Belgen investeren massaal in Spaans vastgoed

De economische crisis en het grote overaanbod van beschikbare woningen hebben in Spanje een forse prijsdaling van het vastgoed teweeggebracht.

le belge investit en Espagne

 

Belgen investeren meer en meer in Spaans vastgoed: in het tweede trimester van dit jaar werden 1072 woningen aangekocht door Belgen. 812 van deze eigendommen zijn tweede verblijven (volgens L’Echo en De Tijd).

De economische crisis en het grote overaanbod van beschikbare woningen hebben in Spanje een forse prijsdaling van het vastgoed teweeggebracht. Sedert 2007 zijn de Spaanse vastgoedprijzen met gemiddeld 37% gezakt, wat zich ook manifesteert in de sector van de tweede verblijven.

In het tweede trimester van 2013 zijn 14500 woningen verkocht aan buitenlandse kopers. Koplopers zijn de Britten, met 15% van de transacties. Zij worden gevolgd door de Fransen (10,7%), de Russen (8,7%), de Duitsers (7,6%) en de Belgen (7,5%).
Het gaat om een recente stijging voor de Belgische investeerders, gezien ze in 2007 nog geen 2% uitmaakten van de vastgoedaankopen in Spanje.

Proportioneel wordt de Belg zo de belangrijkste investeerder in Spaans vastgoed.

Belgen kopen vooral tweede verblijven in het noorden en zuiden van de Costa Blanca (Alicante, Altea, Calpe), en aan de Costa del Sol (Malaga, Marbella).

De Belgische liefde voor Spanje lijkt hand in hand te gaan met een forse daling van vastgoedtransacties aan de Belgische kust.  Een daling die de vastgoedmakelaars onder meer toeschrijven aan de verhoging van de belasting op tweede verblijven, veel Belgische kustgemeenten hebben namelijk hun gemeentebelasting verhoogd.

 

De Belgische vastgoedmarkt blijft stabiel.

De “notarisbarometer” geeft de vastgoedactiviteit in België weer voor het 3de trimester van 2013.

De “notarisbarometer”

De “notarisbarometer” geeft de vastgoedactiviteit in België weer voor het 3de trimester van 2013.

De vastgoedtransacties gaan er met +0,3% op vooruit in vergelijking met het 3de trimester van 2012, wat de stabiliteit van de markt nogmaals bevestigt. Deze vooruitgang is toe te schrijven aan Vlaanderen waar een stijging genoteerd wordt van +1,3% tegenover een daling in Wallonië en Brussel van respectievelijk -0,5% en -3,2%.

Samengeteld is de activiteit van de eerste negen maanden van 2013 -0,6% lager dan in 2012.

Prijzen woonhuizen
De gemiddelde prijzen voor woonhuizen zijn opnieuw zeer stabiel gebleven. In vergelijking met het 3de trimester van 2012, stegen de prijzen zachtjes met +0,8% in België, +0,1 in Vlaanderen, +0,8% in Wallonië en +3,7% in Brussel.

Prijzen appartementen

De gemiddelde prijs van appartementen kent in het 3de trimester een matige stijging: +3,3% voor België (+2% in Vlaanderen, +1,9% in Wallonië en +5% in Brussel).
 

  België Brussel Wallonië Vlaanderen
Woonhuis*

234 366 €

+0.8%

414 318€

+3.7%

177 665€

+0.8%

251 457€

+0.1%

Appartement
 

206 314 €

+3.3%

233 607€

+5%

158 841€

+1.9%

205 424€

+2%

Evolutie +0.3% -3.2% -0.5% +1.3%

De procentuele vergelijkingen van de prijzen werden berekend in verhouding tot hetzelfde trimester van het jaar daarvoor.
*De analyse omvat geen prijzen van villa’s, herenhuizen en huurhuizen.

 

 

De TREVI-vastgoedindex

Een andere vastgoedindex, die van de vastgoedgroep TREVI, bevestigt die stabiliteit met een cijfer van 109,60. Dat is ongeveer even hoog als het behaalde cijfer aan het begin van dit jaar.

indice trevi

info: De TREVI-index is gebaseerd op de verkoopprijs van een staal van 7500 onroerende goederen opgesteld in het trimester voorafgaand aan de publicatie. De TREVI-index is dus een barometer van de evolutie van de residentiële vastgoedprijzen die driemaandelijks wordt opgesteld op basis van een representatieve staal van eigendommen verspreid over heel België.

Wat zijn de perspectieven voor 2014 en op langere termijn? 

Volgens TREVI zal die stabiliteit van de vastgoedmarkt aanhouden in 2014 en mogelijks nog in 2015, terwijl een stijging van 10 tot 15%  wordt verwacht voor 2016 of 2017. Deze zal onder meer toe te schrijven zijn aan de steeds schaarser wordende bouwgronden.
De vastgoedgroep verwacht een belangrijkere stijging voor eigendommen met een beperkte oppervlakte en instapwaarde waarvoor het aanbod ontoereikend dreigt te worden.

Volgens TREVI zou de markt op de drempel staan van een belangrijke omwenteling waarbij het aantal eigendommen in handen van private en /of publieke beleggers zal toenemen. Eric Verlinden, gedelegeerd bestuurder van de groep, denkt dat in steden met een hoge bevolkingsdichtheid het percentage van gemiddelde eigenaars in België, dat momenteel schommelt rond de 75%, met 25% zal dalen in de komende 10 tot 15 jaar.

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat. TREVI-index.
 

Bezoek aan het huis van Michael Jordan (video)

Ondanks dat de oorspronkelijke prijs van 29 miljoen $ gedaald is met 8 miljoen dollar, heeft de eigenaar nog altijd geen koper gevonden.

 

Villa Michael Jordan

 

We hebben u in een eerder artikel reeds verteld over het huis van de Amerikaanse ex-basketbalster Michael Jordan.

Ondanks dat de oorspronkelijke prijs van 29 miljoen $ gedaald is met 8 miljoen dollar, heeft de eigenaar nog altijd geen koper gevonden.

Michael Jordan heeft dan maar besloten om zijn huis te veilen. Wie geïnteresseerd is om een luxe villa in de stadsrand van Chicago te kopen, zal dit moeten aantonen door eerst 250 000 Amerikaanse dollar op tafel te leggen. De kleine nieuwsgierigen zijn niet welkom.
 

De veiling zal rond 22 november 2013 plaatsvinden.

Ontdek zijn huis te koop in de video.

Michael Jordan’s Residence, Highland Park, IL – Luxury Auction November 22nd by Concierge Auctions from Concierge Auctions on Vimeo.

 

 Credit : Concierge Auctions.

Een mobiele stad voor de 21e eeuw: wat als de utopie realiteit zou worden?

In een wereld waar de manier van leven mobieler is dan ooit, kunnen steden geconfronteerd worden met een leegloop van inwoners, door een tekort aan werk en grondstoffen.

VLS project

 

In een wereld waar de manier van leven mobieler is dan ooit, kunnen steden geconfronteerd worden met een leegloop van inwoners, door een tekort aan werk en grondstoffen.

De Spaanse architect Manuel Dominguez heeft een superstructuur bedacht, genaamd “Very Large Structure (VLS)”, een nomadische stad die zich op rupsbanden verplaatst naar daar waar werk en grondstoffen in overvloed aanwezig zijn.

Het idee is niet nieuw, maar Dominguez heeft er zich op toegelegd om een utopisch maar theoretisch mogelijk project te creëren. Hij heeft zich tot de zware industrie gewend om een gigantische stalen structuur te ontwikkelen. Hij integreert ook sterke voorstellen voor energieproductie in het project, waardoor de impact op het ecosysteem beperkt wordt. De VLS laat zelfs toe vaste steden te herbebossen.
 

Kortom, het fantastische en provocerende project van de architect zou wel eens veel minder absurd kunnen zijn dan het op het eerste zicht lijkt.
 

Very Large Structure (VLS) - immovlan.be

Very Large Structure (VLS) - immovlan.be

Very Large Structure (VLS) - immovlan.be

Very Large Structure (VLS) - immovlan.be

Credit : POLIEDRO ESTUDIO

Chinezen scheiden om te ontsnappen aan een vastgoedtaks.

Er zijn tal van redenen die een koppel ertoe aanzetten om te scheiden, maar in China scheiden bepaalden om strategische redenen: ontsnappen aan een nieuwe vastgoedbelasting.

divorce en chine

 

Er zijn tal van redenen die een koppel ertoe aanzetten om te scheiden, maar in China scheiden bepaalden om strategische redenen: ontsnappen aan een nieuwe vastgoedbelasting.

Om een antwoord te bieden op de stijgende vastgoedprijzen in China, zijn recentelijk nieuwe wetten op eigendom van kracht geworden.
Bij deze veranderingen zit bijvoorbeeld een nieuwe belasting van 20% op de winst van de verkoop van een tweede verblijf in Peking of Shanghai.

Zoals het vaak het geval is wanneer nieuwe reglementeringen van de overheid het daglicht zien, hebben de Chinese burgers al snel een achterpoortje in deze reglementering gevonden om te vermijden dat ze extra belastingen moeten betalen en verder kunnen investeren in vastgoed.

Zo opteren koppels die een tweede verblijf willen verkopen vaak om te scheiden, om zo gezien te worden als twee alleenstaanden met elk één eigendom, eerder dan de belasting te betalen. Een scheiding kost dan ook maar effectief enkele yen. Daarna kunnen ze hertrouwen.

De China Youth Daily stelde vast dat tussen 4 en 8 maart 1255 koppels de scheiding aangevraagd hebben, wat een stijging is van 470% tegenover de week ervoor.

Het is nog niet geweten hoe de regering dit achterpoortje op korte termijn denkt te sluiten, maar een nieuw eengemaakt nationaal registratiesysteem voor vastgoed is voorzien voor eind 2014, wat moet toelaten een jaarlijkse grondbelasting toe te passen. Een omvangrijk programma, gezien de grootte van China en het ontbreken van uniforme gegevens.
 

Beijing

Beijing

Credit: Wikipedia.
 

Ontdek het architectuurproject van de wereldtentoonstelling 2017 in Astana

In het kader van de wereldtentoonstelling 2017 in Astana heeft het bureau Adrian Smith & Gordon Gill Architecture de grote designwedstrijd gewonnen.

 

Astana Expo 2017 - immovlan.be

 

In het kader van de wereldtentoonstelling 2017 in Astana heeft het bureau Adrian Smith & Gordon Gill Architecture de grote designwedstrijd gewonnen.

Logo Astana 2017 Het project beslaat 173,4 hectare en omvat de constructie van gebouwen rond het thema ‘toekomstige energie’. Het zal de 5 pijlers van de derde industriële revolutie belichamen, waarbij de technologie van het internet en hernieuwbare energiebronnen de energie, de economie en de wereld zullen veranderen.

Eenmaal afgewerkt in juni 2017 zal het dorp bestaan uit zelfvoorzienende expositiegebouwen, paviljoenen en concertzalen, maar ook uit hotels, woningen en burelen. Deze gebouwen zullen “energieproducenten” kunnen worden. Alle energie zal opgewekt worden door hernieuwbare bronnen en zal opgeslagen worden door gebruik van innoverende technologieën. De architecten beklemtonen dat het niet over een simpele demonstratie gaat, maar de basis is van een echte duurzame gemeenschap en een katalysator voor wetenschappelijk en universitair onderzoek en ontwikkeling na de expo 2017.

In het hart van de tentoonstellingsstad zullen de bezoekers een meesterwerk kunnen bewonderen: Het Kazakse Paviljoen. Het zal bekleed zijn met een “transformerend vlies” dat warmteverliezen en verblinding door de zon binnen zal verminderen. Tal van andere systemen (waaronder fotovoltaïsche) zullen er geïntegreerd worden om te besparen en om de energieproductie van het gebouw te verhogen.

Nursultan Nazarbayev, de Kazakse president, hoopt dat dit design de eerste stap zal worden naar wat zijn visie is over de hernieuwbare energie in Kazachstan.
 

Astana Expo 2017 - immovlan.be

Astana Expo 2017 - immovlan.be

Astana Expo 2017 - immovlan.be

Credit: Adrian Smith & Gordon Gill Architecture