Wanneer moet je betalen bij een openbare verkoop?

Je wil een onroerend goed aankopen op een openbare verkoop. Wanneer moet je de koopprijs en de kosten betalen? Kan je nog onder de koop onderuit als je uiteindelijk geen lening krijgt?

 

  

Bij een openbare verkoop wordt het onroerend goed toegewezen aan de meest biedende. Op het moment van die toewijzing wordt de koop gesloten. De notaris zal op dat moment dadelijk de akte opmaken en ondertekenen. 

 

Wanneer betalen?

De kosten die je als koper moet betalen zijn meestal betaalbaar binnen de 5 dagen na de akte. De eigenlijke verkoopprijs moet veelal worden betaald binnen de maand. Om de juiste termijnen te kennen die spelen bij de verkoop waar jij wil gaan bieden, is het aangewezen contact op te nemen met de notaris die de verkoop organiseert. Deze termijnen staan immers in de verkoopsvoorwaarden. De verkoopsvoorwaarden worden ook voorgelezen op de verkoopdag zelf . 

 

Zorg er voor dat je tijdig kan betalen. Doe je dat niet, dan riskeer je intresten te moeten betalen. Bovendien bestaat dan het risico dat er sprake is van een rouwkoop.

 

Doe vooraf navraag bij je bank

Als je moet gaan lenen voor de aankoop, ga dan voor de verkoopdag naar de bank. Vraag daar na hoeveel je kan lenen en binnen welke termijn je de lening kan rondkrijgen. Zorg er daarbij voor dat je – vooraleer je biedt – zeker bent dat je ook tijdig voldoende geld kan lenen.

 

Hoeveel je bank je wil lenen hangt onder andere af van de waarde van het onroerend goed en van je inkomsten. Het is bij een openbare verkoop overigens niet mogelijk de aankoop te doen onder de opschortende voorwaarde van het krijgen van een lening bij je bank. Je kan, als je het hoogste bod deed, ook geen bedenktijd meer vragen. 

 

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

 

{{NEWSLETTER_BOX}} 

Zo kan je een beslissing van de algemene vergadering aanvechten bij de vrederechter

Als eigenaar van een appartement ben je het niet eens met een beslissing die wordt genomen door de algemene vergadering van mede-eigenaars. In dat geval kan je die soms aanvechten bij de vrederechter. Wat zijn de spelregels?

 

 

De belangrijke beslissingen binnen een appartementsgebouw worden genomen door de algemene vergadering van mede-eigenaars. Soms volstaat hiervoor een gewone meerderheid van stemmen terwijl er in andere gevallen een bijzondere meerderheid nodig is. Ben je het niet eens met een beslissing, dan hoef je je daarbij nog niet noodzakelijk neer te leggen.

 

Naar de vrederechter 

Je kan meer bepaald als mede-eigenaar aan de vrederechter vragen om een onregelmatige, bedrieglijke of onrechtmatige beslissing van de algemene vergadering te vernietigen of te wijzigen. Dit is bv. zo als de correcte procedure niet gevolgd werd of als je persoonlijk benadeeld wordt door de beslissing. Ook als de algemene vergadering weigert om maatregelen te nemen die volgens jou noodzakelijk zijn, kan je dit aanvechten.

 

Hou de termijn in het oog 

Je kan dit echter niet onbeperkt in tijd doen. De vordering moet ingesteld worden binnen een termijn van vier maanden vanaf de datum waarop de algemene vergadering plaatsvond. Zorg er overigens voor dat je op de vergadering tegen de beslissing stemde of je minstens onthield.

 

Opnieuw voorleggen 

Zie je er tegen op om naar de vrederechter te stappen, dan zou je eventueel ook kunnen vragen dat de volgende algemene vergadering de beslissing terugdraait. Dat punt moet dan wel op de agenda worden gezet. 

 

Hou er wel rekening mee dat als de algemene vergadering weigert op je vraag in te gaan de termijn om naar de rechtbank te stappen tegen de eerste beslissing … allicht verstreken is. 

 

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

 

{{NEWSLETTER_BOX}} 

Schenken voortaan ook in Brussel goedkoper

Sinds 2015 moeten er in Vlaanderen minder schenkingsrechten worden betaald bij de schenking van een onroerend goed. Ook in Wallonië werden de tarieven aangepast. Intussen is Brussel eveneens gevolgd.

Sinds 2015 moeten er in Vlaanderen minder schenkingsrechten worden betaald bij de schenking van een onroerend goed. Ook in Wallonië werden de tarieven aangepast. Intussen is Brussel eveneens gevolgd.

 

 
Sinds 1 januari laatstleden zijn de schenkingsrechten bij de schenking van onroerende goederen aanzienlijk verlaagd in Brussel. Overigens werden niet enkel de tarieven verlaagd. Er zijn bovendien voortaan nog maar twee tariefcategorieën te weten de ‘erfgenamen in rechte lijn, echtgenoten en wettelijk samenwonenden’ enerzijds en de ‘andere’ anderzijds.
 

Rechte lijn, echtgenoten en wettelijk samenwonenden

 
Voor deze categorie bestaan er voortaan nog 4 schijven. In de schijf tussen 0.01 en 150.000 euro dient een schenkingsrecht van 3 % te worden betaald. In de volgende schijf van 150.000,01 tot 250.000 euro bedraagt het tarief  9 %. Tussen 250.000,01 en 450.000 euro bedraagt het toepasselijk percentage 18 %. In de schijf boven 450.000 euro is tenslotte een percentage van 27 % van toepassing.
Die heffing is definitief en dit zelfs als de schenker in de drie jaar na de schenking overlijdt.
 

Anderen

 
Tussen andere personen zijn dezelfde schijven van toepassing. Alleen verschillen de percentages die van toepassing zijn. Meer bepaald bedragen deze respectievelijk 10, 20, 30 en 40 %.
 

Op wie toepasselijk?

 
De Brusselse schenkingstarieven zijn van toepassing op schenkers die hun woonplaats in Brussel hebben. De fiscale woonplaats van de schenker is met andere woorden bepalend. De ligging van het onroerend goed is integendeel niet van belang.
 
 
Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

 

5 redenen om je plafond onder handen te nemen

Met muren springen we vaak creatief om. Geregeld een nieuw likje verf, patronen in het behang of muurstickers, alles kan. Maar het plafond, dat laten we al te vaak egaal wit. Je kan echter heel wat meer kanten uit met je plafond. Hierbij alvast een aantal suggesties.

Met muren springen we vaak creatief om. Geregeld een nieuw likje verf, patronen in het behang of muurstickers, alles kan. Maar het plafond, dat laten we al te vaak egaal wit. Je kan echter heel wat meer kanten uit met je plafond. Hierbij alvast een aantal suggesties. 

 

 

1. Breng wat frivoliteit in je plafond

Egaal wit is velig, egaal wit oogt saai. Je zal versteld staan van het effect op je interieur als je je plafond een fris kleurtje geeft. Stem de kleuren af met je muren en het algemene kleurenpalet van je interieur en aanschouw het resultaat. Zorg er wel voor dat de kleur van je plafond niet te overheersend is, dat gaat snel vervelen. 
 
Witte plafonds geven weinig warmte, opteer daarom sowieso voor een crèmekleurige tint als je het toch neutraal wil houden.  
 

2. Kleine ruimte, licht plafond 

Donkere tinten op het plafond komen enkel tot hun recht in grote ruimtes, in kleinere zorgen ze voor een benepen en drukkend gevoel. De kamer oogt ook een heel stuk kleiner. Beschik je over lage plafonds en een kleine ruimte, ga dan altijd voor lichtere tinten. 
 

3. Weg met het boxeffect

Schilder je je muur en je plafond in dezelfde kleur, dan krijg je het zogenaamde ‘boxeffect’. Het lijkt alsof je in een éénkleurige doos zit. Dit hoeft geen ramp te zijn in ruimtes waar je maar heel kort vertoeft, maar is niet aangenaam voor de ruimtes waar je echt in leeft. Het neemt alle dieptezicht weg en voelt daarom onaangenaam aan. 
 

4. Behang je plafond

Waarom niet? Door verschillende materialen en/of kleuren te combineren kan je zones van mekaar afscheiden. Let er wel op dat het geen kakofonie wordt. Je plafond wordt zo een eyecatcher in je interieur. Pas dit bij voorkeur toe op ruimtes met een voldoende hoog plafond, daar komen de materialen beter tot hun recht. 
 

5. Patronen maken een verschil 

Ben je echt een creatieve geest, ga dan aan de slag met patronen. Ook sjablonen kunnen een optie zal als je aan het schilderen gaat. Wil je nog een stap verder gaan? Bedenk dan je eigen patronen! Teken ze uit op papier en schilderen maar …
 
Je merkt het, een plafond hoeft helemaal niet saai te zijn. Gebruik je creativiteit, laat je inspireren en probeer het uit. Een mislukking zet je zo weer recht…
 
 
 
Tekst: Kevin Stickens
 

Enkele tips bij de keuze van je architect

De kogel is door de kerk: je gaat bouwen. Eén van de eerste dingen die je dan doet is een architect aanstellen. Niet evident, want er zijn er heel wat en hoe kies je degene waarmee je op dezelfde golflengte zit. Hier zijn enkele tips om je op weg te helpen.

De kogel is door de kerk: je gaat bouwen. Eén van de eerste dingen die je dan doet is een architect aanstellen. Niet evident, want er zijn er heel wat en hoe kies je degene waarmee je op dezelfde golflengte zit. Hier zijn enkele tips om je op weg te helpen. 

 

1. Informeer je grondig 

Bij de keuze van een architect ga je maar beter niet over één nacht ijs. Een architect is de rode draad in het bouwproces, dus je hebt er maar beter een optimale verstandhouding mee. Informeer je bij familie, vrienden of kennissen. Bezoek beurzen en ga enkele woningen van de architect bekijken. Er zijn ook tal van magazines en websites waar je inspiratie en nuttige tips kan opdoen. 
 

2. Kies een architect die jouw stijl beheerst 

Elke architect heeft zijn eigen stijl en de meeste zijn gespecialiseerd in één bepaalde stijl. Uiteraard zijn er ook wel all-rounders te vinden, maar wees daar voorzichtig mee. Niet iedereen kan immers alles. Een specialist heeft de materie vaak beter in de vingers en zal sneller begrijpen waar je naartoe wil. 
 

3. Kijk eerst regionaal

Tenzij je echt een architect met naam en faam wil strikken, kan je best eerst regionaal kijken. Als je architect in de buurt woont, heb je al eens vaker een overleg en dat werkt een heel stuk vlotter. Bovendien is hij/zij ook sneller ter plaatste moest er zich een probleem op de werf voordoen. De architect heeft ook vaak een regionaal netwerk van aannemers waar je beroep op kan doen en die vakwerk leveren. 
 

4. Wees open in je eerste gesprek 

Hou sowieso een verkennend gesprek met je shortlist aan kandidaten. Ga op zoek naar een klik en een architect die op dezelfde golflengte zit. Laat de architect zijn visie geven, enkele referenties tonen en zijn werkwijze toelichten. Ga het gesprek open en eerlijk aan en haal ook zeker helder jouw wensen aan. 
 

5. Hou rekening met het kostenplaatje

Een architect kan min of meer zijn/haar honorarium zelf bepalen. Prijzen kunnen dus sterk verschillen. Een goede architect kost vaak iets meer, maar meestal recupereer je dit bij het bouwen zelf. Bekijk goed alle voor- en nadelen en maak een doordachte keuze. 
 
De keuze van een architect blijft altijd een beetje een keuze op buikgevoel. Laat vooral de afgewerkte projecten voor zich spreken en ga zeker een gesprekje aan met eerdere klanten. Waardevolle informatie over een zeer belangrijke beslissing. Succes!
 
 


Tekst: Kevin Stickens
 

Betaal je als verliezer van een proces de advocaat van de ander?

Je hebt een discussie met een aannemer die verbouwingswerken bij je uitvoerde. De aannemer dreigt nu met een proces. Moet je ook de kosten van zijn advocaat betalen als je de rechtszaak zou verliezen?

 

 

Als je bij een discussie voor de rechtbank een beroep doet op een advocaat moet je diens ereloon en kosten betalen. Maar riskeer je daarnaast -als je verliest- ook op te draaien voor de kosten van de advocaat van de andere partij?

 

Rechtsplegingsvergoeding

Als de andere partij in de procedure wint hoef je diens werkelijke advocatenkosten niet te betalen. De rechtbank zal je wel veroordelen tot het betalen van een rechtsplegingsvergoeding. Dat is een soort van forfaitaire bijdrage in de kosten van de advocaat van de andere partij.

 

Het bedrag van die vergoeding hangt af van de waarde van de zaak. Zo bedraagt de rechtsplegingsvergoeding bij een vordering met een waarde van 6.000 euro bv. 990 euro per aanleg en bij een waarde van 15.000 euro 1.210 euro. Een overzicht van de bedragen van de rechtsplegingsvergoeding vind je hier.

 

Andere kosten

Als verliezer riskeer je daarnaast ook op te draaien voor de andere kosten van het geding. Hierbij kan vooreerst bijvoorbeeld worden gedacht aan de dagvaardingskosten. Die bedragen normaal enkele honderden euro’s.

 

Als er in de loop van het proces een gerechtsdeskundige werd aangesteld (wat in bouwgeschillen geregeld het geval is) riskeer je bovendien ook diens kosten te moeten betalen. Hou er daarbij rekening mee dat deze kosten zeer aanzienlijk kunnen zijn.

 

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

 

{{NEWSLETTER_BOX}}

Deze bijlagen moet je voegen bij een huurcontract

Als je een huis of appartement verhuurt in het kader van de woninghuurwet moet je een aantal bijlagen voegen bij de huurovereenkomst. Over welke zaken gaat het en waar kan je ze terugvinden?

 

 

De woninghuurwet bepaalt expliciet dat aan een huurovereenkomst twee bijlagen moeten worden gevoegd. 

 

Waarover gaat het?

Vooreerst moet je er een copie aan toevoegen van het Koninklijk Besluit van 8 juli 1997. Daarin staan de voorwaarden waaraan een onroerend goed dat wordt verhuurd als hoofdverblijfplaats moet voldoen inzake veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid. Daarnaast moet je een bijlage toevoegen die uitleg geeft over een aantal belangrijke aspecten van het woninghuurrecht. Deze bijlage verschilt naargelang het gewest (Vlaanderen, Wallonië of Brussel) waar het onroerend goed is gelegen.

 

Waar vind je ze?

Je hoeft deze documenten niet zelf op te stellen of er naar op zoek te gaan. Je kan ze eenvoudig online downloaden. Dit kan je doen via deze website.

 

Hoe opnemen in het contract?

Voeg de documenten in kwestie als bijlagen bij de eigenlijke huurovereenkomst. Vermeld daarbij onderaan de huurovereenkomst welke bijlagen je precies voegt. 

 

Als verhuurder zal jij bij een discussie moeten bewijzen dat de bijlagen effectief gevoegd waren. Het is dan ook aangewezen dat je op elke pagina van de bijlagen door je huurder ook nog eens een paraf laat zetten. Zo heb je meteen een bewijs dat je ze voegde.

 

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

 

{{NEWSLETTER_BOX}}

Cohousing: voordelen, risico’s & tips

Hoewel cohousing nog niet sterk ingeburgerd is, duikt de trend toch meer en meer op in ons landje. Steeds meer mensen kiezen ervoor om te gaan samenwonen met familie, vrienden of zelfs wildvreemden. Maar wat is cohousing nu juist, wat zijn de voordelen en valkuilen en hoe maak je er een succes van?

Hoewel cohousing nog niet sterk ingeburgerd is, duikt de trend toch meer en meer op in ons landje. Steeds meer mensen kiezen ervoor om te gaan samenwonen met familie, vrienden of zelfs wildvreemden. Maar wat is cohousing nu juist, wat zijn de voordelen en valkuilen en hoe maak je er een succes van?

 

 

Wat is cohousing eigenlijk? 

Cohousers beschikken elk afzonderlijk over een volledige privéwoning, maar ze delen een gemeenschappelijke tuin en een centraal gebouw waar functies gedeeld worden. Het is dus niet hetzelfde als samenwonen in één huis. Met cohousing wordt getracht het buurtgevoel terug te krijgen en het is ook een antwoord op stedenbouwkundige problemen. Je hebt immers minder ruimte nodig, je woont compacter en vaak ook energiezuiniger. 
 
De centrale ruimte bevat vaak de keuken, de eetruimte, de wasplaats en/of de speelkamer. Dikwijls wordt er dan ook samen gegeten en eventueel nog andere diensten gedeeld. Het gehele cohousingproces gebeurt in gezamenlijk beheer en beslissingen worden democratisch genomen. Elke cohousing is anders en heeft zijn eigen accenten dus vergelijken is moeilijk. 
 

Wat zijn de voordelen? 

  • Cohousing is kostenbesparend. Je deelt de kosten en vaak is de huur ook minder. 
  • Cohousing versterkt het sociale netwerk. Vaak kan je op je medebewoners rekenen en taken verdelen. Ook het delen van een auto zien we geregeld terugkomen. 
  • Je kan vaak een woning van betere kwaliteit op de kop tikken. Een woning die anders nooit binnen je budget lag. 
 

De risico’s bij cohousing? 

  • Je leeft natuurlijk met een aantal mensen samen, dat brengt risico’s met zich mee. Ruzies en meningsverschillen kunnen escaleren en iedereen heeft zijn of haar gevoeligheden. 
  • Je geeft uiteraard een stukje privacy op. 

 

Tips om een succes te maken van cohousing 

  • Hou het netjes. Ruim op, zorg dat de gedeelde ruimtes schoon zijn en laat niets slingeren. Dit kan alleen ergernis opwekken bij anderen. Maak hier bij voorkeur ook heel heldere afspraken over en zet deze op papier. Goede afspraken maken goede vrienden. 
  • Onderneem activiteiten samen. Dingen samen doen zorgt voor een leuke sfeer en ook wederzijds begrip. Probeer minimaal 1x per week een activiteit te organiseren en stem de agenda’s op mekaar af. 
  • Laat discussies even rusten. Er zullen toch heel wat gezamenlijke beslissingen genomen dienen te worden. Laat de emoties niet te hoog oplopen en zorg dat je letterlijk en figuurlijk nog altijd door dezelfde deur kan. Soms is het beter een discussie even te laten rusten en er later rationeler op terug komen verstandig. 
  • Zet alles op papier. Afspraken zijn vluchtig, woorden ook. Zet alles netjes en formeel op papier, zo kan er achteraf geen discussie ontstaan als er zich veranderingen voordoen. 
 


Tekst: Kevin Stickens
 

De 6 meest merkwaardige tuinen

Een tuin met alleen maar dodelijke planten, een tuin op de zeebodem, de tuin als ode aan de wiskunde, het grootste labyrint ter wereld of toch liever de allerkleinste tuin? Hier zijn de 6 meest merkwaardige tuinen.

Een tuin met alleen maar dodelijke planten, een tuin op de zeebodem, de tuin als ode aan de wiskunde, het grootste labyrint ter wereld of toch liever de allerkleinste tuin? Hier zijn de 6 meest merkwaardige tuinen.

 

“Waldspirale” Darmstadt, Duitsland

Op Friedrich Hundertwasser kan je altijd rekenen als het om merkwaardig gaat en met dit gebouw in Darmstadt, Duitsland is het niet anders. De bouw startte in 1990 en duurde 10 jaar. De tuin, want daar gaat het om in dit lijstje,  vind je op het dak en loopt als een groene spiraal naar beneden. 
 
 

Dole’s greatest maze, Hawaï

Ben je een liefhebber van een stevig labyrint? Dan heeft ananas producent Dole iets voor jou. Het grootste labyrint ter wereld is te vinden in Hawaï. Het bestaat uit maar liefst 4 km paden om op verloren te lopen en er groeien wel 14 000 lokale plant variëteiten. 
 
 

“The Garden of Cosmic Speculation”, Dumfries Schotland 

Deze tuin is volledig geïnspireerd op wetenschap en wiskunde. Het is landschapsarchitect Charles Jencks zijn ode aan wiskundige formules en wetenschappelijke fenomenen. Het is een privétuin maar je kan er wel 1 dag per jaar op bezoek. Dit jaar is dat op 1 mei!
 
 

Nemo’s Garden, Savona Italië

Sergio Gamberini was op zoek naar alternatieve manieren om voedsel te kweken toen hij de onderwater tuin bedacht. Voor de kust van Savona in Italië liggen er 5 koepels verankerd aan de zeebodem. Het zijn kleine zelfstandige ecosystemen waarin kruiden en groenten groeien. Het project heeft al heel wat tegenslagen gekend maar is nu goed op weg om lekkere basilicum, sla, aardbeien, look en bonen te kweken. De plaatselijke zeepaardjes en octopussen zijn trouwens helemaal te vinden voor het project en gebruiken de koepels als schuilplaats. Tot nu toe kan je nog geen onderwater basilicum kopen maar de onderzoekers maken er wel al lekkere pesto van voor hun bezoekers.
 
Heb je nog plaats voor een ecosysteem in je vijver of aquarium? Je kan er misschien zelf basilicum in kweken? Deze mini Nemo’s Garden is weldra te koop. De opbrengst dient als steun voor het Nemo’s Garden project.
 
 

The Poison Garden, Alnwick Engeland

In 1997 ondergingen de tuinen van Alnwick Castle in Engeland een grondige herinrichting met een stevig Belgisch tintje. De gebroeders Wirtz, twee Belgische landschapsarchitecten, stonden aan het hoofd van het meest prestigieuze Britse tuinproject sinds WO2. “The Poison Garden” is hier een onderdeel van. Werkelijk elke plant die hier staat is potentieel dodelijk,… 
 
Jane Purcy, de gravin van Northumberland die deze tuin bedacht, zei het zelf zo:


“Ik vroeg mij af waarom zoveel tuinen zich specialiseren in de geneeskrachtige waarde van planten in plaats van in hun dodelijke kracht… De meeste kinderen die ik ken, zouden veel meer interesse hebben in dodelijke planten en hoe lang het zou duren voor je de meest pijnlijke en gruwelijke dood zou sterven na het eten van een plant.”
 
 

De allerkleinste tuin ter wereld is …. Draagbaar!

Dit zijn de allerkleinste tuinen ter wereld: Wearable Planter verkoopt ringen, halskettingen, broches,… kortom alle mogelijke juwelen met plantjes. De natte droom van elke tuinliefhebber… 
 
 
Tekst: Vera Vandervelde
 
 

6 tips om lentekriebels op te wekken

De ergste kou is achter de rug, het voorjaar ontluikt en de zomer komt dichterbij. Hieronder alvast 6 leuke tips om onmiddellijk de lente in huis te halen. Waarom zou je nog langer wachten? 

De ergste kou is achter de rug, het voorjaar ontluikt en de zomer komt dichterbij. Hieronder alvast 6 leuke tips om onmiddellijk de lente in huis te halen. Waarom zou je nog langer wachten? 

 

 

Tip 1 : Wissel van bekleding en stoffen

 
Die dikkere stoffen mogen de kast in! Haal het zijde, linnen en katoen maar boven. Bij voorkeur in vrolijke, lichte tinten. Pastel is ook dit jaar overigens nog helemaal in. Ook die donkere zware tapijten breng je maar beter even naar het berghok.
 

Tip 2 : Citrusvruchten in huis  

 
Glazen potten met citrusvruchten, doen! Je bent dan ook gelijk helemaal mee met de “jar” hype. Alles komt tegenwoordig in bokalen. Ook felgroene appels geven kleur en pit aan je interieur. Vul ook de keuken met leuke plantjes en je schept instant een lentegevoel in huis. 
 

Tip 3 : Speel met geuren

 
De lente heeft een specifieke geur. Trek deze dan ook binnen. Verwelkom je bezoek met geuren van limoen, jasmijn en viooltjes. Struin maar eens door de huisparfums in je supermarkt of haal geurkaarsen in gespecialiseerde zaken. 
 

Tip 4 : Lentebloemen in huis 

 
Een huis zonder bloemen is als een café zonder bier. Zeker in de lente! Tulpen, narcissen, krokussen, opties zat. Zeker in combinatie met de kruidenpotjes in de keuken een aanrader. Bovendien zijn die kruiden ook nog eens gezond en lekker. 
 

Tip 5 : Het kleurenpalet 

 
Schilder eens een muur azuurblauw of kies voor een modern bloemetjesbehang. Onmiddellijk een heel ander zicht. Wil je meer wisselmogelijkheden? Schilder een paneel in frisse kleuren en verzet het regelmatig in je interieur. Geelgroen, pastelblauw, klassiekers maar wel mooi. 
 

Tip 6 : Takjes, twijgjes en takken

 
Paastakken, een mooie lentekrans of tafeldecoratie met bloemen, laat je verbeelding maar eens goed gaan. Op het internet en pinterest kan je heel wat inspiratie vinden als je zelf aan de slag wil gaan met deze attributen. 
 
Begin er op tijd aan, voor je het weet is het alweer zomer! 
Tekst: Kevin Stickens