro’s. De rechtbank legt deze kosten uiteindelijk ten laste van de verliezende partij.

 

Kan je de kosten terugvragen?

Je kan de kosten van je advocaat niet verhalen op de verliezende partij. De rechtbank kan je wel -als je de zaak wint- een rechtsplegingsvergoeding toekennen. De verliezende partij moet die betalen. Dit is een forfaitaire vergoeding voor de kosten van je advocaat. Hoe groot het bedrag is dat je kan vragen vind je terug op de site www.gdwantw.com/information/Rechtsplegingsvergoeding.pdf

 

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

 

Lees ook:

 

{{NEWSLETTER_BOX}}

Nooit meer zoeken naar je sleutels!

Beu om altijd naar jouw sleutels te moeten zoeken? Epicenter komt met een oplossing!

Beu om altijd naar jouw sleutels te moeten zoeken? Epicenter komt met een oplossing!

Het Zweeds bedrijf Epicenter plantte een chip in de hand van zijn werknemers. Makkelijk de deur openen en weer sluiten.

De chip functioneert niet alleen als sleutel. De werknemers gebruiken de chip ook als visitekaartje. Hun gegevens staan op de chip en is scanbaar voor een smartphone.

5 zaken die je moet weten over het reglement van inwendige orde

Je bent eigenaar van een appartement. In het gebouw waarin je appartement gelegen is kan een reglement van inwendige orde bestaan. Wat is dat precies en wat moet je daar van weten?

Je bent eigenaar van een appartement. In het gebouw waarin je appartement gelegen is kan een reglement van inwendige orde bestaan. Wat is dat precies en wat moet je daar van weten?

 

 

Binnen een appartementsgebouw bestaat er, naast de basisakte en het reglement van mede-eigendom, vaak ook een zogenaamd reglement van inwendige orde. In dit reglement staan een aantal afspraken en leefregels die de bewoners van het gebouw moeten naleven. Deze regels dienen om de veiligheid, de netheid en de rust binnen het gebouw te respecteren.

 

De regels kunnen vooreerst betrekking hebben op het gebruik van de gemene delen van het gebouw (zoals de gangen, de tuin, de lift, de ondergrondse garages, …). Daarnaast kunnen er ook regels in worden opgenomen rond het gebruik dat je van je eigen appartement mag maken.

 

Wat staat er zoal in?

De regels kunnen aangeven wat je in en met de gemene delen zoal mag doen. Zo kan er bv. instaan of er al dan niet fietsen in de gemene delen mogen worden gestald, hoe en waar het huisvuil moet worden geplaatst in afwachting van de ophaling, wie de stoep moet vrijmaken ingeval van sneeuw of ijzel enz. Het reglement kan bv. ook bepalen dat er niet met de lift mag worden verhuisd en welk gebruik er mag worden gemaakt van de gemeenschappelijke tuin.

 

Met betrekking tot je eigen appartement kan bijvoorbeeld bepaald worden welke kleur je glasgordijnen en eventuele luifel op je terras moeten hebben. Ook kan bijvoorbeeld vastgelegd worden vanaf welk uur er geen lawaai meer mag worden gemaakt in de individuele appartementen en dat het verboden is met naaldhakken rond te lopen in je appartement.

 

Is het bindend?

Je moet als mede-eigenaar het reglement van inwendige orde in principe ook respecteren. Dit is bindend voor jou ook al ben je het met bepaalde voorschriften niet eens. Als je meent dat een bepaalde beslissing in strijd is met de wet kan je die wel aanvechten. Indien je je appartement verhuurt bevestig je best in het huurcontract dat de huurder kennis nam van het reglement (voeg dat dan ook als bijlage) en dat hij dat zal respecteren.

 

Het reglement kan gewijzigd worden. Dit gebeurt door de algemene vergadering van mede-eigenaars. Indien de vergadering zulke wijziging wil doorvoeren moet dat op de dagorde staan van de algemene vergadering. Je moet niet zomaar toelaten dat zulke wijziging besproken wordt onder het punt ‘varia’. De vergadering in kwestie beslist met een gewone meerderheid van stemmen. Als je het niet eens bent met een beslissing van de algemene vergadering kan je die in vraag stellen via een procedure bij de vrederechter. Hiervoor beschik je over een termijn van vier maand na de algemene vergadering. Je kan de beslissing in vraag stellen als er sprake was van een onregelmatige, bedrieglijke of onrechtmatige beslissing van de algemene vergadering.

 

Waar vind je het?

Je kan bij de syndicus navragen of er in het gebouw een reglement van inwendige orde bestaat. Hij kan je een copie bezorgen van de laatste versie. In de wet staat ook dat er zich op de zetel van de vereniging van mede-eigenaars een gecoördineerde versie van het reglement moet bevinden.

 

Wat kan je doen bij een overtreding?

Als een andere eigenaar of een huurder het reglement overtreedt, kan je hem daar in eerste instantie over aanspreken. Helpt dat niet, dan kan je terecht bij de syndicus van het gebouw. Die kan de bewoner in kwestie in gebreke stellen. Geeft ook dit geen resultaat dan kan een procedure worden gestart bij de vrederechter. Is de bewoner die het reglement niet respecteert een huurder, dan kan je ook de verhuurder contacteren. Vraag hem dat hij zijn huurder aanmaant het inwendig reglement alsnog na te leven.

 

In het reglement kan een boetesysteem opgenomen worden. Aan bepaalde overtredingen van het reglement kan een boete worden gekoppeld. Het bedrag daarvan moet redelijk en niet overdreven zijn.

 

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

 

{{NEWSLETTER_BOX}}

25 miljoen euro voor de Brusselse biertempel

Architectenbureaus Robbrecht en Daem uit Gent en Baneton Garrino uit Brussel zijn door de stad Brussel uitgekozen om het Brusselse Beursgebouw om te toveren tot een ervaringscentrum voor bier.

De nieuwe toeristische attractie wordt normaal gezien eind 2018 ingehuldigd. 

 

Architectenbureaus Robbrecht en Daem uit Gent en Baneton Garrino uit Brussel zijn door de stad Brussel uitgekozen om het Brusselse Beursgebouw om te toveren tot een ervaringscentrum voor bier.

 

Het kostenplaatje bedraagt 25 miljoen euro. Partners in het project zijn de stad Brussel, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Federatie van Belgische Bierbrouwers.

 

Lees meer hier

 

Foto: Zoltán Jánosi