Kom je op de zwarte lijst als je je lening niet correct betaalt?

Als je je hypotheeklening niet correct afbetaalt, riskeer je op de zwarte lijst terecht te komen. Je raakt daar terug van af één jaar nadat je de achterstallen aanzuiverde.

 

Heel wat mensen slagen er niet (meer) in om hun hypothecaire lening correct aan te zuiveren. Dat kan te wijten zijn aan het feit dat aanvankelijk teveel werd geleend, aan een ziekte, het verlies van werk, echtelijke moeilijkheden enz.

Op de zwarte lijst?

Als je je lening niet correct terugbetaalt kan je op de zwarte lijst terechtkomen. Het wordt dan moeilijker (niet onmogelijk) om een nieuw krediet aan te gaan. Bij een hypothecair krediet kom je als kredietnemer op de lijst van wanbetalers als je een verschuldigd bedrag niet of onvolledig betaalt binnen de drie maanden na de vervaldag. Hetzelfde gebeurt als een verschuldigd bedrag niet of onvolledig is betaald binnen één maand na een ingebrekestelling via een aangetekend schrijven. Je wordt schriftelijk verwittigd dat je op de zwarte lijst staat.

 

Verdwijnen van de zwarte lijst doe je één jaar nadat de achterstallen werden aangezuiverd. Regulariseer je de achterstallen niet, dan verdwijnt de wanbetaling uit de bestanden na tien jaar vanaf de datum van de eerste registratie van de wanbetaling.

 

Meer info vind je op de site https://www.nbb.be/nl/kredietcentrales/centrale-voor-kredieten-aan-particulieren.

Hoe dit vermijden?

Kom je in financiële problemen terecht, neem dan zelf contact met je bankier en probeer samen een oplossing te vinden. Zo zou je bv. kunnen vragen om het krediet te spreiden over een langere termijn of om de tijd te krijgen je huis te verkopen en intussen bijvoorbeeld enkel de intrest te moeten afbetalen.

Hou er rekening mee dat als je geen oplossing vindt, de bank zelf het krediet kan opzeggen en eventueel je woning openbaar kan laten verkopen. De bank moet daarbij wel strikte spelregels naleven.

 

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

 

{{NEWSLETTER_BOX}} 

Op zoek naar een huurder? Selecteren mag, discrimineren niet

Als verhuurder mag je een keuze maken tussen de verschillende kandidaat-huurders die zich aanbieden. Bij je keuze mag je niet discrimineren. Doe je dat toch, dan riskeer je straf- en andere sancties.

Als verhuurder mag je een keuze maken tussen de verschillende kandidaat-huurders die zich aanbieden. Bij je keuze mag je niet discrimineren. Doe je dat toch, dan riskeer je straf- en andere sancties.

 

 

Als verhuurder heb jij de keuze aan wie je je huis of appartement verhuurt. Als er meerdere kandidaten opduiken kan jij in principe tussen hen kiezen. Je moet je keuze normaal ook niet motiveren.

 

Je mag je keuze baseren op objectieve en relevante factoren. Zo kan je bv. rekening houden met de financiële mogelijkheden van de kandidaat-huurders om de huur te betalen. Je kan bv. ook weigeren om een privéwoning te verhuren aan iemand die daar een handelszaak in zou willen beginnen. Toch is je keuzevrijheid niet onbeperkt. Wat je namelijk niet mag is kandidaten te discrimineren.

 

Wanneer is er sprake van discriminatie?

Er is sprake van zulke discriminatie als je bepaalde kandidaten minder gunstig behandelt dan anderen die zich in dezelfde omstandigheden bevinden zonder dat je hiervoor een rechtvaardiging hebt. Discriminatie is volgens de wet verboden op basis van leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, handicap, een fysieke of genetische eigenschap, sociale afkomst, nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming, taal en geslacht.

 

Het feit dat je kandidaten op deze gronden niet mag discrimineren betekent niet dat je sowieso verplicht bent te verhuren aan een dergelijke kandidaat. Het enige wat je moet doen is deze kandidaten op dezelfde basis te behandelen dan de andere kandidaten.

 

Enkele voorbeelden

Er is bijvoorbeeld sprake van discriminatie als je in een advertentie met betrekking tot het huurpand aangeeft dat je niet verhuurt aan mensen van vreemde nationaliteit. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld als je een bezoek aan de woning weigert aan iemand die gehandicapt is of dat je de vraagprijs verhoogt als je hoort dat iemand die de Vlaamse taal niet machtig is je opbelt om informatie te vragen over het huurpand.

 

In een recente rechterlijke uitspraak werd een verhuurder veroordeeld omdat hij vroeg dat kandidaten een vaste arbeidsovereenkomst zouden hebben en een inkomen van minstens 2000 euro netto per maand. Hierdoor discrimineerde hij namelijk andere kandidaten die ook de huur konden betalen maar bv. van een vervangingsinkomen leefden.

 

Toch betekent dit niet dat je nooit rekening mag houden met de leeftijd, handicap enz. van een kandidaat. Je mag dit wel doen als dit objectief relevant is voor het pand dat je verhuurt. Zo kan je bv. weigeren te verhuren aan een jongere als er in het appartementsgebouw waar je appartement is gelegen alleen maar senioren wonen.

 

De sanctie

Als je een kandidaat discrimineert en uiteindelijk niet met hem in zee gaat, kan die een schadevergoeding van je vragen. Bovendien kan je eventueel een strafrechtelijke sanctie oplopen. Dat geldt trouwens ook als je bv. een beroep doet op een vastgoedmakelaar om je huis te verhuren en je hem vraagt om te discrimineren in zijn zoektocht naar een kandidaat-huurder.

 

Rekening houden met de inkomsten?

Je mag wel rekening houden met de inkomsten van de kandidaat-huurders. Je moet namelijk weten of de kandidaat de maandelijkse huur wel zal kunnen betalen en of die aan zijn andere huurdersverplichtingen kan voldoen. Toch kan er ook op dit vlak sprake zijn van discriminatie en dit meer bepaald als je bv. enkel rekening houdt met inkomsten uit arbeid (en bv. niet met een ziekte-uitkering, een tegemoetkoming voor een persoon met een handicap enz.). Meer info hierover vind je op unia.be

 

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

 

{{NEWSLETTER_BOX}}

Verloren ruimte onder je trap?

Benut de verloren ruimte onder je trap ten volle. Wij geven alvast enkele suggesties.

Benut de verloren ruimte onder je trap ten volle. Wij geven alvast enkele suggesties.

De onderkant van je trappenkast gebruiken als boekenkast. Een leuker alternatief dan een boekenkast én het oogt mooi. Een toffe slaapplaats voor je trouwe viervoeter. Of een zithoek om rustig een boek te lezen.

Lades die functioneren als traptrede, een open rek onder je trap, een schoenenkast, een kapstok, … De mogelijkheden zijn eindeloos.

Voordelen van isolatiemortel op een rij

Veel (ver)bouwers kiezen voor een traditionele uitvulchape. Simpelweg omdat ze niet weten dat er een alternatief bestaat. Amix biedt wel een andere optie: Polymix isolatiemortel.

Veel (ver)bouwers kiezen voor een traditionele uitvulchape. Simpelweg omdat ze niet weten dat er een alternatief bestaat. Amix biedt wel een andere optie: Polymix isolatiemortel.

Het woord zegt het zelf, isolatiemortel isoleert. Traditionele uitvulchape doet dit niet. Twee centimeter mortel isoleert even goed als een centimeter harde polystyreen isolatieplaat. Een plaatsbesparing die noodzakelijk is bij verbouwing en mooi meegenomen bij nieuwbouw.

De lag uitvulchape is de basis voor de afwerking van je vloer. Hier geldt dus hoe vlakker hoe beter. Een vlakke uitvulling van je chape zorgt voor een aansluiting van de isolatieplaten die niet tot warmteverlies leiden.

Meer weten?

Laat je chape of dekvloer op zich wachten?

Een chape of dekvloer moet 11 weken drogen alvorens je verder kan met je bouwproject. Met de droogtijdversnellers van Grouttech kort je deze droogtijd drastisch in.

Een chape of dekvloer moet 11 weken drogen alvorens je verder kan met je bouwproject. Met de droogtijdversnellers van Grouttech kort je deze droogtijd drastisch in.

Drie maanden ligt je werf stil om te wachten tot je chape of dekvloer droog is. Bij vochtige weersomstandigheden zelfs nog langer. Er bestaan verschillende droogtijdversnellers, maar op maximaal twee weken is je chape volledig uitgehard. Het gebruik van deze producten heeft geen invloed op de kwaliteit.

Bovendien zorgt een droogtijdversneller voor een betere warmtegeleidbaarheid van je chape en dekvloer. Hierdoor zijn extra additieven voor vloerverwarming overbodig. Ook verloopt het chappen zelf extra vlot doordat ze de oppervlaktespanning verlagen.

Meer weten?

Kan je zeker kopen als je de vraagprijs biedt?

Als je de vraagprijs die wordt vermeld op de website van een makelaar biedt, ben je dan zeker dat je het huis of appartement ook effectief kan kopen? Immovlan.be schept duidelijkheid…

Een huis, appartement of bouwgrond wordt op een website aangeboden tegen een welbepaalde prijs. Je wil tegen die prijs ook kopen. In dat geval volstaat het niet de vraagprijs te bieden om zeker te zijn dat je ook effectief kan kopen.

 

Waarom is dat zo?

De publicatie op de website van een vastgoedmakelaar, waarbij het onroerend goed tegen een bepaalde vraagprijs te koop wordt gesteld, is geen bindend aanbod. Het is alleen maar een uitnodiging aan kandidaat-kopers om zelf een bod te doen. De verkoper zit dan ook niet aan vast aan de prijs waartegen het onroerend goed te koop wordt gesteld.

 

Zelfs als je als kandidaat-koper de vraagprijs biedt, kan de verkoper nog altijd weigeren om met jou in zee te gaan. Hij kan zelfs verkopen aan iemand anders tegen een hogere, dezelfde of een lagere prijs.

 

Hoe oplossen?

Zet je bod niet op papier ook al bied je de volledige vraagprijs. Doe je dat toch, beperk dan je bod alleszins in de tijd. Vraag dat de verkoper dadelijk standpunt inneemt of hij tegen de vraagprijs aan jou wil verkopen of niet.

 

Dring er op aan dat de onderhandse verkoopovereenkomst zo snel als mogelijk wordt opgemaakt. Laat de verkoper minstens een verkoopbelofte ondertekenen. Zolang dat niet gebeurt, ben je niet zeker dat je het onroerend goed ook kan aankopen.

 

 

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

 

{{NEWSLETTER_BOX}} 

Verhuur van een deel van de eigen woning aan zijn vennootschap – Hoe aangeven ?

Het gebeurt vaak dat een bedrijfsleider een deel van zijn gezinswoning ter beschikking stelt van zijn vennootschap. Dit komt tegemoet aan een nood aan werkruimte in hoofde van de vennootschap en is overigens, binnen de perken van de wet, een fiscaal interessante manier om middelen uit de vennootschap te halen.

Het gebeurt vaak dat een bedrijfsleider een deel van zijn gezinswoning ter beschikking stelt van zijn vennootschap. Dit komt tegemoet aan een nood aan werkruimte in hoofde van de vennootschap en is overigens, binnen de perken van de wet, een fiscaal interessante manier om middelen uit de vennootschap te halen. In tegenstelling tot de bezoldigingen worden de verkregen huurgelden immers niet onderworpen aan sociale bijdrages, enerzijds, en kan een voordelig kostenforfait worden toegepast op de verkregen huur, anderzijds.

Het verhuren van een deel van de ‘eigen’ woning (woning die u zelf betrekt) heeft uiteraard een invloed op de manier waarop de huurinkomsten moeten worden aangegeven.

Wordt een deel van de ‘eigen’ woning gebruikt voor beroepsactiviteiten, verhuurd of gebruikt door derden, dan zal het gedeelte van het kadastraal inkomen (KI) met betrekking tot dat deel niet geacht ‘eigen’ te zijn en zal bijgevolg niet vrijgesteld zijn. Men zal dus het verhuurde gedeelte van het KI van de woning (bijvoorbeeld 25% van het KI) moeten aangeven in Vak III, A, 5. a), codes 11/2109. De brutohuur, voor het deel niet geherkwalificeerd in bezoldiging (grens : 5/3 x niet geïndexeerd KI x 4,23), zal moeten aangegeven worden in de codes 11/2110.

Indien de bedrijfsleider privé een hypothecair krediet heeft afgesloten ter financiering van zijn ‘eigen’ woning, zal het verhuren van een deel ervan aan zijn vennootschap niet alleen een impact hebben op de aangifte van de huurinkomsten, maar ook op de aangifte van de terugbetalingen van zijn krediet.

Laten we als hypothese nemen dat het krediet van de bedrijfsleider in aanmerking komt voor het fiscaal voordeel van de ‘woonbonus’ (in beginsel kredieten afgesloten vanaf 2005).

De kapitaalaflossingen moeten in beginsel niet opgesplitst worden in een deel ‘privé’ en een deel ‘verhuurd’. Wat de interesten betreft met betrekking tot het verhuurde gedeelte van de woning, zullen zij eveneens kunnen worden aangegeven in het kader van de ‘woonbonus’ althans indien de verhuring slechts aanvangt na 31 december van het jaar waarin de lening is aangegaan. In het ander geval zullen ze niet in de ‘woonbonus’ kunnen worden aangegeven maar zullen ze wel afgetrokken kunnen worden van het onroerend inkomen (aangifte in codes 11/2146). Een onroerend inkomen is effectief aangegeven voor het verhuurde gedeelte van de gezinwoning (zie supra, codes 11/2110). De belastingplichtige zal echter vaak voordeel hebben de interesten met betrekking tot het verhuurde gedeelte aan te geven in aftrek van het onroerend inkomen, eerder dan in de ‘woonbonus’. Zijn fiscale korf ‘woonbonus’ zal inderdaad vaak reeds gevuld zijn met de kapitaalaflossingen en de ‘privé’ interesten.

De nieuwigheid van dit jaar is het feit dat een splitsing federaal/gewest voortaan ook zal moeten worden doorgevoerd voor de kapitaalaflossingen, en niet enkel meer voor de interesten. Het verhuurde gedeelte van de woning wordt immers niet meer beschouwd als ‘eigen’ woning en zal bijgevolg onder de federale bevoegdheden vallen. De kapitaalaflossingen met betrekking tot het verhuurde gedeelte van de woning (bijvoorbeeld 25%) zullen dus recht geven op de federale ‘woonbonus’ (Vak IX, Rubriek C, 1., codes 13/2370). De kapitaalaflossingen met betrekking tot het privé gedeelte van de woning (bijvoorbeeld 75%) zullen recht geven op de gewestelijke ‘woonbonus’ (Vak IX, Rubriek B, 1., codes 3370/4370). Let wel dat deze 75% ‘privé’ vaak reeds zullen volstaan om de fiscale korf te vullen en de 25% ‘verhuurd’ geen enkel fiscaal voordeel meer zullen opleveren. De interesten, indien niet aangegeven in codes 11/2146, en dus aangegeven in de ‘woonbonus’ (zie supra), zullen eveneens de splitsing federaal/gewest volgen (respectievelijk verhuurd gedeelte/privé gedeelte).

Bron: www.mysavings.be

 

Lees ook:

 

Een garage verhuren: welke spelregels moet je naleven?

Als je een garage verhuurt, zijn de wettelijke regels in verband met de verhuur van woningen niet van toepassing. Je hebt als verhuurder dan ook een grote vrijheid in wat je met je huurder overeenkomt. Al zijn er natuurlijk spelregels om rekening mee te houden…

Als je een garage verhuurt, zijn de wettelijke regels in verband met de verhuur van woningen niet van toepassing. Je hebt als verhuurder dan ook een grote vrijheid in wat je met je huurder overeenkomt. Al zijn er natuurlijk spelregels om rekening mee te houden…

 

 

Je kan ten eerste kiezen voor hoelang je je garage verhuurt. Je kan het contract dus aangaan voor een bepaalde of voor onbepaalde duur. Ga je het contract aan voor een welbepaalde duur (zo bv. voor zes maand) dan eindigt de overeenkomst in principe automatisch bij het verstrijken van deze termijn. Je moet dan geen extra opzeg geven. Toch is het beter dit wel te doen. Zo vermijd je dat er sprake is van een stilzwijgende verlenging van de huur. Tenzij je in het huurcontract iets anders overeenkwam met je huurder, kan je je het huurcontract niet voordien opzeggen.

 

Je kan het huurcontract ook aangaan voor onbepaalde tijd. Als je daarbij geen andere opzegtermijn overeenkwam, kan je het contract meestal beëindigen met naleving van een opzegtermijn van één maand.

 

Maak een huurcontract op

Maak een schriftelijk huurcontract op. Dit moet ook worden geregistreerd. Deze verplichting kan je in het huurcontract ten laste leggen van je huurder.

 

Geef in het huurcontract aan wie de partijen zijn en wat je precies verhuurt. Neem tevens een bepaling op waarin het je huurder wordt verboden de garage voor iets anders te gebruiken dan voor het stallen van een wagen (zo kan je bv. vermijden dat je huurder er allerhande rommel in gaat stockeren).

 

In het contract kan je meteen ook een regeling treffen voor problemen die zich tijdens de huur kunnen voordoen. Je kan bijvoorbeeld afspreken wie de kosten betaalt als de garagepoort blokkeert. Wil je buiten de eigenlijke huurprijs ook kosten aanrekenen aan je huurder (bv. de kosten van electriciteit voor verlichting in de garage), tref daar dan meteen een regeling voor in het contract. Bepaal ook dat de huurprijs gekoppeld is aan de schommelingen van de index en neem de formule op volgens dewelke de prijs wordt aangepast. Verplicht je huurder ook om een huurdersverzekering te nemen.

 

Je kiest de huurwaarborg

Als je een garage verhuurt, geldt de wettelijke regeling uit de woninghuurwet wat betreft de huurwaarborg niet. Je mag dan ook als waarborg meer dan twee maand huur vragen aan je huurder. Zo zou je bv. met je huurder kunnen afspreken dat die een waarborg geeft van drie maand huur of zelfs meer. De waarborg moet ook niet worden gestort op een geblokkeerde rekening bij de bank. Je kan vragen dat de waarborg cash aan jou wordt betaald of wordt gestort op jouw bankrekening.

 

Maak een plaatsbeschrijving op

Maak bij het begin van de huur een omstandige plaatsbeschrijving op van de garage. Doe dit samen met de huurder en laat de huurder ze voor akkoord ondertekenen. Illustreer die met enkele foto’s. Doe je dat niet dan riskeer je bij het einde van de huur geen bewijs te hebben als er beschadigingen werden aangebracht door je huurder (zo bv. aan de garagepoort, de muren, de vloer enz van de garage). Een clausule in het huurcontract waarin je huurder verklaart de garage in perfecte staat te hebben ontvangen volstaat niet.

 

Als er geen tegensprekelijke plaatsbeschrijving werd opgemaakt bestaat er een vermoeden dat de garage bij het begin van de huur in dezelfde toestand was als bij het einde daarvan. Jij zal als verhuurder het tegenbewijs moeten leveren wat vaak zo goed als onmogelijk is.

 

Vraag een BTW-nummer aan

Zelfs als particulier ben je btw-plichtig als je een garage, een box of een autostaanplaats verhuurt.

Je moet bij het btw-controlekantoor van je woonplaats een btw-nummer aanvragen. Ben je niet btw-plichtig ten gevolge van een andere economische activiteit en bedraagt je jaarlijkse omzet uit de huurinkomsten niet meer dan 15.000 euro, dan geniet je van een vrijstellingsregeling. Je moet dan wel een btw-nummer aanvragen, maar bent vrijgesteld van de meeste andere btw-verplichtingen. Je moet in dat geval bv. geen BTW aanrekenen aan je huurders (Lees er HIER alles over).

 

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

 

{{NEWSLETTER_BOX}}

Mag een huurder onderverhuren?

Je huurder mag de woning of het appartement dat hij van jou huurt niet zo maar aan iemand anders onderverhuren. Doet hij dat toch, dan kan je bij de vrederechter de ontbinding van de huur vragen.

Je huurder mag de woning of het appartement dat hij van jou huurt niet zo maar aan iemand anders onderverhuren. Doet hij dat toch, dan kan je bij de vrederechter de ontbinding van de huur vragen.

 

 

Bij een onderhuur verhuurt je huurder het huis of appartement dat hij van jou huurt deels of volledig aan iemand anders.

 

Je toestemming is nodig

In het kader van de woninghuurwet mag je huurder je huis of appartement niet op eigen initiatief aan iemand anders onderverhuren tenzij je het daarmee eens bent. Je hoeft dat zelfs niet expliciet in de huurovereenkomst te regelen.

 

Verhuurt je huurder toch (een deel van) het huis aan iemand anders en ben je het daar niet mee eens, stuur hem dan dadelijk een aangetekende brief en vraag hem ermee te stoppen. Doet hij dat vervolgens nog niet, dan kan je naar de vrederechter stappen om daar de ontbinding van de huurovereenkomst te vragen.

 

Er zijn grenzen

Zelfs als je akkoord gaat met de onderverhuur zijn er strikte grenzen die je huurder moet naleven. Zo mag hij maar een deel van het onroerend goed in onderhuur geven en moet hij zelf de rest van de woning als hoofdverblijfplaats blijven gebruiken. Bovendien mag de duur van de onderhuur de resterende duur van de hoofdhuurovereenkomst niet overschrijden. Je huurder moet verder aan zijn huurder laten weten dat hij zelf huurt en wat de omvang van zijn rechten is.

 

Beëindig jij als verhuurder de huur, dan moet je huurder de onderhuurder daarvan binnen vijftien dagen op de hoogte brengen. Hij moet hem meedelen dat het contract van de onderhuur op dezelfde datum als die van de hoofdhuur zal eindigen. Als je huurder vervroegd de hoofdhuurovereenkomst beëindigt, moet hij de onderhuurder een opzeggingstermijn van ten minste drie maanden geven (samen met een afschrift van de opzegging die hij aan jou als verhuurder richt) en moet hij de onderhuurder een vergoeding betalen die gelijk is aan drie maanden huur.

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

 

{{NEWSLETTER_BOX}}

Één euro per vierkante meter grondprijs: een bodemprijs in Frankrijk!

Frankrijk heeft veel grond te koop en gemeenten van het land weten niet wat te doen om hier investeerders voor aan te trekken.

Frankrijk heeft veel grond te koop en gemeenten van het land weten niet wat te doen om hier investeerders voor aan te trekken.

In april 2015, heeft de stad Champ-du-Boult, vlakbij Calvados in Normandië, besloten land te verkopen tegen de bodemprijs van … €1,00 per vierkante meter. Dat wil zeggen 12 keer minder dan de oorspronkelijke prijs die was aangekondigd!

Na zeven jaar de percelen proberen te verkopen leverde dit helaas geen succes op. De burgemeester van het dorp heeft daardoor de originele prijs gereduceerd. Met deze hoge kortingen verslaan ze de concurrentie. Resultaat: meer dan 200 kandidaten waren direct geïnteresseerd. Een verleidingsoperatie die dus zijn vruchten heeft afgeworpen.

Begin juni was het de beurt van de stad Berrien, gelegen in Finistère. De stad implementeerde dezelfde promotie. Dankzij deze methode wordt de demografie gestimuleerd en verrijkt op de lange termijn; door middel van gemeentelijke belastingen die van de bewoners wordt gevraagd. Dit idee kwam op bij de burgemeester van het dorp, hetzelfde voorbeeld als bij de Normandische stad.

10 percelen van 800 vierkante meter waren op de markt voor €9,50 per vierkante meter voor meer dan één jaar zonder succes. Daarom is de prijs verlaagd tot €1 / m², en het succes is al te zien!

Vorig jaar werden er in Sicilië (Italië) villa’s verkocht voor de symbolische prijs van één euro. Geschiedenis laat zien dat dit werkt om faillissement te voorkomen en hele dorpen te herbevolken…