De ultieme woonkamer volgens Maybach

Op de Beijing Auto Show, het Autosalon van Peking dus, heeft Mercedes’ luxedochter Maybach naast een conceptuele SUV ook een heuse woonkamer gepresenteerd. Volgens de autoconstructeur krijgen we daarin “een expressie van sensuele puurheid” te zien, maar vel vooral zelf een oordeel!

Op de Beijing Auto Show, het Autosalon van Peking dus, heeft Mercedes’ luxedochter Maybach naast een conceptuele SUV ook een heuse woonkamer gepresenteerd. Volgens de autoconstructeur krijgen we daarin “een expressie van sensuele puurheid” te zien, maar vel vooral zelf een oordeel!

Photo : Maybach

Het kleurenpatroon van de Maybach-woonruimte bevat ‘roségoud’ en ‘zijdebeige’, tinten die volgens designchef Gorden Wagener bijdragen aan de “tijdloze esthetiek” van het ontwerp. Of je er ook echt comfortabel kan ontspannen, vertelde de man er niet bij.

IKEA achterna?

Niet bepaald. Maybach, dat trouwens ook handtassen en dergelijke verkoopt, zal geen kant-en-klare woonruimtes afleveren. Daarvoor heeft het niet bepaald het juiste cliënteel in gedachten. De vraag luidt eerder of het zich in de toekomst ook aan volledige gebouwen voor de superrijken wil gaan wijden, net zoals Pininfarina in Brazilië doet.

Photo : Maybach

5 tips bij het kiezen van je zitbank

De kinderen zijn wat al te ijverig geweest met de stiften, de stof is versleten of je bent misschien simpelweg het model beu? Redenen genoeg om een nieuwe sofa te kopen.

De kinderen zijn wat al te ijverig geweest met de stiften, de stof is versleten of je bent misschien simpelweg het model beu? Redenen genoeg om een nieuwe sofa te kopen.

De keuze is enorm en wij geven je dan ook een aantal tips mee, waarop je kan letten tijdens je aankoopbeslissing. Een sofa koop je immers in principe voor jaren.

Kies voor een kwalitatief frame

Als leek is het niet makkelijk dit in te schatten, maar een goed frame is zowat het belangrijkste van de hele zitbank. Het frame zie je niet, wordt opgevuld met vering en mousses en voorzien van stof of leder. Hoe steviger het frame, hoe beter. Kwalitatieve materialen zijn harde houtsoorten of metaal. Als je niet door je zetel wilt zakken, let dan op met gelijmde poten. Poten die vastgeschroefd zijn, vallen aan te raden.

Verbindingen met het frame

Zie je nieten, nagels en lijm, dan heb je misschien met een minder kwalitatieve zetel te maken. Beter zijn houtverbindingen en/of metalen schroeven. Nieten en nagels kunnen gebruikt worden om alles extra te verstevigen, maar mogen nooit de belangrijkste verbindingen zijn.

Ga voor een goede vering

Hoe je dat kan weten? Testen natuurlijk! Er zijn verschillende soorten veringen. Ga er van uit dat je met Nosagveren en springveren in principe altijd goed zit. Het zijn de duurzaamste oplossingen om tot een goede zetel te komen.

De vulling van de zetel

Comfortabel zitten, daar heb je een kwalitatieve vulling voor nodig. Let wel, wordt er enkel gebruik gemaakt van mousses zonder vering, dan zul je zelden tot nooit comfortabel zitten. De mousse wordt zo rechtstreeks op het hout bevestigd en dit gaat vaak ten koste van het zitcomfort. Onze aanrader voor je vulling? High density polyether schuim, koudschuim of eendendons gemengd met veren. Laat je adviseren in de winkel, maar blijf kritisch. Spotgoedkope zetels maken vaak gebruik van minderwaardige materialen, wees je daarvan bewust.

Kwalitatieve stof

Het kiezen van de stof is persoonlijk, maar opteer wel voor duurzaam en slijtvast. Er zijn heel wat verschillende soorten stoffen, die stuk voor stuk bestaan in betere en mindere kwaliteit. Let op de slijtweerstand van je stof, deze wordt uitgedrukt in Martindale. Hoe hoger dit cijfer, hoe slijtvaster de stof. Ga toch minimaal voor 20.000 toeren als je je sofa dagelijks gebruikt.
Een ander aspect is de lichtweerstand, je wilt immers niet dat je salon snel gaat verkleuren. Is de score hoger dan 6, dan mag je ervan uitgaan dat je zetel niet snel zal verkleuren.

 

Dit verandert er aan de huurwetgeving in Wallonië

Binnenkort komen er in Wallonië nieuwe wettelijke spelregels voor het verhuren van woningen en appartementen. Maar wat moet je daar zoal van weten?

Vroeger was de wetgeving rond huur een nationale materie. Dat betekende dan ook dat de wettelijke regels dezelfde waren in gans België. Dat is nu niet meer het geval. Elk gewest kan voortaan zijn eigen wetgeving uitvaardigen. In Wallonië heeft men intussen een nieuwe wetgeving gestemd die vanaf 1 september eerstkomende zou gaan gelden. Maar wat wijzigt er vanaf dan zo al?

Extra vragen stellen

Een verhuurder mag volgens die nieuwe regels extra vragen stellen aan kandidaat-huurders. Meer bepaald mag hij deze bv. vragen om het bewijs voor te leggen dat hij de laatste drie maanden huur correct betaalde. De verhuurder kan op die manier dus nakijken of de kandidaat zijn huur wel betaalde in het pand waar hij eerder verbleef. Dit geeft meteen een aanwijzing of de kandidaat-huurder wel een correcte betaler is.

Schriftelijke overeenkomst

Het decreet geeft ook aan dat de huurovereenkomst schriftelijk moet worden opgemaakt en welke minimale vermeldingen er in moeten worden opgenomen. Los van de ‘logische’ vermeldingen van bv. de namen van de partijen, de beschrijving van het verhuurde goed en de huurprijs moet er onder andere ook vermeld worden of er al dan niet individuele meters zijn voor wat betreft de nutsvoorzieningen. De nieuwe wet geeft ook aan dat er bij aanvang van de huur een plaatsbeschrijving moet worden opgemaakt en wat de juiste inhoud daarvan dient te zijn. Er zullen overigens modellen van zulke huurovereenkomst en plaatsbeschrijving worden opgesteld.

Rechten en plichten

De nieuwe wet bevat een ganse regeling voor wat betreft de rechten en verplichtingen van de huurder en verhuurder. Hierin wordt onder andere aangegeven wie welke herstellingen moet doen aan het pand, dat de huurder de bestemming van het onroerend goed niet mag wijzigen enz. Het decreet geeft verder bv. ook aan dat de verhuurder niet instaat voor eventuele handelingen van anderen (zoals bv. buren) die ervoor zorgen dat de huurder minder genot heeft van de door hem gehuurde woning. Verder wordt de huurder verplicht om een brandverzekering te nemen voor het door hem gehuurde pand. De huurder moet deze verzekering afsluiten vooraleer hij in het pand gaat wonen. De huurder moet ook jaarlijks aantonen dat hij de verzekeringspremie betaalde.

Overlijden huurder

Als de huurder overlijdt eindigt de huurovereenkomst in principe drie maanden na dit overlijden. Hierbij dient er geen opzegtermijn te worden nageleefd en geen schadevergoeding te worden betaald. Personen die bij het overlijden al zes maand gedomicilieerd waren bij de huurder kunnen aan de verhuurder vragen of zij de huur mogen verderzetten. Zij hebben hiervoor één maand de tijd vanaf het overlijden. De verhuurder heeft vervolgens één maand de tijd om hierop te reageren.

Opzeg huur bepaalde duur

De huurovereenkomst kan ook, zoals in het verleden, worden aangegaan voor een bepaalde duur van maximaal drie jaar. In tegenstelling tot vroeger kan de huurder die huurovereenkomst voortaan te allen tijde opzeggen. Hierbij moet hij een opzegtermijn naleven van drie maand. Bovendien is de huurder in dat geval aan de verhuurder een vergoeding verschuldigd ten bedrage van één maand huur.

Meerdere huurders

De wet bevat ook een ganse regeling voor het geval een verhuurder een huurpand verhuurt aan meerdere huurders. Vooreerst zijn deze huurders dan hoofdelijk gehouden tot het nakomen van alle verplichtingen die verbonden zijn aan het huurcontract. Tevens zegt de wet dat elke medehuurder te allen tijde een opzeg kan geven aan de verhuurder en aan zijn medehuurders ten belope van drie maand. Als de medehuurders en de verhuurder hiermee niet akkoord zijn moet de medehuurder een schadevergoeding betalen.

Tot slot nog dit : in het nieuwe Vlaamse huurdecreet wordt de huurwaarborg van twee op drie maanden huur gebracht. In Wallonië is dat niet het geval.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

Hoe stel je je internetverbinding optimaal in voor thuiswerk?

Dat thuiswerken nog steeds in de lift zit, hoeft geen betoog. Een goede internetverbinding is daarbij een must.

Dat thuiswerken nog steeds in de lift zit, hoeft geen betoog. Een goede internetverbinding is daarbij een must.

Geregeld horen we echter heel wat thuiswerkers klagen over de snelheid van hun wifiverbinding. Wij geven je alvast enkele tips om de snelheid op te drijven. Zo krijg je meer gedaan, met minder frustratie!

Bespaar niet op je internetsnelheid

Wil je vlot kunnen werken, zonder ergernissen? Kies dan voor een snelle internetverbinding en ga er niet op bezuinigen. Vraag eventueel je werkgever of deze tussenkomt in de kosten. Informeer bij je provider naar de mogelijkheden, tegenwoordig kun je bijna overal razendsnel surfen.

Houd rekening met de plaatsing van je router

Staat de router ver van je thuiskantoor, dan kun je hinder ondervinden. Houd daar bij een nieuwe installatie dus rekening mee. De router staat in principe op de plaats waar de communicatiekabel je woning binnenkomt. Hoe dichter bij de router, hoe beter de connectie.

Plaats een repeater/versterker

Zit je verder weg van de router, overweeg dan een repeater/versterker. Er zijn heel wat factoren die je internetverbinding kunnen verstoren, dus ook de plaatsing van je repeater is belangrijk. Zit je met meerdere verdiepingen en wil je overal een goed signaal, dan kun je er eentje plaatsen op elke verdieping. Mits je de repeaters goed instelt, neemt deze steeds de snelste verbinding. Laat je informeren door je provider. Vaak kun je er ook gelijk de apparatuur aanschaffen of huren.

Kies de juiste beveiliging

Je staat er waarschijnlijk niet bij stil, maar zelfs de manier van beveiliging is belangrijk voor je internetsnelheid. Oudere routers staan vaak nog ingesteld op een WPA of WEP beveiliging. Deze zijn echter verouderd en zorgen voor snelheidsverlies. Stel een WPA2 beveiliging in als je de snelheid wilt verbeteren.

Switch tussen kanalen

Het internetsignaal wordt op verschillende kanalen uitgezonden. In principe kunnen alle kanalen worden gebruikt. Heel vaak gebruiken echter ook de buren hetzelfde kanaal dat standaard ingesteld staat, met snelheidsverlies tot gevolg. Wijzig daarom het nummer van je kanaal, waarschijnlijk heeft dit een onmiddellijke impact op de snelheid.

Mag een mede-eigenaar die ook syndicus is mee stemmen?

Binnen het appartementsgebouw waarbinnen je eigenaar bent is er een mede-eigenaar die tegelijk ook syndicus is. Mag deze meestemmen op de algemene vergadering van mede-eigenaars?

Binnen het appartementsgebouw waarbinnen je eigenaar bent is er een mede-eigenaar die tegelijk ook syndicus is. Mag deze meestemmen op de algemene vergadering van mede-eigenaars?

Een syndicus hoeft niet noodzakelijk een professioneel te zijn. Ook een mede-eigenaar binnen het gebouw waarin je eigenaar bent kan als syndicus worden aangesteld. Andere personen (zoals bv. een huurder) kunnen dat integendeel niet.

Opletten geblazen

Denk alleszins goed na vooraleer je je zelf kandidaat stelt om syndicus te zijn binnen het gebouw. De appartementswet is allesbehalve eenvoudig en legt strikte taken op aan een syndicus. Bovendien riskeer je aansprakelijk te worden gesteld als je je taken niet naar behoren vervult.

Meestemmen kan

Een syndicus die tegelijk ook mede-eigenaar is mag  wel degelijk (voor zijn aandeel in de gemene delen van het gebouw) meestemmen op de algemene vergadering van mede-eigenaars. Wat hij integendeel niet mag is via volmacht te stemmen voor een andere mede-eigenaar binnen het gebouw. Doet de syndicus dat laatste toch, dan kunnen de beslissingen die op die manier worden genomen aangevochten worden.

Er zijn uitzonderingen

De mede-eigenaar die ook syndicus is kan integendeel niet meestemmen over zaken die zijn opdracht aanbelangen. Zo kan hij bv. niet meestemmen over het al dan niet aangaan van een nieuw contract met de syndicus, over een eventuele kwijting over zijn beheer en diens meer.

 

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

Kan je een huis kopen ‘kosten in’?

Als je een huis of appartement koopt betaal je als koper de kosten. Zo zal je de verkoop- of registratierechten moeten betalen, de kosten van een notaris, de BTW enz. Maar kan je andere afspraken maken? En waarop moet je dan letten?

Als je een huis of appartement koopt betaal je als koper de kosten. Zo zal je de verkoop- of registratierechten moeten betalen, de kosten van een notaris, de BTW enz. Maar kan je andere afspraken maken? En waarop moet je dan letten?

Als koper van een onroerend goed moet je er rekening mee houden dat je er financieel met het betalen van de eigenlijke koopprijs nog niet bent. Je moet dus een extra budget hebben om de bijkomende kosten te betalen.

Andere afspraken kunnen

Hoewel je als koper in de regel deze bijkomende kosten moet betalen, kan je met de verkoper andere afspraken maken. Je kan perfect overeenkomen dat hij uiteindelijk instaat voor deze bijkomende kosten. Op die manier heb je meteen een goed beeld van wat de aankoop je in het totaal zal kosten. Evident moet de verkoper daar dan wel mee akkoord gaan wat maar zelden het geval is.

Neem een berekening op

Ga je op die manier tewerk, zorg er dan voor dat in de aankoopakte duidelijk blijkt wat de eigenlijke aankoopprijs is en hoeveel kosten erbij komen die de verkoper draagt. Doe je dat niet, dan bestaat namelijk de kans dat de verkoper achteraf zegt dat de aankoopprijs onvoldoende bepaald was in het contract. Een verkoper die alsnog onder het contract onderuit wil zou zo’n argument wel eens kunnen hanteren.

Geen geldige overeenkomst

Er bestaat al rechtspraak die zo’n argumenten ook aanvaard. Is dat het geval dan kan men zeggen dat er geen geldige koop-verkoopovereenkomst tot stand kwam. Je zal dan alsnog op zoek moeten gaan naar een andere onroerend goed of opnieuw moeten onderhandelen met de verkoper.

 

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

Hoe gedetailleerd moet een plaatsbeschrijving zijn?

Bij het begin van een huurovereenkomst stellen een huurder en verhuurder een plaatsbeschrijving op. Maar hoe gedetailleerd moet die zijn? En kan je ze zelf opstellen?

Bij het begin van een huurovereenkomst stellen een huurder en verhuurder een plaatsbeschrijving op. Maar hoe gedetailleerd moet die zijn? En kan je ze zelf opstellen?

De wet zegt dat een plaatsbeschrijving ‘omstandig’ moet zijn. Het volstaat dus zeker niet om gewoon te zeggen dat het onroerend goed in perfecte staat was op het moment van het begin van de huur.

Detail nodig

De plaatsbeschrijving moet voldoende gedetailleerd zijn. Is dat niet het geval dan kan de plaatsbeschrijving later niet gebruikt worden om het bewijs van eventuele huurschade te leveren. De plaatsbeschrijving zal dan niet geldig zijn. Dat is vooral een probleem voor de verhuurder. Hij zal nu eenmaal moeten aantonen dat er sprake is van huurschade.

Een rechter verduidelijkt

In een recent vonnis van de vrederechter te Westerlo wordt aangegeven hoever je in detail moet gaan. Meer bepaald moet de plaatsbeschrijving een gedetailleerde beschrijving bevatten van alle onderdelen van de gehuurde woning inclusief de aard van de gebruikte materialen en vooral de staat waarin deze zich bevinden. Je kan deze beschrijving aanvullen met een reeks foto’s die de toestand van de woning aantonen.

Zelf doen?

De wet verplicht je niet om voor de opmaak van een plaatsbeschrijving professionele hulp in te schakelen. Je kan ze strikt gezien zelf opmaken. Dat is echter niet altijd een goed idee. De kans is reëel dat je dan een plaatsbeschrijving opmaakt die onvoldoende omstandig is en die later ongeldig wordt verklaard. Je denkt er dan ook maar beter twee keer over na om toch een professioneel in te schakelen.

 

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

Wie betaalt de kosten van een tweede algemene vergadering?

Aan het organiseren van een algemene vergadering van mede-eigenaars zijn wel wat kosten verbonden. Wie moet de kosten van de tweede vergadering betalen als de eerste vergadering niet kon doorgaan wegens onvoldoende aanwezigen?

Aan het organiseren van een algemene vergadering van mede-eigenaars zijn wel wat kosten verbonden. Wie moet de kosten van de tweede vergadering betalen als de eerste vergadering  niet kon doorgaan wegens onvoldoende aanwezigen?

Een algemene vergadering van mede-eigenaars organiseren is niet altijd gratis. Zo zijn er eventueel de kosten van de huur van een zaaltje waarin de vergadering doorgaat, de eventuele consumpties, de kosten van de aangetekende brieven voor de oproeping, eventuele  syndicuskosten en diens meer.

Wie betaalt?

De kosten van de organisatie van de algemene vergadering worden betaald door de mede-eigenaars binnen het gebouw. De kosten worden daarbij in de regel verdeeld naargelang het aantal aandelen dat elke mede-eigenaar heeft in de gemene delen.

En bij een tweede vergadering?

Ook daar geldt dezelfde regel. Ook de kosten daarvan worden gedeeld tussen alle mede-eigenaars binnen het gebouw. Het is dus niet mogelijk om deze kosten enkel ten laste te leggen van de mede-eigenaars die op de eerste vergadering niet aanwezig waren (of geen volmacht gaven aan anderen voor deze vergadering).

Anders beslissen?

Op de algemene vergadering van mede-eigenaars kan ook niet beslist worden om in de toekomst (als sanctie) de kosten van de tweede vergadering toch ten laste te leggen van de afwezigen op de eerste vergadering. Het toch doorrekenen van deze kosten aan de afwezigen zou nu eenmaal het recht miskennen van mede-eigenaars om niet aanwezig te zijn op de algemene vergadering.

Bovendien zou het doorrekenen van deze kosten aan de afwezigen geen rekening houden met eventuele specifieke omstandigheden die bepaalde mede-eigenaars verhinderden om op de vergadering aanwezig te zijn.

 

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

Deze imitatievloeren zijn meesters in illusie

Voor alle exclusieve vloeren in hout, beton of natuursteen bestaan er goedkopere of gebruiksvriendelijkere alternatieven. Wij zochten voor elke vloerklassieker de perfecte lookalike. Zie jij het verschil? Dit en veel meer over vloeren lees je deze week op Livios.

Voor alle exclusieve vloeren in hout, beton of natuursteen bestaan er goedkopere of gebruiksvriendelijkere alternatieven. Wij zochten voor elke vloerklassieker de perfecte lookalike. Zie jij het verschil? Dit en veel meer over vloeren lees je deze week op Livios.

Op ontdekkingsreis in tegelland

Je vloer betegelen zonder in herhaling te vallen? Ook anno 2018 is het nog perfect mogelijk! Ilse Thiry van tegelspecialist Impermo toont ons drie tegels met een hoek af.

Lees meer

Deze imitatievloeren zijn meesters in illusie

Voor alle exclusieve vloeren in hout, beton of natuursteen bestaan er goedkopere of gebruiksvriendelijkere alternatieven. Wij zochten voor elke vloerklassieker de perfecte lookalike. Zie jij het verschil?

Lees meer

De 17 beste vloerklussen verzameld

Veel doe-het-zelvers gaan graag zelf aan de slag bij het plaatsen van een vloer. Om die klus tot een goed einde te brengen, helpen we je alvast op weg met enkele praktische stappenplannen. Van het leggen van laminaat tot het opschuren van parket.

Lees meer

WEDSTRIJD: wandel straks over je eigen natuurvloer!

Altijd al benieuwd geweest naar de look&feel van een vloer uit 100% natuurlijke materialen? Santana, specialist in natuurvloeren, is in een gulle bui en schenkt 2×7 pakken van de nieuwe Resistenza weg*. Voor onze twee winnaars wacht zo’n 12 m² aan vloerplezier.

Lees meer

Video: Een vreemde denneappel om in te zitten

Dit idee kwam uit het brein van enkele Tsjechische designers en het resultaat staat letterlijk bol van originaliteit!

Dit idee kwam uit het brein van enkele Tsjechische designers en het resultaat staat letterlijk bol van originaliteit!

Designbureau SAD en de firma Mmcité1 hebben de handen in elkaar geslagen om tot deze bizarre denneappel te komen. Waarvoor het moet dienen? Dat kan je zelf invullen! Als geïmproviseerd klas- of scoutslokaal, relaxatieruimt… De mogelijkheden zijn eindeloos.

De structuur van dit bouwsel is zelfdragend en opgebouwd uit 109 “schubben”. De sleuven zorgen voor natuurlijke ventilatie en maken het zelfs mogelijk om een kampvuur te organiseren. Bovendien is deze “denneappel” makkelijk (de)monteerbaar. Cool, toch?