De 5 goedkoopste huizen in Brussel te koop op Immovlan.be

De laatste 10 jaar zijn de vastgoedprijzen in het Brusselse fors gestegen. Wie in onze hoofdstad wil kopen, heeft vandaag meestal minstens € 200.000 nodig, bijkomende werken niet inbegrepen. En toch… hebben wij 5 huizen in Brussel gevonden die voor minder dan dit bedrag op Immovlan.be te koop staan! Kijk even mee…

De laatste 10 jaar zijn de vastgoedprijzen in het Brusselse fors gestegen. Wie in onze hoofdstad wil kopen, heeft vandaag meestal minstens € 200.000 nodig, bijkomende werken niet inbegrepen. En toch… hebben wij 5 huizen in Brussel gevonden die voor minder dan dit bedrag op Immovlan.be te koop staan! Kijk even mee…

Huis te koop in 1000 Brussel: € 178.000

Dit is het goedkoopste Brusselse huis op Immovlan! En wellicht ook het kleinste, daar de bewoonbare oppervlakte amper 50m² (!) bedraagt… Akkoord, de prijs/oppervlakteverhouding kan beter maar dit huisje is wel in perfecte staat en ideaal gelegen in het centrum, langs het kanaal.

Huis te koop - 1000 Brussel (RAH26773)

Huis te koop in Sint-Jans-Molenbeek: € 183.000

Dit huis is alweer niet bepaald groot (85 m² bewoonbare oppervlakte) maar de badkamer is dat wel en bovendien zijn er 4 slaapkamers, een kleine badkamer, een kelder én een zolder aanwezig.

Huis te koop in Sint-Jans-Molenbeek: € 185.000

Alweer een huis in Sint-Jans-Molenbeek, een beetje groter dit keer en ook weer met 4 slaapkamers. Een grondige verbouwing is hier op zijn plaats, al stelt de huidige eigenaar dat de trappenhal en het dak al werden gerenoveerd.

Huis te koop in Haren: € 195.000

Redelijk wat werk aan dit huisje in Haren, maar ook veel potentieel! De bewoonbare oppervlakte bedraagt 85 m² en we tellen 2 slaapkamers (een derde is mogelijk op zolder) én een kleine tuin van 40m².

Huis te koop in Sint-Jans-Molenbeek: € 209.000

De buitenkant van dit rijhuis kan beter, al is de binnenkant wel volledig verbouwd. Drie slaapkamers en een terras, wat moet je nog meer?

Geldt de garantie van je aannemer ook voor zijn werkuren?

Enkele maanden nadat een aannemer nieuwe ramen bij je plaatste blijken deze vocht- en condensatieproblemen te vertonen. De aannemer wil de ramen alleen maar vervangen … als jij zijn werkuren betaalt. Kan hij je daartoe verplichten?

Enkele maanden nadat een aannemer nieuwe ramen bij je plaatste blijken deze vocht- en condensatieproblemen te vertonen. De aannemer wil de ramen alleen maar vervangen … als jij zijn werkuren betaalt. Kan hij je daartoe verplichten?

Aannemers die iets onder garantie moeten vervangen willen de werkuren die ze daarbij moeten presteren wel eens aanrekenen aan de bouwheer. Maar hebben zij dat recht?

Verborgen gebreken

Als je een verborgen gebrek inroept binnen een korte termijn (en je aannemer je daar wettelijk gezien garantie voor moet geven) dan geldt deze garantie voor ‘alles’, met andere woorden ook voor de werkuren. In het concrete geval van ramen die moeten worden vervangen betekent dat dat de aannemer niet enkel de nieuwe ramen (gratis!) zal moeten leveren maar dat hij je ook zijn werkuren niet mag aanrekenen. De garantie slaat met andere woorden zowel op het product als op de plaatsing. Als er in de overeenkomst die je met de aannemer bij aanvang van de werken afsloot een andersluidende bepaling staat, dan is deze niet geldig.

Tienjarige aansprakelijkheid

Hetzelfde geldt als er zich een gebrek voordoet aan de werken waarvoor de tienjarige aansprakelijkheid van de aannemer speelt. Ook dan kan hij geen werkuren aan jou aanrekenen. Ook hier is een contractuele bepaling in de aannemingsovereenkomst waar andere afspraken worden gemaakt niet geldig.

Een extra garantie

Geeft de aannemer je een extra garantie buiten de wettelijke (hij geeft bijvoorbeeld op alle mogelijke gebreken tien jaar garantie) dan kan hij de voorwaarden daarvan wel vastleggen. Zo kan hij perfect aangeven dat je –als deze garantie speelt- zijn werkuren wel moet betalen. Als er in de vastgelegde garantie hierover niets staat heb je goede argumenten om te zeggen dat deze ook de werkuren omvat.

 

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

Devez-vous laisser la porte d’entrée de votre immeuble fermée la nuit?

Vous possédez un appartement. Certains copropriétaires veulent que la porte d’entrée soit verrouillée le soir après 22 heures, alors que d’autres ne voient pas les choses de la même manière. Mais est-ce une obligation légale ?

Vous possédez un appartement. Certains copropriétaires veulent que la porte d’entrée soit verrouillée le soir après 22 heures, alors que d’autres ne voient pas les choses de la même manière. Mais est-ce une obligation légale ?

Tous les occupants d’un immeuble ne sont pas toujours très prudents lorsqu’ils ouvrent la porte d’entrée quand quelqu’un sonne à la porte. En conséquence, les invités indésirables peuvent parfois s’introduire dans les parties communes de sorte que le vol et le vandalisme peuvent se produire. C’est pourquoi il est parfois demandé de verrouiller la porte d’entrée après une certaine heure.

Aucune obligation légale

La loi ne stipule pas qu’il est obligatoire de fermer la porte d’entrée d’un immeuble la nuit. L’obligation peut éventuellement être imposée dans le règlement intérieur de l’immeuble. Celui-ci indique l’heure à partir de laquelle la fermeture de la porte est obligatoire.

Renseignez-vous auprès du service d’incendie

Si l’assemblée générale des copropriétaires envisage d’introduire une telle obligation, il est conseillé de contacter d’abord les pompiers pour savoir si cela est autorisé dans votre cas. Après tout, il faut par exemple, éviter que les personnes qui n’ont pas la clé ne puissent pas quitter le bâtiment lors d’un incendie.

Des solutions techniques existent !

Il existe des systèmes sur le marché qui permettent de concilier les deux : ils laissent la porte fermée tout en permettant aux personnes n’ayant pas de clé de pouvoir sortir.

 

Jan Roodhooft, avocat (www.ra-advocaten.be)

Moet je de inkomdeur van een appartementsgebouw ‘s nachts op slot doen?

Je bent eigenaar van een appartement. Sommige mede-eigenaars willen dat de inkomdeur ’s avonds na 22 uur op slot gaat, terwijl anderen dat niet zien zitten. Maar is dat eigenlijk een wettelijke verplichting?

Je bent eigenaar van een appartement. Sommige mede-eigenaars willen dat de inkomdeur ’s avonds na 22 uur op slot gaat, terwijl anderen dat niet zien zitten. Maar is dat eigenlijk een wettelijke verplichting?

Niet alle medebewoners in een appartementsgebouw zijn even voorzichtig met het openen van de inkomdeur als er iemand aanbelt. Hierdoor kunnen ongewenste gasten wel eens binnen geraken in de gemene delen waardoor diefstallen of vandalisme kunnen voorkomen. Daarom wordt wel eens gevraagd de inkomdeur na een bepaald uur op slot te doen.

Geen wettelijke verplichting

In de wet staat nergens dat het verplicht is om de inkomdeur van een appartementsgebouw‘s nachts op slot te doen. De verplichting kan eventueel wel opgelegd zijn in het reglement van inwendige orde dat binnen het appartementsgebouw van toepassing is. Daarin staat dan meteen vanaf welk uur het slotvast maken van de deur verplicht is.

Informeer bij de brandweer

Als de algemene vergadering van mede-eigenaars overweegt om zo’n verplichting in te voeren is het aangewezen eerst de brandweer te contacteren met de vraag of dit in het concrete geval wel toegelaten is. Er moet immers vermeden worden dat mensen die hun sleutel niet bijhebben bij bv. een brand het gebouw niet zouden kunnen verlaten.

Er bestaan speciale systemen

Er bestaan op de markt systemen die het mogelijk maken beide bekommernissen te verzoenen. Ze laten toe de deur af te sluiten en tegelijk aan mensen die het gebouw willen verlaten (en die geen sleutel bijhebben) toelaten om dit te doen.

 

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

Zo kan je gratis online het kadastraal plan raadplegen

Als je interesse hebt in een huis of een bouwgrond, wil je allicht eerst al weten hoe het perceel grond er precies uit ziet. Daarvoor moet je niet noodzakelijk ter plaatse gaan. Je kan dat vrij eenvoudig (en gratis) online checken. Hoe ga je daarbij te werk?

Als je interesse hebt in een huis of een bouwgrond, wil je allicht eerst al weten hoe het perceel grond er precies uit ziet. Daarvoor moet je niet noodzakelijk ter plaatse gaan. Je kan dat vrij eenvoudig (en gratis) online checken. Hoe ga je daarbij te werk?

Sinds januari 2013 kan je het kadasterplan online raadplegen. Meer bepaald kan je dat doen via de toepassing CadGis Viewer op de site van de Federale Overheidsdienst Financiën. Het mooie aan het verhaal is overigens dat dit bekijken bijzonder eenvoudig en … ook gratis is.

Wat vind je daar terug?

Door het kadasterplan te raadplegen kan je een idee krijgen van de vorm en de afmetingen van het (al dan niet bebouwd) perceel grond waarin je geïnteresseerd bent. Je krijgt meteen ook een zicht op de aangrenzende percelen. Zo weet je meteen hoe de perceelsgrenzen van de buren zijn. Hou er wel rekening mee dat het geen juridische waard heeft ingeval van bv. een discussie over de juiste eigendomsgrenzen.

Hoe ga je te werk?

Je kan ofwel inzoomen op een bepaalde gemeente om vervolgens op zoek te gaan naar het betreffende perceel of je kan ook meteen het adres ingeven waarvan je de toestand wil bekijken. Je kan het plannetje dat je op die manier terugvindt overigens ook afprinten.

De percelen opmeten

De toepassing bevat ook een ‘meetmodule’. Zo kan je bijvoorbeeld eenvoudig meten hoe lang of breed percelen zijn en kan je ook gemakkelijk oppervlaktes berekenen.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

Stuur eens een ‘aangetekende e-mail’ naar je (ver)huurder

Als je een onroerend goed (ver-)huurt gebeurt het wel eens dat je een aangetekende brief moet sturen naar je (ver-)huurder. Maar wist je dat je sinds kort ook kan werken met een aangetekende e-mail die dezelfde waarde heeft?

Als je een onroerend goed (ver-)huurt gebeurt het wel eens dat je een aangetekende brief moet sturen naar je (ver-)huurder. Maar wist je dat je sinds kort ook kan werken met een aangetekende e-mail die dezelfde waarde heeft?

Enkele weken geleden werd het eerste bedrijf erkend dat een platform biedt waarmee je een aangetekende e-mail kan versturen. Meer bepaald kan je hiervoor terecht op de website https://www.aangetekende.email. Binnenkort zullen er overigens allicht nog andere aanbieders volgen.

Waarde

Als je een aangetekende brief verstuurt, heb je meteen een bewijs van de verzending ervan. Diegene aan wie je de brief stuurt kan maar moeilijk komen zeggen dat hij de brief niet ontving. Voor wat betreft een aangetekende e-mail geldt hetzelfde. Die heeft nu eenmaal dezelfde bewijswaarde als een aangetekende brief.

Hoe werkt het?

Om een aangetekende e-mail te kunnen verzenden moeten zowel jij als de ontvanger van de brief geregistreerd zijn op het platform. Wil je een mail aangetekend verzenden dan log je in op het platform met je eID, je stelt het bericht op en ondertekent het elektronisch. Er wordt door de aanbieder van de mail een elektronische zegel en tijdstempel over het bericht geplaatst. De ontvanger op zijn beurt logt ook in op het platform en ondertekent het bericht met zijn eID. Ook hier wordt gezorgd voor een elektronische zegel en tijdstempel als  bewijs van ontvangst.

En de prijs?

Los van het feit dat je je niet meer moet verplaatsen naar het postkantoor om zo’n aangetekende e-mail te verzenden, is het ook goedkoper dan een aangetekende brief. Die zou namelijk maar een fractie kosten van een aangetekende brief.

 

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

Badkamer renoveren: 7 fouten die je niet mag maken

Na de keuken is het zonder twijfel de badkamer die de tand des tijds het minst goed doorstaat. Het overwegen om ze te renoveren, is dus geen gek idee! Maar laat je dan zeker niet vangen aan deze 7 veelgemaakte fouten…

Na de keuken is het zonder twijfel de badkamer die de tand des tijds het minst goed doorstaat. Het overwegen om ze te renoveren, is dus geen gek idee. Maar laat je dan zeker niet vangen aan deze 7 veelgemaakte fouten!

1. (Goedkope) verf

Over het algemeen wordt verf in de badkamer niet aangeraden. Tegels blijven met andere woorden de makkelijkste en meest efficiënte  keuze. Wie het echter toch niet kan laten om de verfborstel boven te halen, doet er goed aan acrylverf te gebruiken op een droge muur. Let wel: de kans bestaat altijd dat de verflaag na een tijd barsten begint te vertonen, welke verfsoort je ook kiest.

2. Een klassieke badkraan

Hoewel er uiterst elegante exemplaren bestaan, raden we een klassieke badkraan af. Ze zijn onhandig in gebruik en verbruiken daardoor ook meer water. De beste keuze: een kraan waarbij je de juiste temperatuur kan instellen en je dus niet voor verrassingen komt te staan.

3. Te weinig beweegruimte

Je badkamer renoveren, houdt natuurlijk in dat je kasten vervangt, een nieuwe douche voorziet, eventueel een tweede wasbak, een wc… Maar wat je vooral niet mag vergeten, is om voldoende beweegruimte te voorzien. De gouden regel? 60 vrije centimeter voor elk meubel en je zit safe.

4. Verlichtingsperikelen

De verlichting staat misschien niet op de hoogste plek als het over prioriteiten gaat, maar is daarom niet onbelangrijk. Zo kan je bijvoorbeeld opteren voor verlichting rond de spiegel om schaduwen te vermijden – kwestie van jezelf ‘s morgens op de best mogelijke manier te kunnen zien. Probeer daarnaast vooral koude verlichting te vermijden. Ook de badkamer moet sfeervol zijn.

5. Beton-Ciré / betonstuc

Akkoord, het is steeds meer in de mode maar betonstuc, ook wel cementstuc genoemd, moet zeer minitieus geplaatst worden en na verloop van tijd kunnen er soms scheurtjes in komen. Niet echt het allerbeste idee dus, buiten voor de die-hards.

6. Een gebrek aan ventilatie

Een klassieke fout. Een onvoldoende geventileerde badkamer valt ten allen tijde te vermijden en wanneer een simpel raam niet volstaat, wat vaak het geval is, is het nooit onverstandig om te investeren in een luchtafzuigsysteem/elektrische ontvochtiger.

7. Elektrische apparaten dicht bij douche en/of bad

Lijkt logisch om dit niét te doen en toch… Vooral in kleinere badkamers kan je soms moeilijk anders, maar probeer het toch altijd te vermijden. Water+elektriciteit=foute boel!

Verstandig bouwen en/of renoveren? Gebruik deze checklist!

Bouwen en/of verbouwen is best heftig, bijkomende problemen kun je dus missen als kiespijn. Een goede aannemer is essentieel, maar hoe pik je deze er uit? Gelukkig is er een checklist die voor de nodige houvast zorgt. Wij lichten er alvast enkele punten uit.

Bouwen en/of verbouwen is best heftig, bijkomende problemen kun je dus missen als kiespijn. Een goede aannemer is essentieel, maar hoe pik je deze er uit? Gelukkig is er een checklist die voor de nodige houvast zorgt. Wij lichten er alvast enkele punten uit.

Ga in zee met een schuldenvrije aannemer

Je wilt natuurlijk niet dat de aannemer gedurende de werken op de fles gaat. Check daarom vooraf of je aannemer schuldenvrij is. Een aannemer zonder schulden gaat minder snel failliet dan een collega met een schuldenberg. Via www.vinduwaannemer.be kun je dit controleren. Het enige wat je nodig hebt is het BTW-nummer.

Baseer je op je buikgevoel en het eerste gesprek

Een vakman weet waarover hij praat. Dit voel je vaak al in het eerste gesprek. Een vakman geeft je niet enkel technisch advies, hij denkt ook mee over mogelijke premies en over energiebesparende maatregelen. Je kunt ermee sparren en soms slaagt hij er ook in je mening bij te stellen. Informeer of je aannemer op de hoogte is over de laatste nieuwe ontwikkelingen in de sector. Een kwaliteitslabel of certificaat zegt niet alles, maar kan wel een verschil maken.

Zorg voor een waterdichte overeenkomst

Een aangenaam contact is belangrijk, maar dat zijn waterdichte afspraken ook. Als er heibel komt is dit vaak rond de kostprijs, de kwaliteit en de timing van de werken. Een goed contract kan veel problemen voorkomen. Niet dat je er voor het minste mee moet lopen zwaaien, maar het geeft je wel een stok achter de deur. Leg zoveel mogelijk contractueel vast en blijf gedurende de bouwperiode ook altijd open en eerlijk communiceren. Laat je niet verblinden door lage prijzen, maar besef dat kwaliteit zijn prijs heeft.

Vraag referenties en werk lokaal

Niet dat lokaal altijd beter is, maar het zorgt vaak wel voor korte communicatielijnen. Bovendien is het vrij eenvoudig om referenties na te trekken, iets wat altijd verstandig is. Een lokale aannemer is vaker op de werf, je springt sneller even binnen en hij heeft natuurlijk regionaal een reputatie hoog te houden.

Meer weten over de zaken waar je rekening mee kunt houden als je aan het bouwen of verbouwen gaat? De volledige checklist kun je vinden op de website van de Bouwunie. Je vindt er sowieso een heel aantal tips, die je als (ver)bouwer verder kunnen helpen.

Vergeet de plaatsbeschrijving niet als je wil verbouwen

Als je afbraak-, graaf- of verbouwingswerken wil (laten) doen aan je woning of grond, is het aangewezen om voorafgaandelijk een tegensprekelijke plaatsbeschrijving te laten opmaken van de aanpalende panden. Wat moet je daarvan weten?

Als je afbraak-, graaf- of verbouwingswerken wil (laten) doen aan je woning of grond, is het aangewezen om voorafgaandelijk een tegensprekelijke plaatsbeschrijving te laten opmaken van de aanpalende panden. Wat moet je daarvan weten?

Het gebeurt wel eens dat er door het uitvoeren van afbraak- of verbouwingswerken aan een woning schade wordt veroorzaakt aan een aanpalende woning (zo kunnen de werken bv. aanleiding geven tot barsten). Om te vermijden dat een buur die al barsten of andere schade had die onterecht in je schoenen probeert te schuiven (en zegt dat dit komt door jouw werken) heb je maar beter een zicht op de toestand van de naastgelegen woning voor de werken beginnen.

Zorg voor een plaatsbeschrijving

Door voorafgaandelijk aan de werken een plaatsbeschrijving op te stellen van de toestand van de aanpalende woning(en) kan je discussies op dit vlak vermijden. De plaatsbeschrijving geeft namelijk aan wat de toestand van het naastgelegen pand was voor de werken begonnen.

Hoe opstellen?

Zorg dat de plaatsbeschrijving tegensprekelijk is. Dat betekent dat ze wordt opgemaakt in overleg tussen jou en de buurman en dat jullie beiden de kans krijgen om opmerkingen te maken als de plaatsbeschrijving wordt opgemaakt. Zorg er ook voor dat de plaatsbeschrijving omstandig en gedetailleerd is en dat jullie ze beiden ondertekenen.

Wie stelt ze op?

Je aannemer kan het initiatief nemen voor de opmaak van de plaatsbeschrijving. Je kan hiervoor ook een beroep doen op bv. een architect, een landmeter enz. Doe je een beroep op een professioneel, hou dan rekening met een kostprijs van enkele honderden euro’s.

 

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

Schep een lentesfeer in huis

De ergste koude lijkt nu wel uit het land en de nieuwe lente staat weer voor de deur: voel jij het ook al kriebelen? Tijd om je interieur een grondige facelift te geven, te schrobben als een bezetene en wat nieuwe spulletjes in huis te halen.

De ergste koude lijkt nu wel uit het land en de nieuwe lente staat weer voor de deur: voel jij het ook al kriebelen? Tijd om je interieur een grondige facelift te geven, te schrobben als een bezetene en wat nieuwe spulletjes in huis te halen. Wij geven je alvast een aantal actuele lentetrends mee, kwestie van het in één keer goed aan te pakken. Succes!

Bloemen zorgen voor het ultieme lentegevoel

Aangezien een bloedhete radiator niet optimaal is voor de gezondheid van bloemen, haal je ze maar beter net voor de lente in huis. De geuren en kleuren van bloemen scheppen een instant lentegevoel. Hyacinten, narcissen en krokussen zijn maar drie voorbeeldjes, maar ook tulpen geven je interieur een boost.

De temperaturen mogen dan nog vaak net iets te fris zijn om voluit voor het buitenleven te gaan, je kunt je terras al wel klaarmaken of de tuin reeds onder handen nemen. Terracotta potten met bloembollen doen het nu uitstekend. Heb je struiken in je tuin? Een aantal lampionnen bij valavond zorgen voor een feeërieke sfeer.

Weinig ruimte of geen tuin/terras? Je kan het groen ook in huis halen. Behang met bloemenprints en enkele planten vormen een waardig alternatief. Ook kussenhoezen met een fris kleurtje of bloemen,  passen perfect in deze periode van het jaar.

Zeg het met glas

Glas weerkaatst zonlicht. Een reden te meer om je interieur te decoreren met glas en zo volop te genieten van de eerste zonnestralen die binnenvallen op je muren. Mooi glaswerk geeft je interieur net dat tikkeltje extra. De donkere keramieken vazen kunnen weer even de kast in.

Frissere stoffen

Gooi die dikke wollen stoffen maar in de berging of kelder, in de lente kies je voor fris katoen of linnen. Het is ook tijd voor frisse en frivole kleuren. Wist je dat zelfs de opstelling van je zetels lichtjes veranderen, een hele nieuwe sfeer kan scheppen? Meer buitenzicht is een heel stuk leuker in de lente. Bekijk maar eens even of het ook bij jou thuis mogelijk is.

Plaids kunnen nog, maar dan wel om heerlijk buiten te genieten van de eerste zon. Een tuinhaard ook zeker van pas.

Infused water

Ok, het past misschien niet helemaal in het thema interieur, maar ook een mooie karaf limoen- of ander infused water op het keukenblad, geeft meteen een frisse toets aan je interieur. Laat die lente maar komen.