Kan een huurder langer blijven als zijn huis nog niet klaar is?

De huurder van een huis of appartement zegt de huurovereenkomst op omdat hij zelf aan het bouwen is. Bij het einde van de opzegtermijn blijken de werken aan zijn woning niet klaar te zijn. Mag hij dan langer blijven?

 

 

Een huurder die zelf de huur opzegde, kan tegen het einde van de opzegtermijn wel eens vaststellen dat zijn nieuwe woning nog niet klaar is. Wat kan hij dan doen?

 

Verlenging vragen

De huurder zou een verlenging kunnen vragen van de lopende huurovereenkomst. Hij kan dat volgens de wet vragen als hij het bewijs kan leveren van buitengewone omstandigheden.

 

De huurder dient dit verzoek te richten aan de verhuurder uiterlijk een maand voor de einddatum van het huurcontract. Als de verhuurder niet op de vraag ingaat (hij ziet het bijvoorbeeld niet meer zitten om verder met de huurder in zee te gaan of hij heeft misschien zelfs al een nieuwe huurder) is het de vrederechter die beslist.

 

Lang niet altijd

De kans dat de vrederechter de huurder ook volgt in zijn vraag is hoogst onzeker. De kansen voor de huurder worden groter als die wordt geconfronteerd met omstandigheden buiten zijn wil om (zoals bijvoorbeeld een aannemer die failliet gaat, weersomstandigheden die de werken vertragen enz.) en als er nog geen nieuwe huurder staat te wachten om zijn intrek te nemen in het pand.

 

Meer huur betalen 

Als de rechter de verlenging toestaat kan hij ook een verhoging van de huurprijs aanvaarden. De rechter beslist ook over de duur van de verlenging. Hij moet daarbij wel een precieze einddatum aangeven. De huurder kan tenslotte bij het einde van de eerste verlenging nogmaals een verlenging vragen als hij nieuwe buitengewone omstandigheden kan inroepen. 

 

door Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

 

{{NEWSLETTER_BOX}}

Heeft een huurder recht op korting als hij de huurwoning koopt?

Een huurwoning wordt verkocht. Heeft de huurder in dat geval een voorkooprecht? En kan hij (een deel van) de eerder betaalde huurgelden in mindering brengen op de koopprijs?

 

 

Als een huurder de woning die hij huurt wil kopen vraagt hij misschien wel aan de verhuurder dat een deel van de huur die hij eerder betaalde in mindering wordt gebracht op de koopprijs. Moet de verhuurder daarop ingaan?

 

Geen wettelijke plicht

In de wet staat nergens een bepaling die de verkoper verplicht om de koopprijs te verminderen met de door de huurder betaalde huur (of een deel ervan). De verkoper moet dan ook niet ingaan op de vraag van de huurder. Wil hij dat doen, dan kan hij dat wel. Om een snelle verkoop te realiseren zou bijvoorbeeld een beperkte korting kunnen worden gegeven.

 

Geen voorkooprecht

De huurder heeft al evenmin een voorkoop- of voorkeurrecht op de woning. Hij kan dus niet vragen dat hij bijvoorbeeld als hij dezelfde prijs biedt als een andere kandidaat, de woning kan inkopen.

 

Andere afspraken

De huurder en verhuurder kunnen wel andere afspraken maken. Zij kunnen bijvoorbeeld overeenkomen dat de huurder een zekere korting krijgt als hij de huurwoning koopt of dat hij een voorkooprecht krijgt als hij de woning koopt.

Gaat het om de huur van een sociale woning dan geldt een specifieke regeling. Meer hierover lees je hier.

 

door Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

 

{{NEWSLETTER_BOX}}

Mag je buur de haag tussen jullie percelen zomaar uitdoen?

Jouw perceel grond wordt afgescheiden van dat van je buur door een haag. Kan je iets doen als je vaststelt dat je buur de haag wil uitdoen?

Jouw perceel grond wordt afgescheiden van dat van je buur door een haag. Kan je iets doen als je vaststelt dat je buur de haag wil uitdoen?

Tussen jouw tuin en die van je buur staat een haag. Die zorgt ervoor dat de percelen duidelijk zijn afgescheiden en dat je niet bij elkaar kan binnenkijken. Maar wat zijn je rechten als je buur deze haag wil uitdoen?

Ze staat op zijn grond

Als de haag op de grond van je buur staat, kan je weinig doen. Hij is nu eenmaal eigenaar van de haag in kwestie en kan er alleen over beslissen. Je kan wel met je buur afspraken trachten te maken over het plaatsen van een nieuwe afsluiting of zo’n afsluiting op jouw perceel zetten. Hou er rekening mee dat levende hagen in principe minstens op 50 cm van de scheiding moeten staan.

Een gemeenschappelijke haag 

Is er integendeel sprake van een gemeenschappelijke haag, dan mag je buur niet alleen beslissen om de haag uit te doen. Hij heeft hiervoor jouw akkoord nodig. Hij mag deze maximaal tot aan de perceelgrens snoeien, met de verplichting om nadien op de grens een muur te bouwen.

Wat kan je doen?

Begint je buur een gemeenschappelijke haag toch uit te doen, spreek hem er dan op aan. Vraag hem te stoppen met de werkzaamheden. Doet hij dat niet, neem dan foto’s of laat een vaststelling doen door een gerechtsdeurwaarder. Je zou ook kunnen trachten de politie erbij te laten komen.

Je zou strikt gezien ook een procedure bij absolute hoogdringendheid kunnen starten bij de rechtbank en daar je buur laten verbieden de haag uit te doen. Zo’n uitspraak kan je op enkele uren tijd bekomen. Je kan als je buur je rechten miskent ook een schadevergoeding van hem vragen.

door Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

4 tips om de juiste voordeur te kiezen

Het visitekaartje van je woning? Uiteraard is er de gevel, maar de voordeur springt toch wel in het oog. Een voordeur speelt dan ook een belangrijke rol bij de eerste indruk die iemand van je woning heeft. Een geschikt exemplaar kiezen is dan ook niet zo evident. We geven je alvast een paar tips mee om het klusje eenvoudiger te maken.

Het visitekaartje van je woning? Uiteraard is er de gevel, maar de voordeur springt toch wel in het oog. Een voordeur speelt dan ook een belangrijke rol bij de eerste indruk die iemand van je woning heeft. Een geschikt exemplaar kiezen is dan ook niet zo evident. We geven je alvast een paar tips mee om het klusje eenvoudiger te maken.

 

De eerste stap: de materiaalkeuze 

Aluminium, pvc, hout, glas: de mogelijkheden zijn enorm. Pvc-deuren mogen dan relatief goedkoop zijn, in tegenstelling tot bij aluminium deuren zie je er wel elk krasje op en zijn speciale vormen wat minder vanzelfsprekend. Een houten deur geeft je woning dan weer cachet, maar hou er rekening mee dat je je deur wel wat vaker zal moeten onderhouden. Een glazen deur is prijselijk, maar geeft veel licht. Je merkt het: alle materialen hebben hun voor- en nadelen. Bepaal je stijl en je wensen en ga praten met een specialist, zo kan je weloverwogen je keuze maken. 
 

De uitstraling van je deur

Voordeuren, je vindt ze ondertussen in alle mogelijke maten en vormen. Ga je voor strak en beschik je ook over een garage, dan is het verstandig om voor dezelfde kleur te kiezen. Bepaal of je voor klassiek of modern gaat en weet dat het geen enkel probleem vormt om een deur op maat te laten maken. 
 

Let op de isolatie 

Het zou jammer zijn op je huis optimaal te isoleren en het dan bij de voordeur te laten schieten. Zorg dus voor een goed thermisch geïsoleerde voordeur, zo kan er geen warmte ontsnappen en geen koude binnen. Deuren van pvc of aluminium werken vaak met thermisch onderbroken profielen wat voor een uitstekende isolatie zorgt, terwijl hout van nature uit al goed isoleert. Tochtstrips en dichtingen kunnen het verhaal compleet maken, want kieren en spleten zijn nefast voor je isolatie. 
 
Naast de thermische isolatie kan het – zeker in een drukke straat – verstandig zijn om ook met akoestische isolatie rekening te houden. Straatlawaai kan ook via de voordeur binnensluipen! Vraag hiervoor raad aan een specialist. 
 

Zorg voor een goede beveiliging 

Stijl en isolatie mogen dan belangrijk zijn, je wil natuurlijk niet dat ongenode gasten je huis binnen geraken. Veiligheidscilinders en/of meerpuntssluiting zijn dan ook een aanrader, ongeacht het type deur.  De meerpuntssluiting zorgt ervoor dat meerdere sloten in één handeling worden vergrendeld op verschillende plaatsen in de deur. 
 
Nog een bijkomende tip: draai de deur altijd op slot en haal je sleutel van de binnenkant nadat je deze op slot hebt gedraaid. 
 

door Kevin Stickens

 
{{NEWSLETTER_BOX}}

Propaangas voor iedereen?

Ann en Hannes hebben een tijd geleden een grond gekocht in Vlaams-Brabant. Ondertussen staat hun huis er en genieten zij sinds vier maanden van de voordelen van een ondergrondse gastank. Tijd voor een interview!

Ann en Hannes hebben een tijd geleden een grond gekocht in Vlaams-Brabant. Ondertussen staat hun huis er en genieten zij sinds vier maanden van de voordelen van een ondergrondse gastank van Antargaz. Tijd voor een interview!

 

Waarom hebben jullie voor een gastank gekozen als energiebron? 

In ons vorig huis verwarmden we ons op mazout. Voor ons nieuw huis hadden we een energiebron nodig dat zowel voor de verwarming kon zorgen, als voor ons kookvuur. Ik wou heel graag opnieuw kunnen koken op gas! Na de aankoop van de bouwgrond, hebben we dan ook alle voor- en nadelen van de verschillende energiemogelijkheden op een rijtje gezet. Gezien er geen aardgasaansluiting is tot aan ons huis (en het veel te kostelijk zou zijn om deze aan te leggen), waren onze laatste twee opties: mazout of propaangas uit een tank. Na opzoekwerk via het internet, hebben we de knoop doorgehakt om met een gastank te werken.
 

Hoe verliep het eerste contact met de gasmaatschappij?

Na de keuze voor een gastank, is er een vertegenwoordiger van Antargaz langsgeweest. Zohier legde ons alle informatie uit, de voor- en nadelen, de volgende fasen in de plaatsingsprocedure, de verschillende leverings- en betalingsmogelijkheden,… Na een goed gesprek waren we verkocht om met Antargaz in zee te gaan en kozen we voor een ondergrondse gastank in onze tuin.
 

Hoe hebben jullie de plaats van de tank in de tuin gekozen?

Zohier legde ons uit dat er een aantal wettelijke veiligheidsafstanden zijn voor het plaatsen van een tank. Zo is er een minimum afstand tot het huis, tot de eigendomsgrens, tot de openbare weg,… Bovendien werd ons ook uitgelegd dat de afstand die de chauffeur van de vrachtwagen moet afleggen niet te ver mag zijn (gasslang kan maximum tot 50m gaan). Uit praktische redenen hebben we dan gekozen om de gastank zo dicht mogelijk bij de weg te plaatsen.
 

Jullie hebben een ondergrondse gastank, waarom deze keuze?

Eerst wisten we zelfs niet dat dit bestond. De keuze hebben we uiteindelijk samen met onze tuinman gemaakt, om toch een prachtig uitzicht op onze tuin te kunnen behouden! Op deze manier is de gastank volledig geïntegreerd in onze tuin.
 

Hoe verliep de plaatsing van de gastank?

We hadden ervoor gezorgd dat onze tuinman eveneens aanwezig zou zijn de dag van de plaatsing. Hij heeft nadien de volledige tuin genivelleerd en de plaatsing verliep zonder enig probleem en volgens afspraak.
 

Op welke manier bestellen jullie een gaslevering?

We hebben gekozen voor afstandspeilmeter. Hierbij hebben we een apparaatje in huis dat in contact staat met de tank. Op dat apparaatje kunnen we steeds het huidige gasniveau in onze tank consulteren. Staat het pijltje lager dan 30%, dan bellen we naar Antargaz voor een nieuwe levering propaangas. Er werd ons ook de mogelijkheid uitgelegd van automatische belevering, maar dat leek ons niet efficiënt voor ons gasverbruik.
 
Gezien we nu 4 maanden in het huis wonen, is er al 1 keer een levering geweest. Het grote voordeel is dat men zelfs niet aanwezig hoeft te zijn wanneer de vrachtwagen langskomt om de gastank te vullen!
 

Maakt u gebruik van de extra services van Antargaz, zoals gratis beurstickets, bepaalde acties, nieuwigheden op de website, het online klantenportaal,…?

Tot nu toe hebben we daar nog geen gebruik van gemaakt, omdat we hier niet volledig van op de hoogte waren en er momenteel geen tijd voor is. Leuk om te weten dat dit bestaat, ik ga vanaf nu de website van Antargaz regelmatig raadplegen! Wij zijn in ieder geval ontzettend tevreden over de service van Antargaz en zouden iedereen aanbevelen om met Antargaz samen te werken als energieleverancier!
 
 
{{NEWSLETTER_BOX}}

De 7 voordelen van spuitkurk als gevelbekleding

Spuitkurk als gevelbekleding is een relatief nieuwe renovatietechniek in België. Binnenshuis werd er al wel langer met kurk aan de slag gegaan, maar ook als gevelbekleding heeft spuitkurk heel wat troeven. Wij geven je er alvast 7!

Spuitkurk als gevelbekleding is een relatief nieuwe renovatietechniek in België. Binnenshuis werd er al wel langer met kurk aan de slag gegaan, maar ook als gevelbekleding heeft spuitkurk heel wat troeven. Wij geven je er alvast 7!

 

www.coolsverf.be

Wat is spuitkurk? 

Kort samengevat is spuitkurk niets meer dan natuurlijke kurk, maar dan in spuitvorm. Het gaat om een decoratieve beschermlaag voor je gevel. De samenstelling bestaat uit: natuurlijke kurkkorrels, acrylaatharsen op waterbasis, vegetale oliën en pigmenten. Spuitkurk hecht zich heel eenvoudig vast aan alle materiaal en is dus heel breed inzetbaar en het oogt nog eens mooi ook! 
 

De 7 voordelen van spuitkurk

Spuitkurk als gevelbekleding heeft heel wat voordelen te bieden. We zetten er hieronder alvast 7 op een rijtje: 
 
  1. Isolerend: Kurk heeft een zeer hoge isolatiewaarde. Ideaal in winter en zomer en geloof ons, je merkt het op je energiefactuur. 
  2. Waterdicht: Kurk is van nature uit waterafstotend, zo kunnen er alvast geen vochtproblemen voorkomen. 
  3. Natuurlijk: Met kurk handel je ook ecologisch verantwoord. Het gaat hier immers om een 100% natuurlijk product. 
  4. Elastisch: Door de hoge elasticiteit is kurk in staat mee te bewegen met de ondergrond, zo krijg je veel minder snel barsten. 
  5. Brandwerend: De brandwerende functie zorgt ervoor dat spuitkurk een veilige oplossing is. 
  6. Ademend: Aangezien kurk bestaat uit ademend materiaal, is het de ideale oplossing voor elke gevel. 
  7. Mooi: Uiteraard gaat het hier om een subjectief gegeven, maar door de veelzijdigheid van kurk kan je er alle kanten mee uit. 

 

Maar spuitkurk heeft nog heel wat meer te bieden. Zo krijgen koudebruggen geen kans, kan kurk ook in vochtige ruimtes gebruikt worden en is het product verkrijgbaar in een waaier aan kleuren. Zo geef je in een mum van tijd jouw gevel een hele nieuwe uitstraling, want zelfs een kleur volledig op maat is mogelijk. Al deze voordelen bij elkaar opgeteld maken spuitkurk zeker het overwegen waard en verklaren ook de stijgende populariteit. 

 

Spuitkurk: De lieveling van aannemers

In een zeer korte periode heeft spuitkurk zich ontpopt tot één van de favoriete materialen van de aannemers. Het product kan door middel van een spuitmachine vlot worden aangebracht en hecht zich makkelijk aan alle materialen. Spuitkurk kan ook relatief snel worden aangebracht en je spaart er in vergelijking met de meer traditionele gevelsystemen heel wat manuren mee uit. In principe is spuitkurk ook volledig onderhoudsvrij. Moest er toch sprake zijn van opspattend vuil, dan kan je dit er met een tuinslang afspuiten. 
 
Zoals je merkt, kan je heel wat kanten uit met spuitkurk en vormt het een volwaardig alternatief voor meer traditionele renovatietechnieken. Zeker het bekijken waard!
 

door Kevin Stickens

 
{{NEWSLETTER_BOX}}

 

Gezocht én gevonden: de perfecte badkamervloer

Heeft elke vloer zijn plaats in de badkamer of is het allemaal niet zo zwart-wit? En hoe zit het met vlekken op je vloer en hoe renoveer je ze het best? En wat kost chape? Veel vragen én antwoorden over vloeren in deze Livios-special…  

Heeft elke vloer zijn plaats in de badkamer of is het allemaal niet zo zwart-wit? En hoe zit het met vlekken op je vloer en hoe renoveer je ze het best? En wat kost chape? Veel vragen én antwoorden over vloeren in deze Livios-special… 
 

Gezocht én gevonden: de perfecte badkamervloer

Heeft elke vloer zijn plaats in de badkamer of is het allemaal niet zo zwart-wit? 

Lees meer

 

Vloer de vlekken op je vloer

Ongewenste vlekken op je vloer? Wij verzamelden de vijf meest gelezen vragen over vlekken. 

Lees meer

 

Uitgerekend: wat kost chape?

Bouwen of renoveren? De kans is groot dat je dekvloer of chape nodig hebt. Maar hoeveel kost je dat? 

Lees meer

 

Vloer renoveren: de aandachtspunten

Hoe ga je te werk als je je vloer wil renoveren?

Lees meer 

{{NEWSLETTER_BOX}}

Energieleveranciers vergelijken: 3 zaken waar je op moet letten

De keuze voor een energieleverancier kun je laten afhangen van drie factoren. Hoe je het ook draait of keert, voor heel wat consumenten speelt het prijskaartje een belangrijke – in veel gevallen dé belangrijkste – rol. Een andere bepalend element is de dienstverlening van de energieleverancier. Hoe goed scoort jouw potentiële leverancier op klantvriendelijkheid, toegankelijkheid en stiptheid? En ‘last but not least’: hoe groen is de energie die zal binnenstromen in jouw woning?

De keuze voor een energieleverancier kun je laten afhangen van drie factoren. Hoe je het ook draait of keert, voor heel wat consumenten speelt het prijskaartje een belangrijke – in veel gevallen dé belangrijkste – rol. Een andere bepalend element is de dienstverlening van de energieleverancier. Hoe goed scoort jouw potentiële leverancier op klantvriendelijkheid, toegankelijkheid en stiptheid? En ‘last but not least’: hoe groen is de energie die zal binnenstromen in jouw woning?

Als consument is het – dankzij die vrijgemaakte energiemarkt – mogelijk om zelfs maandelijks van leverancier te veranderen. Daarnaast kun je er ook voor kiezen om je elektriciteit en aardgas bij twee verschillende leveranciers te halen.

 

Waarop moet je letten als je energieleveranciers wilt vergelijken?

Voor we uitwijden over de verschillende factoren is het interessant om even de verschillende ‘waakhonden’ of regulatoren van onze Belgische energiemarkt te overlopen. De CREG (Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas) controleert onder meer of de verschillende spelers (zowel energieproducenten, -leveranciers als -distributeurs) de regels respecteren. Elk gewest heeft ook een eigen regulator: de VREG voor Vlaanderen, CWaPE in Wallonië en Brugel in Brussel. Zij leveren bijvoorbeeld de licenties af aan de energieleveranciers om binnen hun gewest actief te mogen zijn.
De websites van de CREG, VREG, CWaPE en Brugel helpen je als consument goed op weg om energieleveranciers te vergelijken. Voor zowat elke vergelijkingsfactor die in deze blogpost aan bod komt, beschikken ze over interessant en onafhankelijk vergelijkingsmateriaal.

De energieprijs

De impact op het gezinsbudget is voor heel wat consumenten een doorslaggevende factor. Het is echter voor jou als gebruiker bijna onbegonnen werk om in je eentje de prijszetting van de verschillende energieleveranciers naast elkaar te leggen. Weet wel dat je energiefactuur voor ongeveer 30% bestaat uit je echte verbruik. De distributie- en transportkosten, de btw en federale bijdrage maken het overgrote deel van de factuur uit.
De CREG stelt je als consument enkele prijsvergelijkingssites voor die een CREG-label dragen. Dat wil zeggen dat ze onafhankelijk, onpartijdig, gebruiksvriendelijk, toegankelijk en volledig zijn. Bovendien houden deze websites ook rekening met de schommelingen van je energieverbruik tijdens het jaar, zoals tijdens de warme zomermaanden en de winter met zijn vriestemperaturen.

De dienstverlening

Als toekomstige klant is het erg handig om te weten hoe de andere klanten de dienstverlening van een energieleverancier ervaren. Op welke verschillende manieren kun je jouw energieleverancier bereiken? Hoe snel worden je mails en telefoontjes beantwoord? Hoeveel klachten krijgt jouw leverancier elke maand? Hoe transparant is je energieleverancier? En hoe vlot verloopt de overschakeling?
Op de website van de VREG krijg je de energieleveranciers van jouw interesse in een lijstje naast elkaar, zodat je de bovenstaande bezorgdheden in een wip beantwoord ziet. De Waalse tegenhanger CWaPE geeft de consument een gelijkaardig overzicht. Brugel beschikt momenteel niet over een lijst. Al zullen de overzichten van Vlaanderen en Wallonië je zeker een indicatie kunnen geven, aangezien heel wat aanbieders hier ook actief zijn.

Hoe groen is de stroom van jouw energieleverancier?

Eind 2015 werd tijdens de klimaattop overeengekomen dat de opwarming van de aarde tot 1,5°C beperkt moet worden. Een sector die hierin een bepalende rol kan spelen is de energiesector. Wanneer de energieleveranciers steeds minder de kaart trekken van fossiele brandstoffen en volop gaan voor hernieuwbare energiebronnen zoals wind en zon, dan zetten we een goede stap in de richting van een duurzamere wereld.
Consumenten vinden het steeds belangrijker dat hun energieleverancier hier aandacht aan besteedt. De internationale milieu-organisatie Greenpeace geeft elk jaar een energierapport vrij waarin 21 elektriciteitsleveranciers in België beoordeeld worden op basis van hun energieproductie en investeringen. Op hun website kun je nagaan of jouw energieleverancier (of diegene naar wie je wilt overstappen) een duurzame energieproductie heeft. Sommige energieleveranciers staan zelf in voor hun groene productie. Andere leveranciers trekken vaak nog de kaart van fossiele brandstoffen en bieden een groen product aan dat ze zelf op de energiemarkt hebben aangekocht.
De ‘Groencheck’ van de VREG stelt je als consument ook in staat om te checken hoe groen de geleverde stroom van jouw leverancier is. Wanneer je op deze website de EAN-code (de 18 cijfers die je op je energiefactuur vindt) ingeeft, dan krijg je het percentage hernieuwbare energie te zien waarvan jouw leverancier de herkomst garandeert. Ook de Brusselse regulator Brugel heeft zo’n tool: ‘Greencheck’. Op dit moment bestaat dit nog niet in Wallonië.

Bron: Bouwinfo.be

{{NEWSLETTER_BOX}}

5 pikante constructies die niet zo bedoeld waren – deel 2

Onlangs lieten we het eerste deel van "Pikante constructies die niet zo bedoeld waren" op je los. Gezien het immense succes dat die fotoreeks met zich heeft meegebracht, hebben we besloten er een minstens even pikant vervolg aan te breien. Liggen de kinderen al in bed??

Onlangs lieten we het eerste deel van "Pikante constructies die niet zo bedoeld waren" op je los. Gezien het immense succes dat die fotoreeks met zich heeft meegebracht, hebben we besloten er een minstens even pikant vervolg aan te breien. Liggen de kinderen al in bed??

 

Klik hier voor deel 1

{{NEWSLETTER_BOX}}

5 verrassend mooie houten interieurs

Hout brengt warmte in je interieur. Als accent geeft het extra gezelligheid, denk bv. aan een houten kastenmuur, vloer of trap. Maar wat denk je van een compleet houten interieur? Dat dit ver weg staat van de chalet look, bewijzen alvast deze interieurs. Van vloer tot plafond in hout, verrassend mooi.

Hout brengt warmte in je interieur. Als accent geeft het extra gezelligheid, denk bv. aan een houten kastenmuur, vloer of trap. Maar wat denk je van een compleet houten interieur? Dat dit ver weg staat van de chalet look, bewijzen alvast deze interieurs. Van vloer tot plafond in hout, verrassend mooi.

 

Een knusse living

Deze living nodigt uit tot sfeervolle zetelmomenten. Behalve de raamkozijnen, wordt in het hele interieur gekozen voor licht hout. Een combinatie van dunne en dikke latten geeft deze living een speelse touch. Het sobere kleurgebruik van elementen zoals de zetels, tapijten, … en de goed gerichte spots benadrukken de intieme sfeer van deze ruimte. 
 
 

Keuken = lekkere cocon

Daar waar witte keukens tot over enkele maanden nog helemaal het ding waren, zien we nu een trend van donkere materialen in keukenland. In deze keuken wordt gewerkt met verschillende tinten, erg stijlvol. Wie wat levendigheid mist, kan natuurlijk enkele kleurrijke blikvangers plaatsen. Tip: nectar, perzik en zachtroze zijn dé trendkleuren van 2017.
 
 

Zalig slapen

Wow, deze slaapkamer heeft het helemaal! Een mooie houten parketvloer, sfeervolle verlichting, rustgevende inrichting en een geweldig mooi houten bedframe. Door het frame ook een deel over het plafond te laten doorlopen, profiteer je in bed nog van extra gezelligheid. Wij voelen ons alvast wat slaperig worden…
 
 

Zen in de badkamer

Ook in de badkamer kan je maximaal experimenteren met hout. Kies hier uiteraard voor een weinig vochtgevoelige houtsoort. Geef toe: rechtstreeks uit je bed richting een lekker warme houten badkamervloer dwalen, zorgt toch voor een onmiddellijke exit van je ochtendhumeur? Trouwens, ook als achterwand in de douche kan je voor hout kiezen, dit brengt nog meer rust in je badkamer.
 
 

Mooi werken in je home office

Het voordeel van een home office is dat je het helemaal naar je eigen smaak kan inrichten. Dit bureau bijvoorbeeld is van vloer tot en met plafond met hout bekleed. Staat mooi in een landelijke woning en maakt van een werkdag een aangename aangelegenheid. Klaar om je klanten te ontvangen?
 

door Evelien Verhauwert

{{NEWSLETTER_BOX}}