Bezorgdheid rond bioscoop Styx in Brussel

De tekoopstelling van het gebouw waarin de Brusselse bioscoop gevestigd is doet stof opwaaien bij filmliefhebbers en politici.

De tekoopstelling van het gebouw waarin de Brusselse bioscoop gevestigd is doet stof opwaaien bij filmliefhebbers en politici.

Het menggebouw dat enkele dagen geleden op onze website geplaatst is, staat te koop voor 950.000 euro (waarvan 400.000 euro geschat voor werkzaamheden) en bestaat uit een appartement met twee kamers op de 2de verdieping, boven de bekende bioscoop in Elsene.

Na een interview in de krant Le Soir bevestigt de oprichter en verantwoordelijke van de Styx, Claude Diouri, dat de bioscoop niet te koop staat. Hij maakt een onderscheid tussen het gebouw en de activiteit die er plaatsvindt. Er zou dus geen reden tot paniek zijn, maar politici stellen zich toch vragen.

Dominique Dufourny, waarnemend burgemeester van Elsene, zegt dat ze geen enkele aanvraag van het vastgoedkantoor gekregen heeft. Ze hoopt dat de noodzakelijke officiële documenten voor de tekoopstelling van het gebouw naar behoren ingeleverd worden, nog steeds volgens onze collega’s bij Le Soir.

Bijna 50 jaar filmprojectie

De Styx, opgericht in 1975, heeft twee bioscoopzalen van 37 en 39 plaatsen, de kleinste bioscoopzalen van Europa, volgens de verantwoordelijke. De wijkbioscoop gelegen te Gewijde-Boomstraat in Elsene is gericht op een kwaliteitsprogrammatie en toont voornamelijk films van Belgische en buitenlandse makelij. In bijna een halve eeuw hebben 2,5 miljoen kijkers de Styx bezocht.

Bron: foto’s van de advertentie op Immovlan.be

Erven of schenking : wat is het voordeligst?

Als eigenaar van één of meerdere onroerende goederen wil je deze fiscaal zo voordelig mogelijk overdragen aan je kinderen of aan andere personen van je keuze. Door de goederen aan hen te schenken kan je flink wat successierechten besparen. Hoe zit dat precies?

Als eigenaar van één of meerdere onroerende goederen wil je deze fiscaal zo voordelig mogelijk overdragen aan je kinderen of aan andere personen van je keuze. Door de goederen aan hen te schenken kan je flink wat successierechten besparen. Hoe zit dat precies?

Successierechten betalen.

Op het moment dat je overlijdt moeten je erfgenamen successierechten betalen op de goederen die ze van je erven. Die successierechten hangen af gewest tot gewest. Welke regeling van toepassing is hangt af van de vraag waar de laatste fiscale woonplaats van de overledene was (in het Vlaams, het Brussels Hoofdstedelijk of het Waalse Gewest).

De tarieven zijn in de 3 gewesten ‘progressief’.

Dit betekent dat ze oplopen naargelang de waarde van het overgedragen patrimonium. De tarieven verschillen ook naargelang de graad van verwantschap tussen de overledene en zijn erfgenamen.Een overzicht van de tarieven die gelden in de verschillende gewesten vind je terug op de site http://www.belgium.be/nl/belastingen/nalatenschap/berekening.

Een alternatief : de schenking.

Als je overgaat tot een schenking van één of meerdere onroerende goederen aan je kinderen of aan andere personen van je keuze gelden er andere (vaak lagere) tarieven. Wat betreft het Vlaamse gewest werden deze tarieven overigens zeer recent nog verlaagd (sinds 1 juli 2015).

Een schenking heeft meestal slechts betrekking op een deel van je patrimonium. Op die manier kan je ook nog eens in een lagere tariefschijf blijven. Alles wat je tijdens je leven wegschenkt, behoort overigens niet langer tot het belastbaar actief op het ogenblik van het overlijden. Dat betekent dan ook dat er op dat moment heel wat minder successierechten moeten worden betaald.

De tarieven die gelden bij schenkingen vind je terug op de site http://www.belgium.be/nl/belastingen/schenking/berekening. De tarieven van het schenkingsrecht zijn verschillend in de 3 gewesten en variëren naargelang de woonplaats van de schenker en de graad van verwantschap.

Hou er wel rekening mee dat er los van de schenkingsrechten ook nog enkele andere kosten moeten worden betaald. Een schenking van onroerende goederen gelegen in België moet namelijk bij notariële akte gebeuren. Dat betekent dat er los van de schenkingsrechten ook de erelonen van de notaris en diverse kosten verbonden aan de akte zelf moet worden betaald.

Spreid de schenkingen in de tijd.

Door schenkingen in de tijd te spreiden (om de 3 jaar) kan je het belastingtarief verder verlagen. Laat je geen drie jaar tussen de verschillende schenkingen dan kan het zogenaamde ‘progressievoorbehoud’ spelen. De waarde van de eerdere schenking wordt dan bij de belastinggrondslag gevoegd van de latere schenking. Op die manier zijn op de latere schenking de hogere schenkingstarieven van toepassing. Ook wie een onroerend goed geschonken krijgt, waarbij de schenker overlijdt binnen de 3 jaar, kan worden geconfronteerd met dit opduweffect in de erfbelasting.

Een voorbeeld.

Een voorbeeld kan het voorgaande verduidelijken. Een niet gehuwde man die woonachtig is in Vlaanderen is eigenaar van drie onroerende goederen met een waarde van elk 150.000 euro. Als hij de goederen elk apart (met minimaal telkens drie jaar tussen) wegschenkt aan zijn zoon is de zoon bij de schenking telkens 4.500 euro schenkingsrechten verschuldigd ofte samen 13.500 euro. Hier bovenop komen nog de erelonen van de notaris en de aktekosten.

Erft de zoon dezelfde onroerende goederen ineens dan betaalt hij maar liefst 73.500 euro successierechten (zijnde 3 % op de eerste schijf tot 50000 euro, 9 % op de schijf tot 250.000 euro en 27 % daarboven). Ofte hoe door een schenking in drie schijven hier een besparing van maar liefst zowat 60.000 euro kan worden gerealiseerd (wel moeten bij een schenking nog de erelonen van de notaris en de aktekosten worden betaald)

Bij een schenking aan anderen dan afstammelingen (bv. aan een neef of nicht enz.) kan de gerealiseerde besparing soms nog groter zijn. Om te weten hoeveel je in je concrete situatie kan uitsparen met een schenking tegenover een erfenis kan je een berekening laten maken door een notaris.

Vruchtgebruik voorbehouden.

Als je een onroerend goed wegschenkt verlies je de eigendom daarover. Diegene aan wie je de goederen wegschenkt is voortaan de eigenaar. Hij kan het onroerend goed zelf gaan bewonen, het verhuren of het zelfs verkopen. Wil je zelf in het onroerend goed kunnen blijven wonen of heb je graag dat de huurinkomsten aan jou blijven toekomen, dan kan je schenken met voorbehoud van vruchtgebruik.

In dat geval mag je de woning blijven bewonen tot je overlijden. Of je kan dan de huurinkomsten blijven ontvangen tot je overlijden. Op het ogenblik van je overlijden dooft het vruchtgebruik automatisch uit.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

 

50 Cent heeft zijn woning nog steeds niet kunnen verkopen…

Curtis James Jackson III probeert nog steeds zijn prestigieuze villa in Farmington, Connecticut (Verenigde Staten) te verkopen.

Curtis James Jackson III, beter bekend onder zijn artiestennaam “50 Cent”, probeert nog steeds zijn prestigieuze villa in Farmington, Connecticut (Verenigde Staten) te verkopen.

Dit enorme eigendom van 4.650 vierkante meter was tot 2003 van Mike Tyson. Na onderhandeling kocht de rapper het voor 4,1 miljoen dollar, in plaats van de 25 miljoen die de ex-vrouw van Tyson ervoor eiste.

50 Cent dacht helemaal niet dat de vastgoedcrisis hem zou raken en investeerde meer dan 6 miljoen dollar in de renovatie. Met 21 slaapkamers, 24 badkamers, 9 keukens, een dancing/discotheek met stripteasebar, een gigantische fitnesszaal, een zwembad, twee basketbalterreinen (binnen en buiten), een garage voor 8 auto’s en een heliport op het dak van het huis, kan deze woning menig mens doen kwijlen.

Een onvoorstelbare prijs

De rapper heeft geen cent meer. Hij heeft zich officieel persoonlijk failliet verklaard na een sekstapeschandaal, en kan de kolossale kosten niet meer aan… Elke maand loopt het onderhoud van het huis – alles inbegrepen – op tot meer dan 72.000 dollar!

Het vastgoed is voor het eerst te koop gezet in 2007 voor de kleine som van $18,5 miljoen, en een jaar later is de prijs verlaagd ($14,5M). In 2009 is de waarde gedaald tot 10,9 miljoen dollar.

Zou u met een beetje onderhandeling bereid zijn om dit volstrekt buitensporige paleis te kopen?

Bron: businessinsider.com

 

Kan je je garage apart verkopen?

Je bent eigenaar van een appartement, garage en kelder in een appartementsgebouw. Je wil je garage verkopen aan een buur of aan een andere eigenaar in het gebouw. Je appartement wil je niet verkopen. Maar kan je beide zo maar los van elkaar verkopen of moeten ze samen worden verkocht?

 

 

 

Als je eigenaar bent van een appartement en een garage in hetzelfde gebouw, kan je meestal je garage apart verkopen. Je kan dit zelfs doen aan iemand die geen eigenaar is van een appartement binnen het gebouw. Als de statuten je dat verbieden hoef je je daar niet noodzakelijk bij neer te leggen.

De regel

In de meeste gevallen vormt je garage een zogenaamde aparte kavel in de basisakte van het gebouw. Je moet die niet verkopen samen met je appartement. Je kan de garage zelfs verkopen aan iemand die geen eigenaar is van een appartement in het gebouw.

In de statuten van het gebouw kan een bepaling staan die het je verbiedt om een garage, die hoort bij een appartement, apart te verkopen aan andere personen dan mede-eigenaars (bijvoorbeeld buren). Weet dan dat er rechters zijn die van oordeel zijn dat zulke clausule niet geldig is en dat je ze in vraag kan stellen omdat ze in strijd is met de vrije overdraagbaarheid van goederen.

Het is één kavel

Het kan ook gebeuren dat je appartement en de garage één kavel vormen in de basisakte. In dat geval kan je een splitsing vragen om opvolgend de garage en het appartement apart te verkopen.

In de statuten kan een splitsingsverbod staan. Als dat het geval is kan je eventueel argumenteren dat dit verbod onredelijk is. Laat het onderzoeken door een advocaat en vecht het eventueel aan.

 

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

 

{{NEWSLETTER_BOX}} 

Huur eens een dorp

Staat burgemeester worden op jouw bucket list? Voor 700 euro schrap je het!

Staat burgemeester worden op jouw bucket list? Voor 700 euro schrap je het!

Het Hongaars dorpje Megyer huur je voor 700 euro. De huidige burgemeester zamelt op deze manier geld in om het dorp te renoveren.

Voor deze prijs krijg je een bushalte, een schuur en vier straten. Tijdens je huurperiode ben je ook plaatsvervangend burgemeester. Je mag zelfs de straatnamen aanpassen naar hartenlust.

Heb je recht op ‘klein verlet’ bij een verhuis?

Als je verhuist op een dag waarop je normaal moet werken, heb je meestal geen recht op klein verlet. Je moet een dag vakantie nemen of vragen of je werkgever je verlof zonder wedde wil geven.

Je kan de dag van je verhuis niet altijd zomaar op een vrije dag plannen. Het kan immers gebeuren dat twee huurovereenkomsten juist op elkaar aansluiten of dat de verhuisfirma waar je een beroep op wil doen geen tijd heeft op zaterdag.

 

Geen klein verlet

Een werknemer kan bij een aantal welomschreven gebeurtenissen met behoud van loon wegblijven op het werk. Dat is bijvoorbeeld het geval als je trouwt, bij het overlijden van bepaalde familieleden enz. De wet geeft aan wat die gebeurtenissen zijn en hoelang je dan precies met behoud van loon mag wegblijven op het werk. Een verhuis valt niet onder de gebeurtenissen die in aanmerking komen voor klein verlet.

 

Er bestaat op die regel wel een uitzondering als er binnen het bedrijf (of de sector) waarin je werkzaam bent een afwijkende regeling is voorzien. Kijk dus na of dat bij jou het geval is en zo ja of je volgens die afwijkende regeling toch geen recht hebt op klein verlet.

 

Vakantie nemen

Zomaar wegblijven op het werk doe je ook maar beter niet. Indien je voor je verhuis geen recht hebt op klein verlet, kan je vakantie vragen aan je werkgever. Heb je geen vakantiedagen meer over, dan kan je vragen of je werkgever ermee akkoord gaat dat je verlof zonder wedde neemt.

 

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

 

{{NEWSLETTER_BOX}}

Hoe vaak moet je architect langskomen op je werf?

Eén van de taken van je architect bestaat erin dat hij toezicht moet houden op je werf. Dit betekent niet dat hij er zo goed als constant moet zijn.

 

De regel

Het toezicht dat je architect moet doen op je werf is niet permanent. Hij moet daar dus niet constant aanwezig zijn. Wel moet hij langskomen telkens er een beslissende stap in het bouwproces wordt gezet. De architect gaat verder na of de uitgevoerde werken en de gebruikte materialen overeenkomen met het lastenboek en de plannen. Hij bekijkt ook het werk van de aannemer regelmatig en vestigt de aandacht op eventuele uitvoeringsfouten. Dit betekent niet dat de architect alle gebreken en tekortkomingen moet opmerken.

 

Meer controles kunnen

Je kan vragen dat de architect meer controles doet op je werf. Hou er daarbij rekening mee dat je hiervoor extra zal moeten betalen. Spreek op voorrand met je architect af wat deze extra controles je precies zullen kosten. Je kan ook (tegen een extra betaling) eventueel de werfcoördinatie aan je aannemer toevertrouwen. Hij stelt dan onder andere een timing op voor de verschillende werken.

 

Wanneer is je architect aansprakelijk?

Als er iets mis gaat op de werf kan je je architect daar soms voor aansprakelijk stellen. Dit kan je bv. doen bij een fout in de conceptie van het gebouw alsook bij een gebrek aan controle. Weet wel dat de architect geen resultaatsverbintenis aangaat. Hij garandeert geen resultaat maar enkel dat hij de nodige inspanningen zal leveren om het beoogde resultaat te bereiken. Het is dus niet omdat er iets misgaat met de werken dat je architect daar steeds voor aansprakelijk is.

 

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

 

{{NEWSLETTER_BOX}}

Een verhuurde woning kopen: vanaf wanneer ontvang je de huur?

Als je een verhuurde woning koopt, moet de huurder de huur verder aan jou betalen. Je kan met de verkoper afspraken maken over vanaf welk moment de huur aan jou toekomt.

Bij de aankoop van een verhuurde woning of appartement moet de huurder de huur voortaan verder aan jou betalen. Je kan daarbij met de verkoper afspreken vanaf welk moment de huur aan jou toekomt. Zo kan je bijvoorbeeld afspreken dat dit het geval is vanaf de ondertekening van de compromis of van zodra de opschortende voorwaarden uit de verkoopovereenkomst vervuld zijn. Meestal wordt overeengekomen dat de koper de huur krijgt vanaf de ondertekening van de notariële akte.

 

Er is geen afspraak

Maakte je geen expliciete afspraak dan komt de huur toe aan de koper vanaf het moment van het ondertekenen van de notariële verkoopovereenkomst. Gebeurt dat in de loop van een maand dan zou je kunnen afspreken dat de huur van die maand proportioneel wordt gedeeld tussen koper en verkoper.

 

Stuur een aangetekende brief

Het is niet zeker dat de huurder op de hoogte is van de verkoop. Het is dan ook belangrijk deze hiervan op de hoogte te brengen en hem meteen het rekeningnummer aan te geven waarop hij de huur voortaan kan betalen. Om te vermijden dat de huurder moeilijk doet kan je hem een aangetekende brief sturen die door zowel de verkopers als de kopers ondertekend wordt en waarbij aan de huurder het nieuwe rekeningnummer wordt opgegeven. Een alternatief bestaat erin hem een kopie te bezorgen van de ondertekende notariële akte samen met het nieuwe rekeningnummer.

 

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

 

{{NEWSLETTER_BOX}}