Wat kost een advocaat?

Maak als je een beroep doet op de diensten van een advocaat duidelijke afspraken over wat zijn optreden je zal kosten. Hij zal je naast zijn ereloon ook een aantal kosten aanrekenen.

Je wil een procedure starten tegen een huurder die zijn huur niet correct betaalt. Of je hebt een discussie met de verkoper van je huis die uiteindelijk door de rechtbank moet beslecht worden. In dat geval doe je misschien een beroep op een advocaat. Wat kost dat?

 

 

Maak als je een beroep doet op de diensten van een advocaat duidelijke afspraken over wat zijn optreden je zal kosten. Hij zal je naast zijn ereloon ook een aantal kosten aanrekenen.

 

Ereloon en kosten

Het is belangrijk op voorhand goede afspraken te maken met je advocaat over wat zijn optreden je kost. Je advocaat rekent je vooreerst een ereloon aan. Vaak wordt daarbij een bedrag per uur aangerekend. Bij heel wat advocaten ligt dat tussen de 100 en de 150 euro exclusief BTW, maar het kan ook duurder of goedkoper zijn. Je advocaat mag niet op een ‘no cure, no pay’ basis werken. Hij mag wel deels op resultaatsbasis werken. Bovenop het ereloon rekent een advocaat je ook kosten aan voor briefwisseling, bureelkosten, verplaatsingen enz.

 

Kosten van de rechtbank

Als je een procedure start voor de rechtbank zijn ook daar kosten aan verbonden. Je moet de kosten van de deurwaarder betalen of een rolrecht als je een verzoekschrift neerlegt. Deze kosten werden recent nog verhoogd maar blijven relatief beperkt. Het gaat om enkele honderden euro’s. De rechtbank legt deze kosten uiteindelijk ten laste van de verliezende partij.

 

Kan je de kosten terugvragen?

Je kan de kosten van je advocaat niet verhalen op de verliezende partij. De rechtbank kan je wel -als je de zaak wint- een rechtsplegingsvergoeding toekennen. De verliezende partij moet die betalen. Dit is een forfaitaire vergoeding voor de kosten van je advocaat. Hoe groot het bedrag is dat je kan vragen vind je terug op de site www.gdwantw.com/information/Rechtsplegingsvergoeding.pdf

 

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

 

Lees ook:

 

{{NEWSLETTER_BOX}}

Dit riskeer je als gehuurd materiaal gestolen wordt

Bij het verbouwen van je huis huur je een professionele machine. Wat gebeurt er als deze gestolen wordt op de werf? Ben je dan verplicht het bedrijf waar je ze huurde te vergoeden?

 

 

Bij het verbouwen van je woning huur je bij een gespecialiseerd verhuurbedrijf professioneel bouwmateriaal zoals bv. een breekhamer of een grondwerkmachine. Het materiaal wordt vervolgens gestolen uit je auto of op de werf.

 

Overmacht?

De kans is groot dat de verhuurder je aansprakelijk stelt voor de diefstal. Hij eist wellicht dat je hem een vergoeding betaalt ten belope van de waarde van het toestel dat werd gestolen.

 

Als dat gebeurt kan jij op jouw beurt argumenteren dat er sprake was van overmacht en dat je niet aansprakelijk bent voor de diefstal. Om te weten wie gelijk heeft kijkt de rechtbank na of je al dan niet voldoende voorzorgen nam om een diefstal te vermijden. Het is dan ook belangrijk om toestellen die je huurt steeds achter slot en grendel te plaatsen.

 

De kleine lettertjes

In de algemene voorwaarden van de verhuurder of in het contract dat deze met je afsluit kan een andere regeling staan. Hierin wordt je aansprakelijkheid wellicht uitgebreid.

 

Lees dan ook het contract of de algemene voorwaarden van de verhuurder na vooraleer je met hem in zee gaat. Werden de algemene voorwaarden je niet ter kennis gebracht op het moment van de verhuur dan zou je nog kunnen proberen argumenteren dat je ze nooit aanvaardde.

 

Verzekering

Werk je met gehuurd materiaal overweeg dan een diefstalverzekering te nemen. Vraag aan het verhuurbedrijf of ze je een verzekering kunnen aanbieden of neem contact met je verzekeringsmakelaar of -agent.

 

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

 

{{NEWSLETTER_BOX}} 

Kan je aannemer prijsstijgingen aan je doorrekenen?

Als je met je aannemer een vaste prijs overeenkwam voor de werken die hij voor je uitvoert, kan hij geen aanpassing daarvan vragen als de kostprijs van de materialen stijgt. Hetzelfde geldt als hij meer materiaal nodig had als gedacht.

Als je met je aannemer een vaste prijs overeenkwam voor de werken die hij voor je uitvoert, kan hij geen aanpassing daarvan vragen als de kostprijs van de materialen stijgt. Hetzelfde geldt als hij meer materiaal nodig had als gedacht.

 

Je hebt een contract gesloten met een aannemer waarbij die werken uitvoert tegen een vaste en globale prijs. Nadien vraagt je aannemer je om meer te betalen. Naar zijn zeggen zou de prijs van de materialen gestegen zijn of had hij uiteindelijk meer materialen nodig dan gedacht.

 

Prijsstijgingen niet te verrekenen.

Je aannemer kan je de prijsstijgingen in materialen niet doorrekenen als je een vaste prijs met hem overeenkwam. Ook omgekeerd kan jij niet minder betalen als de kostprijs daalde.

 

Je aannemer kan in het contract dat hij met je afsluit of in zijn algemene voorwaarden een andere regeling met je afspreken. In heel wat contracten en algemene voorwaarden staat zulke bepaling. Merk je dat dit ook bij jouw aannemer het geval is, vraag hem dan -vooraleer je effectief met hem in zee gaat- om deze clausule te schrappen. Een dergelijke bepaling brengt namelijk voor jou een belangrijke factor van onzekerheid mee.

 

Je aannemer gebruikte meer materialen.

Je aannemer mag je -als hij werkt aan een vaste prijs- ook geen prijsverhoging aanrekenen als hij meer materialen nodig blijkt te hebben dan gedacht. Ook op dit vlak kan het contract dat je met de aannemer afsloot een andere regeling bevatten. Doet je aannemer noodzakelijke bijkomende werken ten gevolge van de geschiktheid van de grond waarop wordt gebouwd dan heeft hij wel recht op betaling hiervan.

 

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

 

{{NEWSLETTER_BOX}}