Je laminaatvloer schoonmaken doe je zo!

De lente is weer in het land. Heel veel mensen starten aan de lentepoets en beginnen te schrobben, te boenen en alles op te ruimen. Aangezien heel wat Belgen over een laminaatvloer beschikken, geven we even mee hoe je deze reinigt.

De lente is weer in het land. Heel veel mensen starten aan de lentepoets en beginnen te schrobben, te boenen en alles op te ruimen. Aangezien heel wat Belgen over een laminaatvloer beschikken, geven we even mee hoe je deze reinigt.

Wil je geen strepen krijgen, dan zijn er een paar technieken waar je rekening mee kunt houden. Het goede nieuws is, dat je je laminaat in slechts enkele minuten tijd weer kunt laten blinken. Er is bijna geen vloer makkelijker schoon te maken als laminaat. Laminaat neemt namelijk geen vuil op, waardoor het makkelijk te verwijderen valt. Voor een snelle reiniging heb je dus niet meer dan een stofzuiger nodig, maar voor wie het grondig wil aanpakken hebben we volgende tips:

  • Op grootmoeders wijze met azijn: Een stevige dosis schoonmaakazijn in water, veel betere middeltjes bestaan er niet. Dweilen doe je vervolgens met een microvezeldoek. Al te veel water gebruiken is niet nodig en als je de deuren en ramen opent, droogt alles sneller.
  • Met een ui: Ja, je leest het goed. Snij een ui in stukjes en gooi deze in water. Ook bij ramen werkt dit uitstekend.
  • Schoonmaakmiddel: Ondanks het feit dat bovenstaande middeltjes perfect werken, kun je natuurlijk ook kiezen voor schoonmaakmiddelen die in de winkel verkrijgbaar zijn. Informeer je goed en kies het juiste schoonmaakmiddel. Sommige kunnen je laminaatvloer beschadigen en dat wil je natuurlijk niet.

Zwarte strepen verwijderen

Zwarte strepen van schoenen op je laminaat? Flink wrijven met een microvezeldoek is vaak al voldoende om deze te verwijderen. Lukt dit niet, probeer het dan eens met een ouderwetse gom.

Te vermijden producten bij het schoonmaken van laminaat

Zoals eerder aangehaald voldoet schoonmaakazijn perfect. Wat je moet mijden is het gebruik van een stoomreiniger. De hete stoom kan de onderkant van je laminaat vochtig maken, waardoor deze gaat opbollen. Allesreiniger en groene zeep kunnen er dan weer voor zorgen dat je laminaat dof gaat ogen. Zeker als je heel wat van deze producten gebruikt. Wil je terug wat glans, doe dan een scheutje ammoniak in je water en begin opnieuw.

Vijf zaken die je moet weten over de nieuwe appartementswet

Dit najaar komt er allicht een nieuwe appartementswet. Hoewel de definitieve wettekst nog niet gestemd is, liggen de eerste ontwerpteksten wel al op tafel. Met welke wijzigingen zal je allicht zoal rekening moeten houden?

Dit najaar komt er allicht een nieuwe appartementswet. Hoewel de definitieve wettekst nog niet gestemd is, liggen de eerste ontwerpteksten wel al op tafel. Met welke wijzigingen zal je allicht zoal rekening moeten houden?

Als je eigenaar bent van een appartement, moet je rekening houden met de wettelijke spelregels rond appartementseigendom. Die wetgeving zal binnenkort allicht grondig wijzigen. De nieuwe regels zullen daarbij ook van toepassing zijn als je eigenaar bent in een al bestaand gebouw. Ze gelden dus niet alleen voor gebouwen die na de inwerkingtreding van de wet worden gebouwd.

Soepelere meerderheden op de algemene vergadering

Voor heel wat beslissingen die kunnen worden genomen binnen de algemene vergadering van mede-eigenaars zullen er soepelere meerderheidsvereisten gaan gelden. Dat is vooreerst het geval voor beslissingen om  renovatiewerken aan de gemene delen binnen het gebouw te doen. Waar voor zo’n beslissing tot op heden een 3/4e meerderheid vereist is, valt het te verwachten dat binnenkort een 2/3e meerderheid zal volstaan. Voor werken die nodig zijn om te voldoen aan wettelijke voorschriften (zoals bv. dakisolatie) volstaat onder de nieuwe wet een gewone meerderheid van meer dan 50 procent.

Om te kunnen beslissen tot een afbraak van het gebouw volstaat binnenkort dan weer een vier-vijfde meerderheid. Tot op heden is er unanimiteit vereist. Het is dan wel nodig dat de afbraak nodig is voor de hygiëne of de veiligheid van het gebouw of dat de kostprijs van een renovatie buitensporig is.

Reservefonds wordt verplicht

De nieuwe wettekst maakt het allicht ook verplicht om in appartementsgebouwen waar de voorlopige oplevering van de gemene delen van het gebouw minstens vijf jaar geleden plaatsvond een reservefonds op te richten. Dat reservefonds is een soort van spaarpot die kan worden aangewend als er belangrijke herstellingen of renovaties nodig zijn aan de gemene delen van het gebouw.

De nieuwe wet geeft ook aan hoeveel er jaarlijks in dat reservefonds moet worden gestort. Meer bepaald zou de jaarlijkse bijdrage daarin niet lager mogen zijn dan vijf procent van het totaal van de gewone gemeenschappelijke lasten van het voorgaande boekjaar.

Binnen de vereniging van mede-eigenaars kan met een vier-vijfde meerderheid van stemmen op de algemene vergadering van deze regels afgeweken worden.

De kostprijs van de syndicus wordt duidelijker

Volgens de nieuwe wet zal de syndicus ook duidelijker moeten zijn over wat hij precies zal aanrekenen. Zo moet hij aangeven welke prestaties gedekt zijn door het forfait dat hij allicht per maand en per appartement vraagt en welke niet. Hij moet daarbij aangeven voor welke prestaties er extra vergoedingen worden aangerekend. Bij het opmaken van deze lijst moet de syndicus volledig zijn. Hij kan daarbij geen vergoeding vragen voor prestaties die niet op de lijst staan van zaken waarvoor extra moet worden betaald.

De syndicus kan gemakkelijker achterstallen invorderen

In heel wat appartementsgebouwen is het een plaag dat bepaalde eigenaars hun bijdragen in de kosten niet correct betalen. Op dit vlak krijgt de syndicus binnenkort meer armslag. Meer bepaald kan de syndicus allicht zelf het initiatief nemen  om een procedure te starten voor de rechtbank of om een incassobureau in te schakelen. Hij zou hiervoor de toestemming niet meer nodig hebben van de algemene vergadering van mede-eigenaars.

Exclusief gebruik van gemene delen kan ontnomen worden

In sommige gebouwen gebeurt het wel eens dat bepaalde mede-eigenaars het exclusieve gebruik krijgen van bepaalde gemene delen. Denk daarbij bv. maar aan het geval dat de bewoner van het gelijkvloersappartement exclusief (een deel van) de gemeenschappelijke tuin mag gebruiken. Volgens de ontwerpteksten kan de vereniging van mede-eigenaars dat gebruiksrecht beëindigen met een vier-vijfde meerderheid van stemmen als men daar een belang bij heeft. De eigenaar die zijn exclusief gebruik ziet ‘verdwijnen’ kan daar dan wel eventueel een schadevergoeding voor vragen.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

Zijn de algemene voorwaarden van je aannemer bindend voor jou?

Op de achterzijde van de facturen van je aannemer staan er allicht heel wat ‘kleine lettertjes’ (algemene voorwaarden). Bij een discussie zal je aannemer zich daar ook op beroepen. Maar ben je wel gebonden door deze voorwaarden?

Op de achterzijde van de facturen van je aannemer staan er allicht heel wat ‘kleine lettertjes’ (algemene voorwaarden). Bij een discussie zal je aannemer zich daar ook op beroepen. Maar ben je wel gebonden door deze voorwaarden?

Als je een conflict hebt met je aannemer zal die vaak teruggrijpen naar zijn algemene voorwaarden om het gelijk aan zijn kant te krijgen. Deze voorwaarden zullen vaak eenzijdig in zijn voordeel zijn. Hoe kan je in dat geval reageren?

‘Ik was er niet mee akkoord’

Je kan vooreerst proberen te zeggen dat je niet akkoord bent gegaan met de algemene voorwaarden. Zo’n argument maakt een zeer goede kans als je aannemer je zijn algemene voorwaarden maar ter kennis bracht samen met zijn facturen of als deze voorwaarden enkel op de website van de aannemer staan. Stonden de algemene voorwaarden al op de offerte die je voor akkoord ondertekende, dan liggen de zaken moeilijker. In dat geval zal men allicht aannemen dat je er wel mee akkoord ging.

Ben je een handelaar dan liggen de zaken anders. De aannemer zou dan zelfs kunnen zeggen dat je gebonden bent door zijn algemene voorwaarden als je de kleine lettertjes op de factuur niet protesteerde.

‘Ze zijn niet geldig’

Een ander argument dat je eventueel kan laten gelden is dat de algemene voorwaarden van de aannemer niet geldig zijn. Sommige bepalingen in algemene voorwaarden zijn nu eenmaal niet toegelaten en dit bv. omdat ze een verboden beding inhouden. Zo kan een aannemer bv. van jou in zijn kleine lettertjes geen schadevergoeding vragen als je je verbintenissen niet nakomt als er geen gelijkwaardige vergoeding is bepaald voor het geval de aannemer op zijn beurt zijn verplichtingen tegenover jou niet nakomt.

 

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

Alternatief wonen: wat mag en wat mag niet?

De meeste mensen wonen in een huis of appartement, maar ben jij wat eigenzinniger? Er zijn andere opties, denk maar aan een woonboot. Je mag echter niet overal wonen, daar zijn regels voor. Wat mag er in België en wat mag er niet? Wij geven je even een kort overzicht.

Woonwagen

Wonen in een woonwagen mag in België. Wil je permanent in een woonwagen verblijven, dan moet je wel een domicilie hebben op een woonwagenterrein. Trek je geregeld met je woonwagen in België rond, dan moet je alsnog een referentieadres hebben. In het buitenland wil de wetgeving nogal eens verschillen, dus informeer je grondig als je de grenzen over trekt.

Woonboot

Nood aan ongekende vrijheid en dobberen op het water, dan is een woonboot helemaal het einde voor je. Om er officieel op te wonen moet je over een ligplaats beschikken en deze zijn schaars. Je komt meer dan waarschijnlijk op een wachtlijst terecht. Je kunt natuurlijk op zoek gaan naar een bestaande woonboot met vergunning, dan stelt er zich geen probleem.

Tent

Wil je permanent wonen in een tent? Dat kan, maar je hebt wel een bouwvergunning nodig. De gemeente komt dan een kijkje nemen of je tent aan een aantal voorwaarden voldoet. Het komt zelden voor dat tenten worden goedgekeurd, maar wie niet waagt …

Leegstaande panden

Heel wat oude panden worden door gespecialiseerde bedrijven op de markt aangeboden om vandalisme en verval te voorkomen. Je kunt er geen domiciliëring hebben, maar er wonen is perfect wettelijk. Bovendien valt de huurprijs vaak reuze mee.

Tiny house

Een regelrechte rage in de Verenigde Staten. Deze kleine woning op wielen is er een heuse trend, maar in België is er nog geen wetgeving over. Je neemt je woning overal mee en het kost amper tijd om het te laten bouwen. Er zijn ondertussen enkele bedrijven die zich erin specialiseren, maar de vraag blijft momenteel of het wettelijk is of niet.

Boomhut

Leven als in een sprookje? Ga dan in een boomhut wonen. Deze bouw je op je eigen terrein en je hebt er een bouwvergunning voor nodig. De regelgeving is vrij onduidelijk, maar in principe is het ook niet echt verboden.

Geen hoger bod meer bij een openbare verkoop?

Bij een openbare verkoop hebben kandidaat-kopers tot op heden een recht van hoger bod. Voor sommige openbare verkopen is dat binnenkort echter verleden tijd. Maar wat moet je daarvan weten?

Bij een openbare verkoop hebben kandidaat-kopers tot op heden een recht van hoger bod. Voor sommige openbare verkopen is dat binnenkort echter verleden tijd. Maar wat moet je daarvan weten?

Bij een openbare verkoop wijst de notaris nu op de eerste zitdag het onroerend goed toe aan de kandidaat-koper die het hoogste bod uitbrengt. Die toewijzing gebeurt echter ‘onder de opschortende voorwaarde van de afwezigheid van een hoger bod’. Meer bepaald kan iedereen na de koopdag nog een hoger bod doen dit binnen een termijn van vijftien dagen.

Het hoger bod verdwijnt

Voor heel wat openbare verkopen waar de eerste zitdag na 1 september 2018 plaatsheeft vervalt dat recht van hoger bod. Er wordt dan met één enkele zitdag gewerkt waarop het onroerend goed ook wordt toegewezen. Je zal dus, als kandidaat-koper, dadelijk op die zitdag moeten beslissen of je koopt of niet en hoeveel je bereid bent om te bieden. Je hebt dus geen bedenktijd meer van 15 dagen waarop je alsnog een hoger bod kan doen.

Waarom?

De nieuwe wet kwam er omdat men vindt dat er aan zo’n hoger bod teveel formaliteiten en kosten waren. Zo moest het hoger bod onder andere worden gedaan met een gerechtsdeurwaardersexploot waarvan de kosten in theorie waren voor diegene die het hoger bod deed.

Niet voor alle verkopen

De nieuwe regels gelden niet voor alle openbare verkopen. Ze gelden namelijk enkel voor gerechtelijke openbare verkopen (bv. in het kader van een beslag of een faillissement). De vrijwillige openbare verkopen hoeven niet noodzakelijk onderworpen te worden aan de nieuwe wet. Voor zo’n verkopen kan men dus beslissen om toch nog een hoger bod toe te laten.

 

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

Jouw terras klaarmaken om vrienden te ontvangen

De zon wint weer wat aan kracht, de ergste koude is achter de rug en met wat geluk kunnen we al gebruik maken van ons terras. Niets gezelligers dan met vrienden en een tafel vol hapjes en drankjes luieren, bijpraten of een glas drinken. Ontvang je graag mensen op je terras, dan zijn de volgende tips alvast voor jou!

De zon wint weer wat aan kracht, de ergste koude is achter de rug en met wat geluk kunnen we al gebruik maken van ons terras. Niets gezelligers dan met vrienden en een tafel vol hapjes en drankjes luieren, bijpraten of een glas drinken. Ontvang je graag mensen op je terras, dan zijn de volgende tips alvast voor jou!

Zorg voor een zeil

We mogen in ons landje dan niet over een tropisch klimaat beschikken, je kunt lelijk verbranden in de zon. Een zeil om je tegen het verbranden te beschermen is dan ook geen overbodige luxe. Met een zonnezeil kun je ook de warmste dagen aan. Een luxe tuinparasol kan ook perfect, zolang je gasten er maar mee onder kunnen.

Sfeerverlichting om de dagen te verlengen

De uren vliegen voorbij op je terras, daar mag je zeker van zijn. Bij het invallen van de duisternis is het dan ook leuk als je over de nodige sfeerverlichting beschikt. Gekleurde lampjes, lampionnen of lantaarns, ze dragen stuk voor stuk bij tot de sfeer en zorgen ervoor dat je nog net wat langer op je terras blijft zitten.

Dekentjes, plaids en kussens

Als je de dagen aan het oprekken bent, dan horen daar onlosmakelijk dekentjes en/of plaids bij. Het kan behoorlijk afkoelen en dan is er niets gezelligers dan onder het dekentje te kruipen, al dan niet met een afzakkertje of een kop koffie. In de zomer mag je best voor wat speelse, kleurrijke exemplaren kiezen.

Een proper terras nodigt meer uit

Wees altijd voorbereid op het ontvangen van gasten op je terras. Concreet wil dit zeggen: houd je terras schoon. Ook in hun nette kleren moeten mensen op je terrasstoelen kunnen gaan zitten.

Een cosy zithoek of waarom geen hangmat

Heb je wat meer budget, dan is een cosy (lounge) zithoek zeker het overwegen waard. Wat minder budget? Met houten paletten kom je al een heel eind. Ook een hangmat nodigt uit tot relaxen.

Ga voor exotisch

Kleurrijke bloemen geven je terras wat extra cachet, maar heb je weinig tijd om alles te onderhouden of wil je het wat exotischer? Met cactussen en vetplanten kun je hele leuke en originele dingen doen en je hebt er amper omkijken naar. Zeker in combinatie met kleurrijke decoratie bereik je mooie resultaten. Ze hebben amper water nodig en je waant je zo in een ver land.

Is de mazout inbegrepen in de koopprijs?

Je koopt een huis waarin er verwarmd wordt met mazout. Is de mazout die zich dan nog in de tank bevindt inbegrepen in de koopprijs? Of kan de verkoper je daar nog een extra rekening voor geven?

Je koopt een huis waarin er verwarmd wordt met mazout. Is de mazout die zich dan nog in de tank bevindt inbegrepen in de koopprijs? Of kan de verkoper je daar nog een extra rekening voor geven?

Op het moment dat je de sleutels krijgt van het huis dat je kocht blijkt de mazouttank niet volledig leeg te zijn. Kan de verkoper dan vragen dat je het aantal liters mazout dat zich nog in de tank bevindt met hem afrekent?

Wie is eigenaar?

Als er niets bijzonders in de koopovereenkomst stond die je afsloot met betrekking tot het onroerend goed, dan is de mazout die zich nog in de tank bevindt niet inbegrepen in de koopprijs. De mazout is dan dus nog eigendom van de verkoper.

Niet verplicht over te nemen

De verkoper kan je evenwel niet verplichten om de mazout van hem over te nemen. Als je zegt dat je deze niet moet hebben, kan de verkoper niet eisen dat je hem ervoor betaalt. Hij is dan wel gerechtigd de tank leeg te maken en de mazout die zich er nog in bevindt mee te nemen. Of hij kan de mazout verkopen aan iemand anders. Of hij uiteindelijk die moeite zal willen doen is hoogst onzeker.

Beperk de prijs

Je kan natuurlijk altijd trachten het op een akkoordje te gooien met de verkoper waarbij je hem een beperkte vergoeding betaalt voor de mazout. Zomaar de volle prijs betalen (tegen de notering van die dag) doe je dus maar beter niet. Als de verkoper de tank wil leeghalen, zal hem dat namelijk ook allicht heel wat moeite (en eventueel ook geld) kosten.

 

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

Geldt de garantie van je aannemer ook voor zijn werkuren?

Enkele maanden nadat een aannemer nieuwe ramen bij je plaatste blijken deze vocht- en condensatieproblemen te vertonen. De aannemer wil de ramen alleen maar vervangen … als jij zijn werkuren betaalt. Kan hij je daartoe verplichten?

Enkele maanden nadat een aannemer nieuwe ramen bij je plaatste blijken deze vocht- en condensatieproblemen te vertonen. De aannemer wil de ramen alleen maar vervangen … als jij zijn werkuren betaalt. Kan hij je daartoe verplichten?

Aannemers die iets onder garantie moeten vervangen willen de werkuren die ze daarbij moeten presteren wel eens aanrekenen aan de bouwheer. Maar hebben zij dat recht?

Verborgen gebreken

Als je een verborgen gebrek inroept binnen een korte termijn (en je aannemer je daar wettelijk gezien garantie voor moet geven) dan geldt deze garantie voor ‘alles’, met andere woorden ook voor de werkuren. In het concrete geval van ramen die moeten worden vervangen betekent dat dat de aannemer niet enkel de nieuwe ramen (gratis!) zal moeten leveren maar dat hij je ook zijn werkuren niet mag aanrekenen. De garantie slaat met andere woorden zowel op het product als op de plaatsing. Als er in de overeenkomst die je met de aannemer bij aanvang van de werken afsloot een andersluidende bepaling staat, dan is deze niet geldig.

Tienjarige aansprakelijkheid

Hetzelfde geldt als er zich een gebrek voordoet aan de werken waarvoor de tienjarige aansprakelijkheid van de aannemer speelt. Ook dan kan hij geen werkuren aan jou aanrekenen. Ook hier is een contractuele bepaling in de aannemingsovereenkomst waar andere afspraken worden gemaakt niet geldig.

Een extra garantie

Geeft de aannemer je een extra garantie buiten de wettelijke (hij geeft bijvoorbeeld op alle mogelijke gebreken tien jaar garantie) dan kan hij de voorwaarden daarvan wel vastleggen. Zo kan hij perfect aangeven dat je –als deze garantie speelt- zijn werkuren wel moet betalen. Als er in de vastgelegde garantie hierover niets staat heb je goede argumenten om te zeggen dat deze ook de werkuren omvat.

 

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

Moet je de inkomdeur van een appartementsgebouw ‘s nachts op slot doen?

Je bent eigenaar van een appartement. Sommige mede-eigenaars willen dat de inkomdeur ’s avonds na 22 uur op slot gaat, terwijl anderen dat niet zien zitten. Maar is dat eigenlijk een wettelijke verplichting?

Je bent eigenaar van een appartement. Sommige mede-eigenaars willen dat de inkomdeur ’s avonds na 22 uur op slot gaat, terwijl anderen dat niet zien zitten. Maar is dat eigenlijk een wettelijke verplichting?

Niet alle medebewoners in een appartementsgebouw zijn even voorzichtig met het openen van de inkomdeur als er iemand aanbelt. Hierdoor kunnen ongewenste gasten wel eens binnen geraken in de gemene delen waardoor diefstallen of vandalisme kunnen voorkomen. Daarom wordt wel eens gevraagd de inkomdeur na een bepaald uur op slot te doen.

Geen wettelijke verplichting

In de wet staat nergens dat het verplicht is om de inkomdeur van een appartementsgebouw‘s nachts op slot te doen. De verplichting kan eventueel wel opgelegd zijn in het reglement van inwendige orde dat binnen het appartementsgebouw van toepassing is. Daarin staat dan meteen vanaf welk uur het slotvast maken van de deur verplicht is.

Informeer bij de brandweer

Als de algemene vergadering van mede-eigenaars overweegt om zo’n verplichting in te voeren is het aangewezen eerst de brandweer te contacteren met de vraag of dit in het concrete geval wel toegelaten is. Er moet immers vermeden worden dat mensen die hun sleutel niet bijhebben bij bv. een brand het gebouw niet zouden kunnen verlaten.

Er bestaan speciale systemen

Er bestaan op de markt systemen die het mogelijk maken beide bekommernissen te verzoenen. Ze laten toe de deur af te sluiten en tegelijk aan mensen die het gebouw willen verlaten (en die geen sleutel bijhebben) toelaten om dit te doen.

 

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

Zo kan je gratis online het kadastraal plan raadplegen

Als je interesse hebt in een huis of een bouwgrond, wil je allicht eerst al weten hoe het perceel grond er precies uit ziet. Daarvoor moet je niet noodzakelijk ter plaatse gaan. Je kan dat vrij eenvoudig (en gratis) online checken. Hoe ga je daarbij te werk?

Als je interesse hebt in een huis of een bouwgrond, wil je allicht eerst al weten hoe het perceel grond er precies uit ziet. Daarvoor moet je niet noodzakelijk ter plaatse gaan. Je kan dat vrij eenvoudig (en gratis) online checken. Hoe ga je daarbij te werk?

Sinds januari 2013 kan je het kadasterplan online raadplegen. Meer bepaald kan je dat doen via de toepassing CadGis Viewer op de site van de Federale Overheidsdienst Financiën. Het mooie aan het verhaal is overigens dat dit bekijken bijzonder eenvoudig en … ook gratis is.

Wat vind je daar terug?

Door het kadasterplan te raadplegen kan je een idee krijgen van de vorm en de afmetingen van het (al dan niet bebouwd) perceel grond waarin je geïnteresseerd bent. Je krijgt meteen ook een zicht op de aangrenzende percelen. Zo weet je meteen hoe de perceelsgrenzen van de buren zijn. Hou er wel rekening mee dat het geen juridische waard heeft ingeval van bv. een discussie over de juiste eigendomsgrenzen.

Hoe ga je te werk?

Je kan ofwel inzoomen op een bepaalde gemeente om vervolgens op zoek te gaan naar het betreffende perceel of je kan ook meteen het adres ingeven waarvan je de toestand wil bekijken. Je kan het plannetje dat je op die manier terugvindt overigens ook afprinten.

De percelen opmeten

De toepassing bevat ook een ‘meetmodule’. Zo kan je bijvoorbeeld eenvoudig meten hoe lang of breed percelen zijn en kan je ook gemakkelijk oppervlaktes berekenen.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)