Mag je als mede-eigenaar bieden bij een openbare verkoop?

Een onroerend goed waarvan je mede-eigenaar bent wordt openbaar verkocht. Mag je zelf ook bieden op deze verkoop of moet je dat aan anderen overlaten?

 

 

Je bent samen met je ex-echtgenoot (of broers en zussen) eigenaar van een onroerend goed. Je raakt het onderling niet eens over wat er met het pand moet gebeuren zodat het uiteindelijk openbaar wordt verkocht. Mag je zelf bieden op deze openbare verkoop?

 

Geen beletsel 

De wet verbiedt je niet op deze verkoop te bieden. Dat geeft je trouwens een interessante positie. Als er namelijk weinig interesse is voor het huis of appartement kan je het misschien goedkoop inkopen. Wordt er toch serieus geboden, dan wordt allicht een goede verkoopsopbrengst gerealiseerd. In beide gevallen kan je dus als winnaar uit de verkoop komen.

 

De volledige prijs ophoesten 

Je moet er wel rekening mee houden dat de andere mede-eigenaars kunnen vragen dat je de ganse koopprijs op tafel legt als je koopt op een openbare verkoop (en dus niet alleen de prijs die overeenkomt met het deel van de anderen in het onroerend goed). Je moet dus ook jouw deel ‘voorschieten’. De prijs (en ook jouw deel) blijft dan geblokkeerd tot er een akkoord is over de verdeling. Pas op dat moment krijg je je deel terug. Een denkpiste om dat op te lossen bestaat er in te werken met een overbruggingskrediet.

 

Hou rekening met de kosten 

Hou bij de bepaling van je bod rekening met de kosten van de openbare verkoop. Als mede-eigenaar betaal je wel minder dan een gewone koper. De notaris kan je de juiste kosten meedelen.

 

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

 

{{NEWSLETTER_BOX}}

Hoe reageren als de syndicus om een ‘kwijting’ vraagt?

Op de dagorde van de algemene vergadering van mede-eigenaars staat nagenoeg altijd een punt ‘kwijting’ of ‘décharge’ van de syndicus. Wat betekent dat precies? En hoe kan je daarop reageren?

 

 

De syndicus van het appartementsgebouw waarbinnen je eigenaar bent zal jaarlijks op de algemene vergadering om een ‘kwijting’ vragen. Maar al te vaak wordt die zonder veel nadenken gegeven. Wat moet je hiervan weten?

 

Wat is het?

Als de algemene vergadering aan de syndicus kwijting geeft, komt dat er op neer dat men akkoord gaat met het door hem gevoerde beleid. Nadat aan de syndicus kwijting gegeven is kan die in principe niet meer aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten die hij beging. De syndicus kan na een kwijting enkel nog aansprakelijk gesteld worden voor bedrog, fraude en diens meer.

 

Wie beslist?

De algemene vergadering beslist of er al dan niet kwijting wordt gegeven. Dit gebeurt met een gewone meerderheid van stemmen. Hoewel de kwijting meestal zowat automatisch en zonder veel nadenken wordt gegeven, moet zo’n kwijting niet noodzakelijk gegeven worden. Bij de minste twijfel over het beleid van de syndicus is het beter dat niet te doen. 

 

Wat kan je zelf doen? 

Was je het zelf niet eens met het beleid van de syndicus dan kan je tegen de kwijting stemmen. Je kan ook proberen de andere eigenaars te overtuigen hetzelfde als jij te stemmen. Je kan daarvoor best uitvoerig toelichten waarom je de kwijting niet wil geven. Je kan vragen dat je bezwaren tegen de kwijting worden opgenomen in de notulen van de vergadering.


Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

 

{{NEWSLETTER_BOX}}

Wat kost een sleutel-op-de-deurwoning?

Sleutel-op-de-deur bouwen: je besteedt het hele bouwproces uit aan één bedrijf dat zorgt voor een instapklare woning. Maar wat kost dat? Dit en veel meer over sleutel-op-de-deur lees je deze week in deze special van Livios.

Sleutel-op-de-deur bouwen: je besteedt het hele bouwproces uit aan één bedrijf dat zorgt voor een instapklare woning. Maar wat kost dat? Dit en veel meer over sleutel-op-de-deur lees je deze week in deze special van Livios.

 

Wat kost een sleutel-op-de-deurwoning?

Sleutel-op-de-deur bouwen: je besteedt het hele bouwproces uit aan één bedrijf dat zorgt voor een instapklare woning. Maar wat kost dat?
 
 
 
 

Infographic: hoe zwaar wegen de verschillende posten van je nieuwbouw door?

Hoeveel procent van je kosten gaat naar de ruwbouwwerken? Of naar de werkuren? En hoeveel budget hou je best aan de kant voor je technieken en je afwerking?
 
 

Hoe kies je de juiste bouwfirma?

Hoe kies je tussen al die sleutel-op-de-deurbedrijven dat bedrijf uit dat het meest aansluit bij jouw verwachtingen? Wij helpen je met je keuze!
 
{{NEWSLETTER_BOX}}

Tijd om je dakgoot te reinigen! Zo ga je te werk…

Nu het mooie weer voorbij is en de bladeren weer massaal van de bomen vallen, is het weer tijd de dakgoot schoon te maken. Wij geven je alvast mee hoe je dit het beste aanpakt! 

Nu het mooie weer voorbij is en de bladeren weer massaal van de bomen vallen, is het weer tijd de dakgoot schoon te maken. Wij geven je alvast mee hoe je dit het beste aanpakt! 

 
 
Wacht niet te lang met het reinigen van je dakgoot. Als je dakgoot verstopt is kunnen je gevel, kozijnen en zelfs je kelder serieus wat (water)schade oplopen. Het zijn trouwens niet alleen bladeren die je dakgoot bevuilen, ook opwaaiend plastic en ander materiaal kan voor de nodige problemen zorgen. Ga daarom tijdig aan de slag, zo voorkom je verder onheil. Een minimum van 2 keer per jaar schoonmaken is geen overbodige luxe en als er veel bomen staan, kan een keertje extra geen kwaad. 
 

Hoe maak je veilig je dakgoot schoon? 

 
Om veilig met een ladder aan de slag te gaan zorg je ervoor dat: De heupen zich altijd tussen de zijkanten van de ladder bevinden, je de 2 bovenste treden niet gebruikt en je niet te fel naar de zijkanten leunt. Voorkomen is beter dan genezen! Beschik je over een plat dak, dan is het vaak makkelijker vanaf het dak te werken.
 
Draag een stevig paar handschoenen, want in een dakgoot kan zich best wel wat scherp materiaal ophopen en blijf ver genoeg van de dakrand. Ook een veiligheidsbril en stofmasker zijn geen overbodige luxe. Vertrouw je het zaakje niet of is je dak meer dan 2 verdiepingen hoog, overweeg dan een professional in te schakelen. 
 

Het schoonmaken zelf pak je als volgt aan: 

 
Schep met een tuinschep het losse materiaal uit de dakgoot. Dit lukt het best wanneer het afval enigszins nat is. Eventueel kan je het zelf wat bevochtigen met een tuinslang. 
 
Spoel de goot door met de tuinslang als je het afval verwijderd hebt. Voor hardnekkig vuil kan je een schuurspons gebruiken. 
 

De regenpijp aanpakken? 

 
Als er een verstopping in de regenpijp zit, moet je deze apart aanpakken. Neem een lang stuk ijzerdraad, maak er een haak aan en probeer van bovenaf het vuil naar boven te trekken. Lukt dit niet, dan kan je proberen de prop vuil naar beneden te drukken. Als beide geen oplossing bieden kan een hogedrukreiniger met ontstop-knop misschien redding brengen. Geen geluk? Dan zit er niets anders op dan de regenpijp te demonteren en stuk voor stuk schoon te maken. 

Tekst: Kevin Stickens
 
{{NEWSLETTER_BOX}}

Halloweengrap: Burger King vermomd als McDonalds

Burger King, de hamburgerrestaurantketen die binnenkort ook in België zal neerstrijken, heeft grote concurrent McDonalds in een heuse Halloweengrap betrokken. Uiteraard smult het hele internet ervan…

Burger King, de hamburgerrestaurantketen die binnenkort ook in België zal neerstrijken, heeft grote concurrent McDonalds in een heuse Halloweengrap betrokken. Uiteraard smult het hele internet ervan…

 
 
Het Burger King-filiaal in de New Yorkse wijk Queens werd volledig in spookthema gebracht. Het gebouw werd bedekt zeilen om een spook na te bootsen – compleet met ooggaten! – en als knipoog moesten de ‘wenkbrauwen’ van de geest de gouden bogen van McDonalds voorstellen.
 
 
Een groot wit bord maakt het plaatje compleet. Daarop staat zoveel als "Boe! Grapje. We grillen onze burgers nog steeds. Happy Halloween". Ter info: bij McDonalds worden hamburgers niet gegrild maar op de plaat gebakken…
 
 
Ben jij nog leuke Halloweengrappen tegengekomen? Deel ze op de commentaarbox of op onze facebookpagina!


Tekst: Joris Bosseloo
 
{{NEWSLETTER_BOX}}

Huurwaarborg niet betaald: wat nu?

De meeste huurovereenkomsten verplichten een huurder om een huurwaarborg te stellen. Wat kan de verhuurder doen als de huurder nalaat hiertoe over te gaan?

De meeste huurovereenkomsten verplichten een huurder om een huurwaarborg te stellen. Wat kan de verhuurder doen als de huurder nalaat hiertoe over te gaan?

 

 

Eén van de belangrijke verplichtingen die een huurder heeft is een huurwaarborg te stellen als de verhuurder dat wenst. Het gebeurt echter maar al te vaak dat de huurder dit uiteindelijk toch niet doet. Wat riskeert hij dan?

 

De sleutels inhouden?

De verhuurder kan vooreerst soms weigeren om de sleutel te geven aan de huurder zolang die de waarborg niet in orde brengt. Wil de verhuurder op veilig spelen dan doet hij dat maar beter alleen als de huurovereenkomst hem die mogelijkheid geeft. Anders bestaat de kans dat een rechter van oordeel is dat de verhuurder zelf zijn verplichtingen niet nakomt.

 

Aanmanen

De verhuurder kan de huurder daarnaast ook aanmanen om de huurwaarborg in orde te brengen. Hij kan dat doen door een aangetekende brief aan de huurder te sturen. Hierin kan hij aan de huurder een termijn geven om alsnog het nodige te doen.

 

Naar de rechter

Helpt ook dat niet, dan kan de verhuurder naar de vrederechter stappen. Hij kan daar (als hij dat wil) eerst een verzoeningsprocedure starten. Hij kan ook dadelijk een ‘echte’ procedure beginnen. Hier kan hij vragen dat de huurder wordt veroordeeld om alsnog de huurwaarborg in orde te brengen. Hij zou ook eventueel de ontbinding van de huur ten laste van de huurder kunnen vragen, met alle bijhorende vergoedingen.

 

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

 

{{NEWSLETTER_BOX}}

Hernieuwing handelshuur: waarmee rekening houden?

Bij een handelshuurovereenkomst die wordt aangegaan voor negen jaar kan de huurder drie keer om een huurhernieuwing vragen. Hierbij moet hij een aantal strikte formaliteiten naleven. Wat houden deze juist in? Wat gebeurt er als hij zich er niet aan houdt?

 

 

Het gebeurt maar al te vaak dat huurders die een handelspand huren vergeten om een huurhernieuwing te vragen. Of ze vragen deze wel maar leven de wettelijke voorwaarden niet na.

 

Strikte voorwaarden qua vorm en tijd 

De huurder kan ten vroegste 18 maanden en ten laatste 15 maanden voor het verstrijken van de lopende huur een hernieuwing van de huur vragen. Een aanvraag die te vroeg of te laat wordt gedaan is niet geldig.

 

Hij moet dat doen via een aangetekende brief of een deurwaardersexploot. Werkt hij via een aangetekende brief dan is de datum dat de brief aan de verhuurder wordt aangeboden bepalend.

 

De inhoud is ook belangrijk

De huurder moet in zijn aanvraag de voorwaarden opgeven waaronder hij bereid is om de nieuwe huur aan te gaan. Hij moet ook de vermelding opnemen dat de verhuurder geacht zal worden met de hernieuwing van de huur onder de voorgestelde voorwaarden in te stemmen, als hij niet op dezelfde wijze binnen drie maanden kennis geeft ofwel van zijn met redenen omklede weigering van hernieuwing, ofwel van andere voorwaarden of van het aanbod van een derde.

 

De sanctie 

Een vraag tot huurhernieuwing die niet aan deze voorwaarden voldoet, is nietig. Ze telt dus niet. Een verhuurder die met een nietige aanvraag wordt geconfronteerd kan weigeren verder aan de huurder te verhuren of andere voorwaarden (bv. een heel wat hogere huurprijs) opleggen. Stelt de huurder tijdig vast dat zijn aanvraag niet correct was dan kan hij dat rechtzetten door een nieuwe aanvraag te doen. Deze nieuwe aanvraag moet aan dezelfde voorwaarden (o.a. qua termijn) voldoen. 

 

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

 

{{NEWSLETTER_BOX}}

4 verrassende voordelen van ondergronds wonen

Ondergronds wonen is bijzonder én wordt almaar populairder. In Noorwegen is er niets nieuw aan, daar bouwen mensen al heel lang onder de grond om zich extra te wapenen tegen het kille klimaat. Waarom het idee dan onze kant uitvliegt? We geven je alvast 4 doorslaggevende redenen…

Ondergronds wonen is bijzonder én wordt almaar populairder. In Noorwegen is er niets nieuw aan, daar bouwen mensen al heel lang onder de grond om zich extra te wapenen tegen het kille klimaat. Waarom het idee dan onze kant uitvliegt? We geven je alvast 4 doorslaggevende redenen…

 

 

1. Je spaart er een berg geld mee uit

 
Wie ondergronds bouwt, kan het met een kleiner grondoppervlak doen. Je verdeelt het woonoppervlak dan op een andere manier, bv.: 2 verdiepingen boven de grond en 1 verdieping onder de grond of 2 onder en 1 boven, … Je creëert m.a.w. hetzelfde aantal m2 bewoonbare oppervlakte als bij een bovengrondse bouw, maar bespaart wel een berg geld dankzij de aankoop van een kleiner grondoppervlak.
 

2. Isolatiewaarden schieten de lucht in

 
Een woonst onder de grond wordt vaak gemaakt met een betonnen ondergrondse koepel. Dat maakt dat de isolatiewaarden van dit type woonst zeer goed zitten: in de zomer geniet je van een lekker koele binnentemperatuur, in de winter hou je het heerlijk warm. M.a.w., je houdt het op je energiefactuur voordelig, want je maakt minder stookkosten. Belangrijk is wel te investeren in een goede ventilatie, opdat het binnenklimaat altijd gezond blijft.
 

3. Een 10 voor privacy

 
Ondergronds wonen is een winnaar op het vlak van privacy. Hier stoort niemand je, behalve misschien een verloren gegraven mol of zo. Tegelijkertijd kan je op je eentje een knalharde party houden, geen kat die je hoort! Bovendien zit je in je ondergrondse woning lekker beschermd tegen hagel, storm, …
 

4. De helling op

 
Het is ook één van de redenen waarom deze woonvorm populair is in het grillige landschap van Noorwegen. Maar dus, met ondergrondse huizen kan je gemakkelijk bouwen op een hellende ondergrond. Bovendien verstoor je het landschap niet echt, want het is onder de grond te doen.
 
Dat een ondergronds huis een donker hol is, gevoeliger is aan vocht en het door het aantal trappen moeilijk bereikbaar is, kan met een juiste architect gemakkelijk weerlegd worden. En dus, met zijn allen holbewoner worden? Hier ontdek je alvast 3 geslaagde voorbeelden van ondergrondse huizen.
 
Tekst: Evelien Verhauwert
 
{{NEWSLETTER_BOX}}

Verzekering voor aannemers en architecten voortaan verplicht

Architecten en aannemers moeten zich voortaan verplicht laten verzekeren voor een aansprakelijkheid van tien jaar. Dat heeft de federale regering beslist op voorstel van ministers Kris Peeters en Willy Borsus.

Architecten en aannemers moeten zich voortaan verplicht laten verzekeren voor een aansprakelijkheid van tien jaar. Dat heeft de federale regering beslist op voorstel van ministers Kris Peeters en Willy Borsus.

 

© Getty Images/iStockphoto

 
Architecten waren al langer verplicht om zich te laten verzekeren, maar de andere actoren in de bouw, zoals aannemers, niet. Dat probleem werd in 2007 al vastgesteld door het Grondwettelijk Hof en is nu rechtgezet. Voortaan moet iedereen, ook bijvoorbeeld studiebureaus, zich laten verzekeren voor een tienjarige aansprakelijkheid.
 
"Deze wet werkt de discriminatie weg tussen architecten en aannemers", zegt minister van Economie Kris Peeters. Verder lezen…
 
{{NEWSLETTER_BOX}}

Kindveilig omgaan met elektriciteit: deze voorzorgen moet je nemen

Sommige apparaten en installaties in huis kunnen best gevaarlijk zijn, zeker als er ook nog kleine kleuters rondlopen. Met elektriciteit spring je beter voorzichtig om. Gelukkig bestaan er een heleboel hulpmiddeltjes om onheil te voorkomen. We geven alvast mee hoe je veilig met elektriciteit omgaat.

Sommige apparaten en installaties in huis kunnen best gevaarlijk zijn, zeker als er ook nog kleine kleuters rondlopen. Met elektriciteit spring je beter voorzichtig om. Gelukkig bestaan er een heleboel hulpmiddeltjes om onheil te voorkomen. We geven alvast mee hoe je veilig met elektriciteit omgaat.

Kijk uit met losse snoeren

Losse snoeren ogen niet alleen slordig, voor je het weet struikelt er iemand over of breekt er een kabel. Met snoergoten kan je deze perfect wegwerken. Ze bestaan voor een bureau maar ook voor plinten. Kabels die over plinten lopen ogen sowieso een heel stuk beter.

Laat geen batterijen rondslingeren

Batterijen groot of klein: laat ze niet rondslingeren. Batterijen zijn uiterst giftig, je wil dus niet dat je peuter een batterij in zijn/haar mondje stopt. Verzamel ze in een doos en plaats ze hoog genoeg, buiten het bereik van je kind.

Plaats elektrische toestellen op een hoogte

Elektrische toestellen betekenen in kinderhandjes vaak gevaar. Omvallende toestellen kunnen leiden tot brand, maar een kind kan zich ook elektrocuteren. Nog een gouden tip is om toestellen vast te zetten of aan de muur te bevestigen, zodat ze niet kunnen omvallen. Als je je elektrische toestellen hoog genoeg plaatst kunnen kinderhandjes er ook niet bij en is de kans op omvallen miniem.

Stop je stopcontacten af

Stopcontacten, kinderhandjes kunnen er niet van afblijven. Voorkomen is dus beter dan genezen en zeker met kruipende peuters stop je deze maar beter af. Hiervoor bestaan verschillende oplossingen en systemen. Je hebt kindveilige wandcontactdozen, afsluiters voor je stopcontact, losse pluggen of zelfs systemen met een draaischijf. Ze verschillen nogal eens in prijs, maar vaak doen de goedkope oplossingen het ook uitstekend.
 

Tekst: Kevin Stickens

{{NEWSLETTER_BOX}}