Optimalisatie van de aangifte van kapitaalaflossingen en levensverzekeringspremies tussen echtgenoten

Hoe uw aftrek optimaliseren wat betreft de kapitaalaflossingen en interesten van uw lening ? Deze optimalisatie is mogelijk voor de personen die niet in het kader van de ‘woonbonus’ vallen, dit wil zeggen de personen voor wie het niet de ‘enige en eigen’ woning betreft.

Hoe uw aftrek optimaliseren wat betreft de kapitaalaflossingen en interesten van uw lening ?

Deze optimalisatie is mogelijk voor de personen die niet in het kader van de ‘woonbonus’ vallen, dit wil zeggen de personen voor wie het niet de ‘enige en eigen’ woning betreft.

De belastingplichtigen kunnen in dat geval afzonderlijk 3 bestanddelen aangeven :

 1. De premies van levensverzekeringen
 2. De kapitaalaflossing
 3. De interesten op de lening

De levensverzekeringspremies en de kapitaalaflossingen vallen in dezelfde fiscale korf. Teneinde deze te optimaliseren moet men eerst de kapitaalaflossing aangeven. Dit moet men vervolgens aangeven tussen de echtgenoten (of wettelijk samenwonenden) onderling rekening houdend met hun belastbaar netto beroepsinkomen.

Het maximale aftrekbaar bedrag van de levensverzekeringspremies en kapitaalaflossingen geeft recht op een belastingvermindering, beperkt, per echtgenoot, tot 169,20 € (171 € voor de regio’s) + 6% van het netto belastbaar beroepsinkomen, met een absoluut plafond van 2.260 € (voor de federale belastingvermindering, voor de regionale belastingvermindering bedraagt het plafond 2.280 €).

Het komt dus vaak voor dat echtgenoten verschillende fiscale korven hebben of dat deze reeds opgevuld wordt door een premie van een levensverzekering voor de ene echtgenoot en niet voor de andere. Het is dus perfect mogelijk dat wanneer men de kapitaalaflossing eenvoudig in 2 deelt onder de echtgenoten, men voor ene echtgenoot het plafond of meer bereikt terwijl voor de andere echtgenoot nog fiscale ruimte beschikbaar is.

De fiscus werd gedwongen door een beslissing van het Hof van Cassatie te aanvaarden dat de kapitaalaflossing optimaal wordt gespreid tussen de echtgenoten, wat ook de verdeling van de overlijdensdekking is of het huwelijksvermogensstelsel. De voorwaarde is dat de echtgenoten de lening hoofdelijk en ondeelbaar hebben afgesloten en dat ze allebei mede-eigenaars zijn. Het aandeel in het eigendomsrecht van iedere echtgenoot heeft geen belang (1% volstaat).

Concreet voorbeeld van optimalisatie (echtgenoten en wettelijk samenwonenden) in het kader van de regionale aftrek

Echtgenoot : netto beroepsinkomen – forfaitaire kosten 28.000 €
Echtgenote : netto beroepsinkomen – forfaitaire kosten 18.000 €
De echtgenoot betaalt een premie voor een levensverzekering 300 €
Kapitaalaflossingen die in aanmerking komen 2.800 €

Berekening van het maximaal bedrag :

 • (28.000€ * 6%) + 171€ = 1.851 €
 • (18.000€ * 6%) + 171€ = 1.251 €

Aan te geven bedrag (indien verdeling 50/50) :

 • Echtgenoot : 1.851€ – 300€ – 1.400 € = 151 €  
 • Echtgenote : 1.251€ – 1.400€ = 0 €
 • In dit geval worden dus 151 € van de aftrek niet benut

Aan te geven bedrag (indien optimale verdeling) :

 • Echtgenoot : 1.851€ – 300€ – 1.549€= 2€
 • Echtgenote : 1.251€ – 1.251€ = 0€
 • In dit geval worden dus slechts 2 € van de aftrek niet benut

Wat de aftrekbare interesten betreft is het principe de volgende. De interesten zijn aftrekbaar van het belastbaar onroerend inkomen (komen voor in dat inkomen o.a. de KI’s van uw verschillende onroerende goederen). Eens deze aftrek is gebeurd, wordt het netto bedrag toegevoegd aan uw andere inkomens en wordt u derop belast. Zoals de kapitaalaflossingen kunnen de interesten onder dezelfde voorwaarden verdeeld worden tussen echtgenoten op een optimale manier.

Optimalisatie is hier mogelijk indien het bedrag aan interesten niet volstaat om het onroerend inkomen volledig te dekken.

Voorbeeld:

Echtgenoot : onroerend inkomen vóór aftrek van interesten 4.000 €
Echtgenote : onroerend inkomen vóór aftrek van interesten 3.000 €
Beroepsinkomen echtgenoot 36.000 €
Beroepsinkomen echtgenote 12.000 €
Totale interesten 5.000 €

Optimalisatie:

Het is aangeraden maximaal interesten aan te geven bij de echtgenoot (4.000 € in dit geval) omdat het netto bedrag zal toegevoegd worden aan het bedrag van zijn andere inkomsten die hoger zijn en dus belast worden in de hogere schijven.

Bron: www.mysavings.be

 

Lees ook:

 

Geef een reactie

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *