3 tips voor als je aannemer niet opdaagt

Je wil een woning renoveren of je bouwt een nieuwbouwwoning. Eén van de aannemers waar je een beroep op doet daagt niet op waardoor de ganse planning in het gedrang komt.  Hoe vermijd je dit? Wat kan je doen als het toch gebeurt?

 
 

Goede afspraken maken

 
Probeer discussies te vermijden. Maak in het aannemingscontract duidelijke afspraken over wanneer je aannemer moet beginnen en wanneer de werken klaar moeten zijn. Je kan meteen overeenkomen dat als de aannemer zich hier niet aan houdt hij een bepaald bedrag verschuldigd is per dag vertraging. Je kan al eveneens afspreken dat bij vertraging de overeenkomst door jou kan worden ontbonden. Voorzie daarbij dat die sancties ‘van rechtswege en zonder ingebrekestelling’ van toepassing zijn.
 

Maan tijdig aan

 
Kom je niets overeen dat moet de aannemer de werken uitvoeren binnen een redelijke termijn. Komt de aannemer binnen die termijn niet opdagen maan hem dan aan via een aangetekende brief. Stel hem in gebreke de werken alsnog binnen een bepaalde termijn (bv. 14 dagen) uit te voeren. Wijs meteen op de schade die je lijdt door het uitstel en dreig ermee die uiteindelijk op de aannemer te verhalen.
 

Ontbindt niet zelf

 
Tenzij je anders overeenkwam beschouw je de overeenkomst bij een vertraging maar beter niet zelf als ontbonden. Doe je dat toch en ga je al dadelijk met een andere aannemer in zee, dan riskeer je dat de eerste aannemer een schadevergoeding van jou vraagt. In principe moet je de ontbinding van het eerste contract aan de rechtbank vragen. Wil je hierop niet wachten en zelf ontbinden vraag dan voorafgaand het advies van een advocaat.
 

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat 

{{NEWSLETTER_BOX}}

Een offerte kost je niets

Vraag vooraleer je een aannemer werken laat doen een offerte. Laat je een aannemer een opdracht uitvoeren zonder eerst een offerte te hebben gevraagd, dan beslist de aannemer hoeveel hij aanrekent. Je kan diens rekening dan enkel betwisten als ze abnormaal hoog is.

Het is bindend.

De aannemer is gebonden door zijn offerte, tenzij er sprake is van een duidelijke vergissing of een verkeerde optelling van de deelbedragen. Houdt de aannemer zich niet aan de prijs die je met hem afsprak, dan hoef je de meerprijs niet zomaar te betalen.  Protesteer dan zijn factuur. Er kan in de algemene voorwaarden (de ‘kleine lettertjes’ ) van de aannemer een andere regeling staan. Als je de offerte ondertekent, zit jij op je beurt ook aan het contract vast. Je kan dan niet zomaar meer met een andere aannemer in zee gaan.

Heel wat aannemers beperken de geldigheid van hun offerte in de tijd. In zulk geval is het belangrijk tijdig akkoord te gaan. Doet je dat niet, dan is de aannemer niet meer gebonden door de prijs die hij aangaf.

Het is gratis.

In principe is een offerte gratis. De aannemer kan je er geen rekening voor sturen ook al doe je achteraf geen zaken met hem.  Een uitzondering geldt als de aannemer je op voorhand liet weten dat je voor zijn offerte moet betalen. De aannemer mag je wel een rekening sturen als hij meer deed dan enkel een offerte maken. Dit is bv. zo als je hem om een advies vroeg of om een technische raad.

 

{{NEWSLETTER_BOX}}


Jan Roodhooft, advocaat

Architectenhonoraria: 7 à 8%

Hebt u besloten een huis te laten bouwen? Bravo! Maar vergeet niet om bij uw kosten ook de honoraria van uw architect en de prijs van de technische studies te tellen.

Tot in 2003 werden de architectenhonoraria door de Orde van Architecten bepaald op een percentage van de totale kostprijs: minimum 7% voor nieuwbouw en 12% voor renovaties. De Europese Commissie heeft daar een einde aan gesteld. Sindsdien mogen de architecten hun honoraria zelf bepalen… maar de oude regel blijft in veel gevallen als referentie dienen.

Het niveau van de honoraria is in het algemeen in verband te brengen met de reputatie van de architect.

2 fasen in het werk

Er worden 2 fasen onderscheiden in het werk van de architect:

– Voortraject

De architect sluit met de opdrachtgever een akkoord over zijn honoraria, omschrijft de aard van het project en de uit te voeren werken, in functie van het budget, de oppervlakte in vierkante meter en de standing van het project, en de eerste werken worden uitgevoerd.

De aan dit gedeelte van het werk verbonden honoraria dienen te worden betaald zelfs als het project niet wordt gerealiseerd. Bijvoorbeeld omdat de stedenbouwkundige dienst een toelating weigert. Of als de bouwheer de supervisie liever aan een ander architect wil toevertrouwen.

Voor dit eerste gedeelte werken bepaalde architecten tegen een vast bedrag, anderen tegen een percentage (ten minste 1,4%).

– Uitwerking en realisering van het project.

De architect pas zijn plannen aan de verschillende opmerkingen van de stedenbouwkundige dienst aan, evenals aan het uiteindelijke budget. Hij zorgt voor het indienen van de bouwaanvraag. Hij stelt het uitvoeringsdossier op met de uiteindelijke plannen en alle details over de bouw. Hij bepaalt de uit te voeren werken, het bijhorende lastenboek en zorgt voor de aanbesteding voor de keuze van de aannemers. Vervolgens superviseert hij de werf en de oplevering;

Voor dit tweede gedeelte zal de architect minstens 7% van de totale kostprijs van de bouw ontvangen, min wat hem reeds betaald was bij het voorproject.


{{NEWSLETTER_BOX}}

 

Supplementen

De architect kan een supplement vragen (bijvoorbeeld 2 à 3% van het totaalbedrag) als de bouwheer met verschillende bedrijven wenst te werken in plaats van met een algemene aannemer, want dit vergt meer werk qua controle en coördinatie.

Vergeet bij de berekening van uw budget de technische studies niet: van een stabiliteitsingenieur bijvoorbeeld, een landmeter, een EPB-verantwoordelijke of adviseur… Reken hiervoor ongeveer 4.000 à 5.000 euro bijkomende kosten.

Leg de honoraria voor eens en voor altijd vast.

Het negatieve aspect van deze berekeningswijze is dat als het bouwbudget om welke reden ook toeneemt (met goedkeuring van de bouwheer), de kost van de architectenhonoraria ook toenemen. Vergeet niet dat bepaalde architecten heel het project afwerken tegen een vast bedrag, dat wordt afgesproken voor het begin van de werken.

Een andere oplossing is dat u een beroep doet op een sleutel-op-de-deur bouwbedrijf, dat u een bestek zal aanbieden inclusief architectenhonoraria en eventueel zelfs inclusief de kost van de technische studies.

Bouwen of verbouwen, wat is de beste keuze?

Vergelijk niet alleen de prijs van een nieuw huis met die van een bestaand, als dat laatste moet gerenoveerd worden. In dat geval moet u bij de vergelijking ook rekening houden met de renovatie- of andere aanpassingswerken. Hier is de ultieme vergelijking.

 

 

Het voornaamste verschil tussen bouwen en verbouwen zal uiteindelijk de prijs van de bouwgrond zijn. Die is inbegrepen in de totaalprijs ingeval van een bestaande woning en moet erbij geteld worden als u een nieuwe woning laat bouwen (behalve als het een appartement is). Hier volgt een opsomming van enkele kosten die verbonden zijn aan de renovatie van een appartement of huis :

 

• Inschatting door experts van de noodzakelijke werken en de daaraan verbonden kosten.

 

• Opstellen en indienen van de nodige bouwtoelatingen (indien nodig).

 

• Uitvoering van de werken. Reken ongeveer 300 €/m² voor oppervlakkige verbeteringswerken (schilderen, vloeren) en 500€/m² voor het zwaardere werk (elektriciteit, loodgieterij, wanden, dakwerken …)

 

• Een tijdelijk verblijf gedurende de periode van de werken.
 

Aankoop van een huis of appartement                     
Bouw van een huis of appartement
Aankoopprijs van het vastgoed Aankoopprijs van de grond en prijs van de bouwwerken.

+ kosten van de inrichtingswerken

(6% als het gebouw > 5jaar)

  21% BTW op de bouwkosten

 

  + Kostprijs van de architect
+ Notariskosten + Notariskosten
+ Kosten verbonden aan de hypothecaire lening + Kosten verbonden aan de hypothecaire lening
+ Verzekeringskosten + Verzekeringskosten

 

Nood aan maatwerk

Nieuwbouw heeft het grote voordeel dat u de uitrusting en inrichting van uw woning kunt kiezen. Weliswaar binnen de grenzen van het beschikbare budget. Uw toekomstige woning zal dus goeddeels beantwoorden aan uw eisen, gewoonten en gezinssituatie.

 

Wil u grote aanpassingswerken wil laten uitvoeren aan een bestaande woning, vraag dan best vooraf advies aan een architect of aannemer. Die u kan adviseren over de mogelijkheden en de kostprijs.

 

Isolatie en energetische performantie

Bij de  bouw van uw woning hebt u de kans om belangrijke beslissingen te nemen over de graad van isolatie van uw woning, die een impact heeft op uw toekomstig energieverbruik. De prijs zal duurder uitkomen – reken een gemiddelde meerkost van 25% – maar dit bedrag kunt u in de loop der jaren terugwinnen door een beter aangepaste energieconsumptie.

 

Dit gezegd zijnde: niets belet dat een bestaande woning ook perfect aan uw behoefsten zou tegemoetkomen. Dat kan, door enkele werken te laten uitvoeren, de woning beter te isoleren of te kiezen voor een beter aangepast energetisch systeem. Besparingen op de aankoopprijs kunnen geherinvesteerd worden in dergelijke aanpassingswerken die u in de loop der jaren op hun beurt besparingen zullen opleveren.

 

Lees meer over bouwen en renoveren op Livios.be

{{NEWSLETTER_BOX}}

Vragen die je moet stellen vóór je een stuk grond koopt

Een bouwgrond kopen is niet eenvoudig. Er zijn heel wat criteria waar je op moet letten als je een bouwgrond koopt. Deze checklist van Immovlan.be bevat allerhande vragen die je jezelf en de stedebouwkundige ambtenaar moet stellen…

 

Wat betreft de grond:

– Zijn er erfdienstbaarheden verbonden aan de grond?

– Is de grond vrijgesteld van oppervlakterechten?

– Is de grond onverdeeld?

– Is de grond vrij van vruchtgebruik?

– Is de grond vrij van lasten, schulden of leningen?

– Is de grond vrij van huur?

– Is de grond vrij van voorkeursrecht?

 

Wat betreft de ligging van de grond:

– Op welke afstand bevindt zich een school?

– Op welke afstand bevindt het openbaar vervoer zich?

– Op welke afstand bevindt zich een supermarkt?

– Op welke afstand bevindt mijn werk zich?

 

Wat betreft de bouwregelgeving:

– Is de grond gelegen in een bouwzone?

– Zijn er onteigeningen gepland?

– Bestaan er bepaalde bouwregelgevingen of bouwbeperkingen?

– Waar bevinden zich de grenzen tot waar u mag bouwen?

– Zijn er bouwvergunningen geweigerd voor dit stuk grond?

– Zijn alle voorzieningen aanwezig?

– Heft de gemeente belasting op niet-bebouwde percelen?

– Bestaat er een verplichting om binnen een bepaalde tijd te bouwen?

– Wat is het vastgestelde soort bouwwerken (4 gevels, 3 gevels, terrasvormig)?

 
{{NEWSLETTER_BOX}}

Hoe vindt u een bouwterrein?

Er staan veel bouwterreinen te koop op Immovlan.be via makelaars, notarissen of particulieren en er kunnen ook bouwterreinen te koop aan worden geboden door berichten in de lokale kranten van de Streekkrant…

Aarzel niet om in uw auto te stappen en de regio van uw keuze te bezoeken en te letten op posters of aan de buren de naam van de eigenaar van uw droomterrein te vragen. U kunt zich eveneens tot lokale landmeetkundige bureaus wenden om de naam van de eigenaar te weten te komen.
 
Naar aanleiding van een overlijden of een scheiding, moeten sommige eigenaren hun terrein verkopen. Notarissenkunnen ook een goede bron van informatie zijn.
 
Aannemers hebben eveneens terreinen te koop staan waar ze tegelijkertijd de bouw van een huis op verkopen.
 
Let op, als een terrein te koop aan wordt geboden, betekent het niet direct dat het geschikt is om erop te bouwen. Zorg ervoor dat u zich eerst bij het stedelijk planbureau kunt verzekeren dat het inderdaad om een bouwterrein gaat.
 
{{NEWSLETTER_BOX}}

10 tips om de juiste aannemer te kiezen

Je hebt een mooi stuk bouwgrond weten kopen en alvast de bouwplannen klaar? Dan is het tijd om een geschikte aannemer te vinden! Hier zijn 10 tips die je vast en zeker op weg helpen…

 

1. Minimaliseer het aantal verantwoordelijken voor je bouwplannen tot een minimum

Je hebt twee keuzes:

 

a) je kiest voor een aannemer die zich bezig houdt met de volledige opdracht, dat is van het begin van de plannen tot de aflevering van een woning, een toezichthouder en één of meerdere bedrijven;

 

b) je beheert de bouwput zelf en vraagt hulp aan meerdere bedrijven.

 

2. Controleer de financiële situatie van de aannemer

Wat is het kapitaal van het bedrijf? Welke resultaten heeft de aannemer in de afgelopen 3 jaren geboekt?

 

3. Controleer de naamsbekendheid van het bedrijf

Het internet, zoekmachines en sociale media maken het een stuk eenvoudiger om informatie over een bedrijf te vinden. Ontevreden klanten doen vaak hun beklag op forums ten einde gehoord te worden of maken zelfs een (gedetailleerd) overzicht op hun blog of via sociale media.Zoek bijvoorbeeld naar “mening + naam van de aannemer + uw regio”.

 

Ga echter niet af op één enkele mening. Dat zou niet representatief zijn en er zijn altijd mensen die ontevreden zijn over een aannemer die zijn werk goed gedaan heeft. Kijk ook naar de datum waarop mensen hun mening hebben gegeven. Een negatieve commentaar die jaren geleden online werd gepubliceerd is mogelijkerwijs niet meer relevant daar het team reeds veranderd is.

 

4. Controleer de luistervaardigheid van je gesprekspartner

Tijdens de verschillende afspraken die je met de aannemer maakt, kan je je min of meer inschatten hoe goed zijn luistervaardigheid is en of hij echt geïnteresseerd is in de vooruitgang van je bouwplannen. Heb je de indruk dat hij alleen maar probeert om je het contract te laten ondertekenen of heeft hij daadwerkelijk interesse in noden en behoeften en probeert hij je te begrijpen?

 

5. Controleer of de aannemer deel uit maakt van een groep

Een kleine, lokale structuur kan meer zoals een gezin functioneren, terwijl een groep hiërarchischer georganiseerd kan zijn en meer administratie met zich meebrengt, maar tegelijkertijd wel in een financieel stabielere situatie verkeert. Het is aan jou om de voor- en nadelen van beide partijen tegen elkaar af te wegen.

 

6. Controleer de leeftijd van de aannemer of van het bedrijf

Een minder professionele aannemer heeft meer kans failliet te gaan dan iemand die serieus is en waarvan men niet meer hoeft te bewijzen dat de kwaliteit van zijn werk goed is.

 

7. Controleer de werkwijze van de aannemer

Bij een sleutelklare woning komt heel wat kijken: het gieten van de fundering, het plaatsen van het huis, het installeren van het sanitair, de elektriciteit, de verwarming, … Het is belangrijk dat de organisatie van het geheel goed verloopt. Aarzel niet om de aannemer vragen hierover te stellen tijdens je eerste afspraak.

 

… en ook

8. Controleer het bouwcontract

9. Controleer de aangeboden garanties en hun inwerkingtreding

10. Haast en spoed is zelden goed…

{{NEWSLETTER_BOX}}

 

 

9 vragen die je jezelf moet stellen nog vóór je je aannemer of architect ontmoet

Veel mensen dromen op een dag hun eigen huis te kunnen bouwen. Hier is alvast een lijst van nuttige vragen om je (eerste) gesprek met de aannemer of architect optimaal voor te bereiden.

 

 

– Wilt u op een dag een grote familie herbergen?

Vraag hem wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot de uitbreiding van uw toekomstige woning.

– Wilt u profiteren van kelders om opslagruimtes zonder vochtproblemen te hebben?

Vraag hem welke oplossing hij heeft bedacht met betrekking tot het bodemonderzoek.

– Wilt u een leefbare kelder?

Vraag hem of het mogelijk is om onder de grond te bouwen.

– Bent u verleid tot het gebruik van nieuwe verwarmingssystemen?

Vraag hem wat de mogelijkheden zijn: warmtepompen, aardwarmte, zonnepanelen…

– Wilt u de slaapkamers geluidsdicht maken?

Vraag hem wat de verschillende mogelijkheden zijn voor de inrichtingen van deze kamers.

– Denkt u dat er een ziek, gehandicapt of oud persoon in uw woning komt wonen?

Vraag hem wat de mogelijke aanpassingen zijn.

– Wat zoekt u in een architect?

Vraag hem wat zijn planologische voorschriften zijn en welke materialen hij denkt te gebruiken.

– Wilt u dat uw gebouw weinig energie verbruikt?

Vraag hem wat hij op dit gebied voorstelt en welk soort ventilatie hij in gedachten heeft.

– Wat voor afwerkingsniveau heeft u in gedachten?

Vraag hem wat het effect daarvan is op uw uiteindelijke budget.

 

{{NEWSLETTER_BOX}}