Vastgoed kopen: vergeet de bijkomende kosten niet!

Ook al zijn we niet per se op zoek naar een nieuwe woning of grond, toch hebben we vaak een aankoopbudget in gedachten. Maar pas op, heeft u ook gedacht aan de onvermijdelijke kosten die verbonden zijn aan zo’n onderneming?

Ook al zijn we niet per se op zoek naar een nieuwe woning of grond, toch hebben we vaak een aankoopbudget in gedachten. Maar pas op, heeft u ook gedacht aan de onvermijdelijke kosten die verbonden zijn aan zo’n onderneming?

huis verkopen - onvermijdelijke kosten - immovlan.be

De hypotheek

Wat het ook moge zijn, het vastgoedproject dat u in gedachten heeft, zal het onderwerp worden van een betrouwbare wettelijke waarborg, namelijk de hypotheek. Deze wordt ingeschreven bij het Kantoor van bewaring der hypotheken voor een waarde die gelijk is aan de geleende som. In geval dat het geleende bedrag of een deel ervan niet contant wordt terugbetaald, volgens de contractueel vastgelegde voorwaarden, dan kan de instelling die het geld ter beschikking stelt het desbetreffende vastgoed op een wettelijke manier in beslag nemen en het openbaar laten verkopen ter aanzuivering van de uitstaande schuld.
 

De duur van het krediet

Naast de persoonlijke, subjectieve elementen die al dan niet doen overgaan tot de aankoop van een eigen stek, is ook de verbintenis om een eigen vastgoed op krediet te kopen heel belangrijk: deze loopt doorgaans over minstens twee decennia.

 

De registratierechten en de kosten van de notariële akte

We hebben ook de neiging om bepaalde gebruikelijke kosten te onderschatten, terwijl deze nochtans op een degelijke manier ingecalculeerd moeten worden.  

In België lopen deze kosten wel zeer hoog op. Ze nemen tot 15-16% op van het kapitaal dat voorzien is voor de eigen woning. Helemaal niet verwaarloosbaar dus…

De kosten zijn vastgezet op:

    12,5 % in het Waalse Gewest en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (de duurste van Europa!)
    10 % in het Vlaams Gewest

Desalniettemin zijn er verschillende kortingen voorzien. De registratierechten voor de aankoop van kleine plattelandswoningen of bescheiden woningen zijn bijvoorbeeld verlaagd naar:

   6 % in het Waalse Gewest
   5% in het Vlaamse Gewest

Het Brusselse en Vlaamse Gewest voorzien eveneens diverse kortingen op de belastbare basis (de waarde van het goed waarop de registratierechten berekend worden). In het Brussels Gewest bestaat er bijvoorbeeld een vrijstelling van registratierecht (abattement) op de eerste 60.000 of 75.000 euro (al naargelang de waarde van het vastgoed). In het Vlaams Gewest is er een abattement van 15.000 euro en een systeem van “meeneembaarheid” van de betaalde registratierechten van een voorafgaande woningaankoop.

 

De schuldsaldoverzekering

Er moet ook rekening gehouden worden met de schuldsaldoverzekering die de langstlevenden en erfgenamen beschermt in geval van overlijden van de kredietnemer(s).

 

De woningverzekering

Vergeet ook de ‘woningverzekering’ niet. Voor meer informatie over dit onderwerp, lees ons artikel: Woningverzekering: opgepast voor de evenredigheidsregel.

 

De onroerende voorheffing

De verschuldigde jaarlijkse onroerende voorheffing, die gebaseerd is op het kadastraal inkomen, is een niet te verwaarlozen kost. Vraag inlichtingen aan uw vastgoedagent of aan de verkoper.

 

De renovatie- of verbouwingskosten

Wanneer we een woning kopen, denken we meteen aan alle verbeteringswerken die we zouden kunnen uitvoeren om deze om te toveren naar een droomhuis. Voorzie verschillende fases voor de uitvoering van deze werken en maak daarbij een duidelijk onderscheid tussen het noodzakelijke om er snel te kunnen intrekken en de rest van de (grote) renovatie- of verbouwingskosten.

 

De maandelijkse kosten

Denk eraan dat het budget dat u momenteel voorziet voor uw maandelijkse kosten kan veranderen omdat u verhuist naar een grotere of slechter geïsoleerde woning dan, bijvoorbeeld, uw huidig appartement. De betaling van nieuwe gemeentetaksen die er eerst niet waren of verschillen van het bedrag van uw vorige woning, kan ook een verandering inhouden voor uw budget.

Zoals je ziet, spreken we met reden over de “aankoop van het leven”…

 

Woningverzekering: opgepast voor de evenredigheidsregel!

De evenredigheidsregel wordt door de verzekeraar toegepast wanneer een woning onderverzekerd is of met andere woorden niet voor de reële waarde is verzekerd. In geval van schade kan dit als gevolg hebben dat deze slechts gedeeltelijk zal worden vergoed.

De evenredigheidsregel wordt door de verzekeraar toegepast wanneer een woning onderverzekerd is of met andere woorden niet voor de reële waarde is verzekerd. In geval van schade kan dit als gevolg hebben dat deze slechts gedeeltelijk zal worden vergoed.

 
 
Stel: via openbare verkoop koopt u een villa voor 200.000 euro en u laat diverse renovatiewerken uitvoeren voor 25.000 euro. Vervolgens rukt een storm het dak los. De expert die door de verzekeringsmaatschappij aangeduid werd, schat de kost voor een nieuw dak op 15.000 euro. Volgens hem loopt de wederopbouwwaarde van de villa op tot 275.000 euro. 
 
U bent dus onderverzekerd (225.000 in plaats van 275.000 euro). De verzekeraar beroept zich op de evenredigheidsregel. U ontvangt dus geen 15.000 euro maar wel 15.000 x (225.000/275.000) = 12.272 euro. 
 
Hetzelfde principe is van tel wanneer u een onderverzekerde woning huurt.
 

Hoe vermijden?

 
Om onderverzekering te vermijden, maken verzekeringsmaatschappijen gebruik van zeer eenvoudige “evaluatieroosters”, waarmee de verzekeraar de waarde van het gebouw kan bepalen. Deze roosters zijn bindend voor de verzekeringsmaatschappijen die de evenredigheidsregel dan niet meer kunnen inroepen.
 
Onaangename verrassingen komen nog altijd voor, want veel eigenaars hebben niet genoeg aandacht voor de waarde waarvoor hun gebouw verzekerd is. Vooral in een hypothetische situatie: belangrijke werken werden uitgevoerd, maar de waardebepaling van de woning werd niet aangepast in het verzekeringscontract. 
 
Wanneer er iets gebeurt, is de verrassing danig onaangenaam omdat deze fameuze evenredigheidsregel nog te weinig bekend is. Wanneer er schade ontstaat, dan is het bedrag van weinig belang. Als uw huis voor twee derden van de wederopbouwwaarde verzekerd is, zal u slechts een schadevergoeding krijgen die gelijk is aan twee derden van de kosten voor de schade. 
 
In die situatie is het jammer dat er niet gedacht werd om het huis te verzekeren aan “nieuwwaarde”. Dat gezegd, hoe wordt die nieuwwaarde bepaald (heropbouw van een nieuw huis met dezelfde waarde, in het ergste geval)?
 

Nieuwwaarde uiteraard zeer moeilijk te bepalen! 

 
Architecten, aannemers of vastgoedexperts zijn daartoe het meest gekwalificeerd. Omdat de constructieprijzen evolueren, is het belangrijk om erover te waken dat de verzekering – proportioneel gezien – gelijk mee fluctueert. We merken evenwel op dat alle maatschappijen geïndexeerde contracten voorstellen. 
 
De verzekerde verzet zich al een tiental jaar met succes tegen de evenredigheidsregel. Hij kan zich beschermen tegen de toepassing van de evenredigheidsregel door aan zijn makelaar of maatschappij een SAER-formulier (Stelsel tot Afschaffing van de EvenredigheidsRegel) te vragen, waarin verschillende schattingsformules voorzien zijn: op basis van de oppervlakte, het aantal kamers, het bouwvolume, de graad van afwerking, …
 
De meeste maatschappijen gaan zelfs nog verder door de kosten te dekken wanneer er een overschrijding is op het ogenblik van de wederopbouw.
 
Bijvoorbeeld, als het SAER-formulier komt tot een waarde van 225.000 euro, er daarna een schadegeval is en bij de wederopbouw blijkt dat de kosten neerkomen op 237.500, dan zal de verzekerde dat laatste bedrag van de maatschappij ontvangen. 
 
Ook wat het meubilair betreft, bieden de meeste maatschappijen de mogelijkheid om de evenredigheidsregel op te heffen. 
 
{{NEWSLETTER_BOX}}

Wat moet gerenoveerd worden om aan een betere prijs te kunnen verkopen?

Veel eigenaars renoveren hun woning voor ze die terug op de markt zetten, want een renovatie kan een echte meerwaarde met zich meebrengen. Sommige werken zijn “rendabeler” dan andere.

Veel eigenaars renoveren hun woning voor ze die terug op de markt zetten want een renovatie kan een echte meerwaarde met zich meebrengen. Sommige werken zijn echter “rendabeler” dan andere…

 

 
 
Bepaalde niet al te dure renovaties kunnen de waarde van een woning serieus de hoogte induwen. U kunt dus maar beter weten wat er moet gebeuren om geen geld nodeloos door ramen en deuren te gooien. Rekening houden met de evoluerende bouwtechnieken én beantwoorden aan de energienormen zijn twee factoren die de renovatiefactuur zienderogen de lucht injagen.
 

Isolatie

Gezien de uitbreiding van leefruimtes vaak voorrang krijgt op bijvoorbeeld schilderwerken, komt de energieprestatie van een woning zeer snel aan de orde van de dag.

 

De kandidaat-verkoper zal zijn woning eerst goed willen isoleren, evenals het verwarmingssysteem en de beglazing vervangen. Een woning die minder energie verbruikt zal vanzelfsprekend gemakkelijker weer verkocht kunnen worden, maar de verhuurprijs zal er niet noemenswaardig door gaan stijgen.

 
Op zoek naar een interessante offerte voor isolatie? Vul onderstaand formulier in en onze experts nemen contact met je op:
 
{{ARTICLE_CONTACT isolation@lampiris.be}}

 

Ook belangrijk: de vormgeving

De keuken en de badkamer blijven twee ruimtes waarop niet bezuinigd mag worden. Een mooie keuken en badkamer kunnen een financiële meerwaarde betekenen bij verkoop, maar dat is ook weer minder van toepassing in het geval van verhuur.

 

Gewoonlijk is de algemene indruk van de woning doorslaggevend. Het is dan ook essentieel om de fundamentele zaken aan te pakken. Een degelijke herstelling van afbrokkelend stucwerk is altijd meer waard dan een trendy verflaagje. Hetzelfde geldt voor vloerbedekking. Het is soms beter om een nieuwe vloer te leggen dan een vloer te moeten aanbieden die teveel oneffenheden of slijtage vertoont.

 

{{NEWSLETTER_BOX}}

Wat kan je doen als je huurder niet betaalt?

Wat zijn de mogelijke opties voor de eigenaar van wanneer de achterstallige huursom zorgwekkende verhoudingen begint aan te nemen?

 

Wat zijn de mogelijke opties voor de eigenaar van wanneer de achterstallige huursom zorgwekkende verhoudingen begint aan te nemen?

 

 
Eerst en vooral moet u weten dat een huurachterstal van meerdere maanden geen geldige reden is om het huurcontract eenzijdig op te zeggen en al helemaal niet om de huurder uit de woning te zetten. Om dat te bekomen, moet de verhuurder namelijk een hele procedure volgen.
 
In geval er problemen zijn met een huurder, is aanmanen de eerste stap om te zetten. Het is dus raadzaam om de huurder aan te manen om zijn huur te betalen per aangetekende zending, zodat u hiervan een bewijs heeft.
 

Rechtbank en vrederechter

 
Als deze aanmaning zijn effect mist, dan is het mogelijk om zich tot de rechtbank en vrederechter te wenden zonder al te lang te wachten en bijgevolg de achterstallen te zien toenemen.
 
Er zijn twee mogelijkheden om zich tot de vrederechter te wenden: 
 
– ofwel om de huurder te laten oproepen om tot een minnelijke schikking te komen, 
 
– ofwel om de huurder te laten oproepen voor een gewone procedure op tegenspraak voor het vredegerecht. 
 
De tweede formule kan twee verschillende vormen aannemen:
 
    – een dagvaarding van de deurwaarder (met de kosten die daaruit voortvloeien) 
 
    – een rechtspleging inzake huur van goederen, een eenvoudiger en goedkoper preadvies: enkel het rolrecht van 35 euro zal u aangerekend worden.
 
Opgelet: vergeet niet om een bewijs van domicilie van de huurder mee te brengen. Dat mag maximum 15 dagen op voorhand afgehaald worden bij de gemeentelijke administratie.
 
Merk ten slotte ook op dat het feit of de huurder de woning nog al dan niet betrekt een groot verschil uitmaakt, want als de huurder de woning nog altijd betrekt dan kan de achterstallige huur elke maand toenemen. Maar in geval van problemen is het nog altijd zo dat bij de rechtbank een verzoekschrift kan worden ingediend voor meerdere zaken: het terugvorderen van huurgelden, het ontbinden van een huurcontract, een gedwongen uitzetting, het aanstellen van een expert om schadegevallen te onderzoeken of voor de teruggave van de huurwaarborg.
 
Over het algemeen duurt een gerechtelijke procedure niet langer dan een jaar. Het uitzetten van een huurder is zo goed als onmogelijk omdat het recht op een degelijke huisvesting in de Belgische grondwet geschreven staat, maar ook omdat de vrederechter bijna nooit een vereffeningsplan voor achterstallige en lopende huur zal weigeren. Indien de vrederechter het verzoek tot uitzetting toch aanvaardt, kan de huurder de woning nog tot een maand na het vonnis betrekken.
 
{{NEWSLETTER_BOX}}

De luxe-vastgoedmarkt in de Verenigde Staten

Op de vastgoedmarkt in het hoogste segment verschijnen nieuwkomers. Een specialist in luxe-vastgoed, bracht half oktober een rapport uit over dit onderwerp. Laten we hun observaties samen even overlopen.

Op de vastgoedmarkt in het hoogste segment verschijnen nieuwkomers. Immobiliënkantoor COLDWELL BANKER PREVIEWS INTERNATIONAL, specialist in luxe-vastgoed, bracht half oktober een rapport uit over dit onderwerp. Laten we hun observaties samen even overlopen.

 

San Francisco steekt New York en Los Angeles voorbij.

San Francisco is de duurste stad van de Verenigde Staten, met een mediane huur van naar schatting 3.400 $ en steekt daarmee Los Angeles en New York eveneens voorbij wat het aantal dit jaar verkochte eigendommen van 1 miljoen dollar (800.000 euro) betreft. Er werden bijna 2.500 vastgoedtransacties gerealiseerd, terwijl in Los Angeles (2.170 verkopen) of New-York (2.145 verkopen) veel meer mensen wonen.

Op te merken valt ook dat de stad San Jose in de top 5 verschijnt van de steden met de meeste verkochte eigendommen van 1 miljoen dollar.

Met haar spitsindustrieën, informaticabedrijven en nieuwe technologieën drijft het succes van Silicon Valley de luxe-vastgoedmarkt in de Verenigde staten de hoogte in. Er zijn steeds meer new-tech-miljonairs, en dat vertaalt zich in hoge mate in de evolutie van de luxe-vastgoedmarkt in de Verenigde Staten.

Verenigde Staten: top 10 van de steden met de meeste verkochte eigendommen van 1 miljoen dollar of meer

 

Stad in de Verenigde Staten  Aantal verkochte eigendommen van 1 miljoen dollar en meer*
San Francisco 2.485
Los Angeles 2.170
New-York 2.145
San Jose 1.119
Houston 981
Chicago 972
Naples (Floride) 964
Miami 933
San Diego 927
Washington DC 878

 {{NEWSLETTER_BOX}}

New-York blijft leider bij de meest gefortuneerden

New York blijft echter onomstotelijk leider bij de vastgoedtransacties ter waarde van meer dan 10 miljoen dollar (8 miljoen euro). Met 58 verkochte eigendommen in deze categorie blijft "the city" haar voorsprong behouden op Beverly Hills (28 verkochte eigendommen). San Francisco staat hierin slechts op de 10de plaats met 16 verkochte eigendommen, ex-aequo met Laguna Beach, Naples (Florida) en Kailua Kona (Hawaï).

North Miami Beach doet zijn intrede in de top 20 van de steden met eigendommen verkocht voor 10 miljoen dollar en meer. Wat betekent dat de kopers van luxe-vastgoed hun horizonten verleggen tot voorbij de typische hotspots Miami Beach, South Beach en de privé-gemeenschappen op Star Island en Fisher Island.

De locatie blijft een zeer belangrijke factor bij de aanschaf van vastgoed, maar voor een groeiend aandaal rijke kopers – en vooral de jongsten onder hen – is dit niet alleen zaligmakend. Dankzij de vele opties qua mobiliteit en de mogelijkheid om het even waar te werken zijn gefortuneerde kopers niet meer zo gebonden aan een bepaalde geografische streek als vroeger.
 

Verenigde Staten: top 5 van de steden met de meeste vastgoedtransacties ter waarde vanmeer dan 10 miljoen dollar

 

Stad in de Verenigde Staten  
Aantal verkochte eigendommen van 10 miljoen dollar *
New York 58
Beverly Hills 28
Los Angeles 25
Miami Beach 17
Aspen 16

 

* Aantal verkochte eigendommen tussen juli 2013 en juni 2014

voor meer informatie over de luxe-vastgoedmarkt

Bezoek aan het huis van Michael Jordan (video)

Ondanks dat de oorspronkelijke prijs van 29 miljoen $ gedaald is met 8 miljoen dollar, heeft de eigenaar nog altijd geen koper gevonden.

 

Villa Michael Jordan

 

We hebben u in een eerder artikel reeds verteld over het huis van de Amerikaanse ex-basketbalster Michael Jordan.

Ondanks dat de oorspronkelijke prijs van 29 miljoen $ gedaald is met 8 miljoen dollar, heeft de eigenaar nog altijd geen koper gevonden.

Michael Jordan heeft dan maar besloten om zijn huis te veilen. Wie geïnteresseerd is om een luxe villa in de stadsrand van Chicago te kopen, zal dit moeten aantonen door eerst 250 000 Amerikaanse dollar op tafel te leggen. De kleine nieuwsgierigen zijn niet welkom.
 

De veiling zal rond 22 november 2013 plaatsvinden.

Ontdek zijn huis te koop in de video.

Michael Jordan’s Residence, Highland Park, IL – Luxury Auction November 22nd by Concierge Auctions from Concierge Auctions on Vimeo.

 

 Credit : Concierge Auctions.

Recordverkoopprijs van 16,5 miljoen dollar voor een appartement in NY.

De verkoop van een luxueus appartement heeft records gebroken in de immobiliënsector van Manhattan.

De verkoop van een luxueus appartement heeft records gebroken in de immobiliënsector van Manhattan.

trump tower vente immobiliere De verkoop van een luxueus appartement heeft records gebroken in de immobiliënsector van Manhattan.

De bekende zakenman en restauranthouder Jeffrey Chodrow, eigenaar van de restaurants Red Farm en China Grill, heeft afscheid genomen van zijn prachtige appartement voor de som van 12,2 miljoen euro, een riante som voor een appartement.

Voor deze prijs geniet de gelukkige koper (die anoniem wenst te blijven) van een appartement van 340m² op de 38ste verdieping van de bekende Trump Tower, gelegen in Fifth Avenue, nummer 725. Het zevenkamerappartement biedt een fantastisch zicht over Central Park en het Empire State Building, 3 slaapkamers en 6 badkamers. De master bedroom is verbonden met  een wit marmeren badkamer met vloerverwarming en kamergrote kasten. Twee slaapkamers geven uit op een kitchenette die afzonderlijk toegankelijk is.

Meneer Chodrow heeft er enkele jaren over gedaan om 3 appartementen tot een enkele loft te verenigen, om zo, door het weghalen van muren, van 10 kamers 7 te maken. Volgens de Wall Street Journal  wou hij zijn appartement verkopen gezien hij samen met zijn gezin het grootste deel van zijn tijd spendeert aan reizen of doorbrengt in Miami.

 

 

 

 

Gezamenlijk huren en onderverhuren: welke verschillen?

Gezamenlijk huren is een woonvorm die steeds meer aanhang vindt, en dat niet alleen bij studenten op een krap budget die op zoek zijn naar een lagere huurprijs maar ook bij werkende personen en soms zelfs ouderen. Tegelijkertijd hoor je soms ook praten over ‘onderverhuring’ wanneer meerdere mensen dezelfde woning delen…

Gezamenlijk huren is een woonvorm die steeds meer aanhang vindt, en dat niet alleen bij studenten op een krap budget die op zoek zijn naar een lagere huurprijs maar ook bij werkende personen en soms zelfs ouderen. Tegelijkertijd hoor je soms ook praten over ‘onderverhuring’ wanneer meerdere mensen dezelfde woning delen. Toch zijn beide huurvormen heel verschillend en hebben ze elk typische kenmerken waar je het best van op de hoogte bent…

 

Hoe zit het met onderverhuring?

Hier gaat het om een overeenkomst waarbij de huurder een deel of zelfs de hele woning die hij huurt aan een andere huurder (de onderhuurder) te huur aanbiedt (dus hier ‘onderverhuring’).

 

Weet wel dat de hoofdhuurder de enige echte huurder blijft in de ogen van de hoofdverhuurder. De huurder wordt dan de verhuurder van zijn onderhuurder(s).

Opgelet: het is verboden om de woning die dienstdoet als hoofdverblijfplaats of een onbewoond goed volledig te onderverhuren (op enkele zeldzame uitzonderingen na). Om te mogen onderverhuren is de toestemming van de hoofdverhuurder trouwens verplicht. Wordt de woning zonder die toestemming toch onderverhuurd, dan kan de huurovereenkomst worden verbroken. De hoofdhuurder kan bovendien enkel een deel van de woning onderverhuren, op voorwaarde dat hij in het andere deel van de woning blijft wonen en dat dit deel zijn hoofdverblijfplaats is.

Nog zo’n verplichting is de opstelling van een onderhuurovereenkomst, zodat de huurder zeker is dat de onderhuurder een huur betaalt en die laatste huisvestingssteun kan krijgen. De hoofdhuurder blijft tot slot als enige verantwoordelijk voor de betaling van de huur, voor de teruggave van de woning na afloop van de huurovereenkomst en het onderhoud van de woning. Hij moet zich dus goed bewust zijn van de risico’s wanneer hij zich, met de toestemming van de hoofdverhuurder, met een onderhuurder verbindt in een onderhuurovereenkomst.

 

Gezamenlijk huren: één overeenkomst voor iedereen

Gezamenlijk huren is een andere oplossing voor het delen van een woning waarin verschillende huurders samenleven. Alle medehuurders zijn opgenomen in dezelfde overeenkomst en zijn ook samen verantwoordelijk tegenover de eigenaar.

 

Soms kan er een solidariteitsclausule in de overeenkomst zijn opgenomen, die de andere huurders verplicht tot de betaling van de verschuldigde lasten en huurprijzen als een van de huisgenoten nalaat zijn deel te betalen. De medehuurder die de woning verlaat, moet zijn huur betalen zolang er geen vervanger werd gevonden.

Als de situatie van onderverhuring tot slot een lang leven is beschoren, is het beter om de eigenaar een samenhuurovereenkomst voor te stellen. Zo geniet iedereen immers van hetzelfde statuut. Hiervoor volstaat het dat de huurders met de verhuurder een aanpassing van de structuur van de huurovereenkomst (via een aanhangsel) afspreken om zo de samenverhuring als dusdanig te kunnen vastleggen. Alle bewoners van de woning zijn dan verantwoordelijk voor de betaling van de huur, maar ook voor eventuele beschadigingen aan de woning.

 

{{NEWSLETTER_BOX}}

 

Gezamenlijk huren ? Bezoek Easykot.be

Het huis van Al Capone staat te koop voor 10 miljoen dollar.

Het huis van de beruchte gangster Al Capone staat momenteel te koop voor net geen 10 miljoen dollar. Het bevindt zich in Miami (VS) en werd gebouwd in 1922 door de architect Clarance Busch. 6 jaar later kocht Al Capone het voor amper 40.000 dollar.

 

Het huis van de beruchte gangster Al Capone staat momenteel te koop voor net geen 10 miljoen dollar. Het bevindt zich in Miami (VS) en werd gebouwd in 1922 door de architect Clarance Busch. 6 jaar later kocht Al Capone het voor amper 40.000 dollar.

De eigendom heeft een totale oppervlakte van 2.790 m² en telt 5 badkamers en 7 slaapkamers!

Volgens de promotoren zelf is het laatste verblijf van Al Capone (hij is er 65 jaar geleden gestorven) van onschatbare waarde, zowel wat zijn architectuur als zijn voorgeschiedenis betreft.

Ziet u het zitten om te gaan wonen in het huis van Al Capone, een personage dat de straten van Chicago (Verenigde Staten) onveilig maakte in de jaren ‘20?

Copyright:  http://nbcmiami.com.

Foto :  Al Capone: Wikipedia & United States Department of Justice

Hij verkoopt zijn huis al zingend op Youtube.

In deze video is de eigenaar op het geniale idee gekomen om de verkoop van zijn huis zelf te promoten nadat hij wanhopig vastgesteld had dat hij door de zware economische crisis in Spanje zijn huis nog niet aan de straatstenen kwijt raakte.

Ziehier een originele manier om uw huis te verkopen.

"Vendo mi casa cantando."
 

In deze video is de eigenaar op het geniale idee gekomen om de verkoop van zijn huis zelf te promoten nadat hij wanhopig vastgesteld had dat hij door de zware economische crisis in Spanje zijn huis nog niet aan de straatstenen kwijt raakte.

Zich voordoend als vastgoedmakelaar voor één dag nodigt Abraham Sevilla u uit voor een virtueel bezoek aan zijn huis terwijl hij met een grappig meezingertje alle lof zingt over een prachtige gevel, een Amerikaanse keuken die zo goed als nieuw is of een salon met een mooie lichtinval via het balkon.

Na meer dan 158 000 hits op Youtube en interviews op de meeste Spaanse radio- en televisiestations, en nadat zelfs Oprah Winfrey over hem gesproken had in haar beroemde Amerikaanse Tv-show, is hij in zijn opzet geslaagd. Hij zou in enkele weken tijd al meer dan 40 aanvragen ontvangen hebben!

 

Webpagina: Youtube