Dit moet je weten als je investeert in het huis van je partner

Als je geld investeert in een huis of appartement dat eigendom is van je partner, dan is het niet altijd even eenvoudig dat te recupereren als je uiteengaat. Door goede afspraken te maken kan je discussies op dit vlak vermijden.

 

Als je geld investeert in een huis of appartement dat eigendom is van je partner, dan is het niet altijd even eenvoudig dat te recupereren als je uiteengaat. Door goede afspraken te maken kan je discussies op dit vlak vermijden.

Investeren in het huis van je partner? Zet de afspraken op papier Immovlan.be

Het gebeurt geregeld dat een samenwoner of gehuwde geld investeert in een appartement of huis dat eigendom is van zijn partner. Die gelden kunnen bv. dienen om verbouwingswerken te doen (zo bv. om een nieuwe keuken of badkamer te plaatsen) of om de lening van je partner mee af te betalen. Het komt ook geregeld voor dat een huis samen wordt gekocht maar één van de partners daarin meer investeert dan de andere.

 

Komt het dan later tot een breuk in jullie relatie, dan is het niet altijd evident het bedrag dat je (meer) investeerde te recupereren. Het is dan ook aangewezen de nodige voorzorgen te nemen.

 

{{NEWSLETTER_BOX}}

Je woont samen

Woonde je samen dan moet je vooreerst kunnen bewijzen dat je effectief je geld in het huis van je partner investeerde. Dit kan je bv. aantonen door een overschrijving die je deed naar de rekening van je partner voor te leggen. Je kan ook bewijzen bijbrengen dat jij vanuit jouw rekening facturen van een aannemerbetaalde. Gaf je het geld cash aan je partner dan wordt het bewijs heel wat moeilijker. Beweer je dat je meer investeerde dan je partner in de gezamenlijke woonst, dan moet je dat eveneens aantonen.

 

Bovendien moet je ook nog een zogenaamde ‘rechtsgrond’kunnen aantonen om het bedrag terug te vragen. Je moet bv. aantonen dat je een lening gaf die moet worden terugbetaald. Het probleem is dat jij het bewijs moet leveren van de rechtsgrond. De wet zegt bovendien dat overeenkomsten boven de 375 euro in principe moeten worden bewezen met een geschrift. Heb je geen contract opgesteld, dan riskeer je dus het bedrag nooit te kunnen recupereren.

 

Tip : vermijd dan ook discussies op dit vlak. Maak vooraleer je investeert in het onroerend goed van je partner een contract op. Maak hierin afspraken over wat er met je investering gebeurt als je uiteengaat. Je kan bv. bepalen dat de som die je investeerde bij het uiteengaan moet worden terugbetaald al dan niet vermeerderd met intresten. Laat deze overeenkomst op papier zetten door een specialist.
 

Scheiding van goederen

Ben je getrouwd onder een stelsel van scheiding van goederen, gelden in grote lijnen dezelfde regels als deze die gelden voor samenwoners. Je kan dan eventueel nog bijkomend argumenteren dat je een schenking deed. Echtgenoten kunnen een schenking die ze deden aan de andere echtgenoot nu eenmaal herroepen (samenwoners kunnen dat integendeel niet). Ook hier geldt weer dat je het bewijs moet leveren van de rechtsgrond.
 

Wettelijk stelsel

Ben je getrouwd zonder huwelijkscontract (of onder een stelsel van scheiding van goederen en gemeenschap van aanwinsten) dan geeft de wet een aantal specifieke vergoedingsregels aan die bv. gelden bij een echtscheiding.

 

De wet zegt welke vergoeding verschuldigd is als het gemeenschappelijk vermogen geïnvesteerd is in een onroerend goed dat eigendom is van je echtgenote alleen. De wet bepaalt ook welke vergoeding verschuldigd is als jij je eigen gelden investeerde in een gemeenschappelijk onroerend goed. Concreet heeft het vermogen dat gerechtigd is op de vergoeding minimaal recht op terugbetaling van het geïnvesteerde bedrag. Je kan echter ‘meer’ krijgen als het goed een waardevermeerdering onderging.

 

Een voorbeeldje kan dit verduidelijken…

Stel bv. dat je 50.000 euro eigen gelden investeerde bij de aankoop van een gemeenschappelijk huis. Dit kostte bij de aankoop 200.000 euro. Is de woning bij de echtscheiding 300.000 waard, dan kan je 75.000 euro vergoeding vragen in plaats van de 50.000 euro die jeinvesteerde.

 

Investeerde je met eigen gelden in een eigen onroerend goed van je echtgenoot, dan geldt die wettelijke regeling niet. In dat geval zijn de principes van toepassing die gelden voor echtgenoten die getrouwd zijn onder een stelsel van scheiding van goederen.

 


Tekst: Jan Roodhooft, advocaat

 

Geef een reactie

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *