Zo voel je je snel thuis in je nieuwe woning

Een succesvolle verhuis start sowieso met een goede planning. Er als een kip zonder kop aan beginnen, zorgt enkel maar voor bijkomende stress. Als alles netjes geregeld is, zal je je veel sneller comfortabel voelen in je nieuwe stekje. Houd het in je achterhoofd.

Bij verhuizen komt heel wat kijken, maar het belangrijkste is misschien wel dat je je snel thuis voelt in je nieuwe huis. Voor je je ergens thuis voelt duurt het meestal wel even, maar je kunt dit proces versnellen. Hoe? Wij geven je alvast enkele nuttige tips mee. Zo maak je sneller van je huis een thuis.

Een succesvolle verhuis start sowieso met een goede planning. Er als een kip zonder kop aan beginnen, zorgt enkel maar voor bijkomende stress. Als alles netjes geregeld is, zal je je veel sneller comfortabel voelen in je nieuwe stekje. Houd het in je achterhoofd.

Maak één ruimte “doosvrij”

Net na de verhuis kan het in je nieuwe woning nog een rommeltje zijn. Het is dan ook belangrijk dat je minstens één ruimte hebt waar de verhuisdozen en spulletjes je niet overweldigen. Probeer één kamer volledig in te richten en zo snel mogelijk doos-vrij te maken. Zo heb je op zijn minst één ruimte die ‘af’ is en waar je je kunt terugtrekken. Jouw oase van rust.

 

Houd de controle tijdens de verhuis

Zijn je vrienden niet echt klokvast, maken ze het al snel te sociaal en gaan ze niet echt zachthandig om met je spullen, dan kan je maar beter overwegen een verhuisdienst onder de arm te nemen. Het kost misschien wat meer, maar bespaart je heel wat frustraties. Trommel je je vrienden toch op, zorg dan dat je de regie behoudt en werkt volgens een schema. Enkel zo werk je efficiënt en loop je je niet te ergeren.

 

Geef je spullen een vaste plek

Wil je echt weken of maanden uit je verhuisdozen leven? Geef je spullen zo snel mogelijk een vaste plek. Je zal er waarschijnlijk ook al snel achterkomen dat je oude spullen niet altijd matchen met je nieuwe woonst. Wees niet bang om afscheid te nemen van spullen! Verhuizen is veranderen, zeker in het begin. Hoe sneller je knopen doorhakt, hoe sneller je rust vindt.

 

Spendeer tijd in je huis

Breng in de beginfase tijd door in je huis, zo wen je aan je nieuwe woonst. Kijk eens een serie helemaal uit, laat vrienden langskomen of spendeer een weekend met magazines in de zetel. Je voelt je sneller thuis.

 

Maak kennis met de buren

Woon je in een appartementsgebouw dan kan het leuk zijn de medebewoners met een kaartje te laten weten dat je de nieuwe bewoner bent. Nee, je hoeft je niet overal persoonlijk te gaan voorstellen. Hoe sneller je je in de buurt integreert, hoe sneller je je thuis voelt.

Moet je de syndicus verwittigen als je verhuist?

Als mede-eigenaar binnen een appartementsgebouw verhuis je. In dat geval moet je de syndicus van die verhuis op de hoogte brengen. Hoe ga je daarbij te werk?

Als mede-eigenaar binnen een appartementsgebouw verhuis je. In dat geval moet je de syndicus van die verhuis op de hoogte brengen. Hoe ga je daarbij te werk?

 

 

Je bent eigenaar van een appartement dat je verhuurt. Intussen verhuis je zelf. Wist je dat je ook in dat geval die adreswijziging moet meedelen aan de syndicus?

 

Adreswijziging

De wet zegt dat elk lid van de algemene vergadering van mede-eigenaars zijn adresveranderingen onverwijld ter kennis moet brengen van de syndicus. Dit is van groot belang voor de oproepingen (bv. voor de algemene vergadering van mede-eigenaars) die je krijgt. De bijeenroepingen die worden verzonden naar het laatst door de syndicus op het ogenblik van de verzending gekende adres, worden namelijk geacht regelmatig te zijn.

De wet zegt niet hoe je je adres moet doorgeven. Zorg wel dat je over een bewijs beschikt dat je dat deed. Je kan dit bijvoorbeeld doen door een e-mail aan de syndicus te sturen waarbij je vraagt de ontvangst van de adreswijziging te bevestigen.

 

Wijziging in het zakelijk statuut

Ook als er wijzigingen zijn in het zakelijk statuut van je appartement moet je de syndicus daarvan op de hoogte brengen. Dat is bijvoorbeeld het geval als je de naakte eigendom van je appartement al schenkt aan je kinderen.

 

En als je verhuurt?

Ook persoonlijke rechten die een mede-eigenaar verleent op diens kavel, zoals bijvoorbeeld huur, moet hij meedelen aan de syndicus. Gaat een bestaande huurder bijvoorbeeld weg uit je appartement en komt er een nieuwe in de plaats, dan moet je de syndicus daarvan op de hoogte brengen.

 

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

Heb je recht op ‘klein verlet’ bij een verhuis?

Als je verhuist op een dag waarop je normaal moet werken, heb je meestal geen recht op klein verlet. Je moet een dag vakantie nemen of vragen of je werkgever je verlof zonder wedde wil geven.

Je kan de dag van je verhuis niet altijd zomaar op een vrije dag plannen. Het kan immers gebeuren dat twee huurovereenkomsten juist op elkaar aansluiten of dat de verhuisfirma waar je een beroep op wil doen geen tijd heeft op zaterdag.

 

Geen klein verlet

Een werknemer kan bij een aantal welomschreven gebeurtenissen met behoud van loon wegblijven op het werk. Dat is bijvoorbeeld het geval als je trouwt, bij het overlijden van bepaalde familieleden enz. De wet geeft aan wat die gebeurtenissen zijn en hoelang je dan precies met behoud van loon mag wegblijven op het werk. Een verhuis valt niet onder de gebeurtenissen die in aanmerking komen voor klein verlet.

 

Er bestaat op die regel wel een uitzondering als er binnen het bedrijf (of de sector) waarin je werkzaam bent een afwijkende regeling is voorzien. Kijk dus na of dat bij jou het geval is en zo ja of je volgens die afwijkende regeling toch geen recht hebt op klein verlet.

 

Vakantie nemen

Zomaar wegblijven op het werk doe je ook maar beter niet. Indien je voor je verhuis geen recht hebt op klein verlet, kan je vakantie vragen aan je werkgever. Heb je geen vakantiedagen meer over, dan kan je vragen of je werkgever ermee akkoord gaat dat je verlof zonder wedde neemt.

 

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

 

{{NEWSLETTER_BOX}}

Mag je verhuizen via de lift?

Je verhuist naar een appartement dat niet gelegen is op het gelijkvloers. Mag je in dat geval je meubels verhuizen met de lift die in het gebouw aanwezig is?

Je verhuist naar een appartement dat niet gelegen is op het gelijkvloers. Mag je in dat geval je meubels verhuizen met de lift die in het gebouw aanwezig is?

In het reglement van mede-eigendom of het reglement van inwendige orde kan het verboden worden om meubels met de lift te verhuizen. Je dient je als mede-eigenaar aan zulke bepaling te houden. Je moet het verbod dus respecteren.
Ook als je een appartement huurt moet je met dit verbod rekening houden. In je huurovereenkomst wordt het verbod wellicht overgenomen of er wordt in je huurcontract verwezen naar het reglement van mede-eigendom of het reglement van inwendige orde.

En anders?

Staat er niets in het reglement dan mag je de lift wel gebruiken om te verhuizen. Hou wel rekening met de maximale belasting van de lift en ‘overlaad’ deze niet. Bovendien moeten je meubels qua afmetingen passen in de lift. Het is dan ook belangrijk op voorhand na te gaan of een verhuis op deze wijze wel mogelijk is.
Beschadig je bij je verhuis de gemene delen of de lift, dan kan men je hiervoor aansprakelijk stellen. Dit kan zelfs als een verhuis via de lift niet verboden wordt. De vereniging van mede-eigenaars kan dan eisen dat je de schade die je veroorzaakte vergoedt. Gebeurt dit dan moet men wel kunnen aantonen dat je effectief schade aanbracht. De schade kan trouwens aanzienlijk zijn. Denk bv. maar aan het geval dat de lift moet worden hersteld of het schilderwerk in de gemene delen beschadigd raakt door je verhuis.
{{NEWSLETTER_BOX}}