Gezamenlijk huren en onderverhuren: welke verschillen?

Gezamenlijk huren is een woonvorm die steeds meer aanhang vindt, en dat niet alleen bij studenten op een krap budget die op zoek zijn naar een lagere huurprijs maar ook bij werkende personen en soms zelfs ouderen. Tegelijkertijd hoor je soms ook praten over ‘onderverhuring’ wanneer meerdere mensen dezelfde woning delen…

Gezamenlijk huren is een woonvorm die steeds meer aanhang vindt, en dat niet alleen bij studenten op een krap budget die op zoek zijn naar een lagere huurprijs maar ook bij werkende personen en soms zelfs ouderen. Tegelijkertijd hoor je soms ook praten over ‘onderverhuring’ wanneer meerdere mensen dezelfde woning delen. Toch zijn beide huurvormen heel verschillend en hebben ze elk typische kenmerken waar je het best van op de hoogte bent…

 

Hoe zit het met onderverhuring?

Hier gaat het om een overeenkomst waarbij de huurder een deel of zelfs de hele woning die hij huurt aan een andere huurder (de onderhuurder) te huur aanbiedt (dus hier ‘onderverhuring’).

 

Weet wel dat de hoofdhuurder de enige echte huurder blijft in de ogen van de hoofdverhuurder. De huurder wordt dan de verhuurder van zijn onderhuurder(s).

Opgelet: het is verboden om de woning die dienstdoet als hoofdverblijfplaats of een onbewoond goed volledig te onderverhuren (op enkele zeldzame uitzonderingen na). Om te mogen onderverhuren is de toestemming van de hoofdverhuurder trouwens verplicht. Wordt de woning zonder die toestemming toch onderverhuurd, dan kan de huurovereenkomst worden verbroken. De hoofdhuurder kan bovendien enkel een deel van de woning onderverhuren, op voorwaarde dat hij in het andere deel van de woning blijft wonen en dat dit deel zijn hoofdverblijfplaats is.

Nog zo’n verplichting is de opstelling van een onderhuurovereenkomst, zodat de huurder zeker is dat de onderhuurder een huur betaalt en die laatste huisvestingssteun kan krijgen. De hoofdhuurder blijft tot slot als enige verantwoordelijk voor de betaling van de huur, voor de teruggave van de woning na afloop van de huurovereenkomst en het onderhoud van de woning. Hij moet zich dus goed bewust zijn van de risico’s wanneer hij zich, met de toestemming van de hoofdverhuurder, met een onderhuurder verbindt in een onderhuurovereenkomst.

 

Gezamenlijk huren: één overeenkomst voor iedereen

Gezamenlijk huren is een andere oplossing voor het delen van een woning waarin verschillende huurders samenleven. Alle medehuurders zijn opgenomen in dezelfde overeenkomst en zijn ook samen verantwoordelijk tegenover de eigenaar.

 

Soms kan er een solidariteitsclausule in de overeenkomst zijn opgenomen, die de andere huurders verplicht tot de betaling van de verschuldigde lasten en huurprijzen als een van de huisgenoten nalaat zijn deel te betalen. De medehuurder die de woning verlaat, moet zijn huur betalen zolang er geen vervanger werd gevonden.

Als de situatie van onderverhuring tot slot een lang leven is beschoren, is het beter om de eigenaar een samenhuurovereenkomst voor te stellen. Zo geniet iedereen immers van hetzelfde statuut. Hiervoor volstaat het dat de huurders met de verhuurder een aanpassing van de structuur van de huurovereenkomst (via een aanhangsel) afspreken om zo de samenverhuring als dusdanig te kunnen vastleggen. Alle bewoners van de woning zijn dan verantwoordelijk voor de betaling van de huur, maar ook voor eventuele beschadigingen aan de woning.

 

{{NEWSLETTER_BOX}}

 

Gezamenlijk huren ? Bezoek Easykot.be

Ouderen ontdekken samenlevingsvormen.

België telde meer dan 2,3 miljoen personen ouder dan 60 jaar. Dit deel van de bevolking bleef niet gespaard van de crisis die België de voorbije jaren teisterde. Het gevolg is dan ook dat veel ouderen in soms heel onzekere financiële omstandigheden leven. Om dit tegen te gaan, werken we al jaren mee aan de bevordering van een nieuw fenomeen: samenlevende ouderen.

Begin 2007 telde België meer dan 2,3 miljoen personen ouder dan 60 jaar, tegenover 2,06 miljoen in 1991. Dit deel van de bevolking bleef niet gespaard van de crisis die België de voorbije jaren teisterde. Het gevolg is dan ook dat veel ouderen in soms heel onzekere financiële omstandigheden leven. Om dit tegen te gaan, werken we al jaren mee aan de bevordering van een nieuw fenomeen: samenlevende ouderen.
 

samenlevingsvormen

 

Een remedie tegen de crisis.

Volgens een studie die OIVO in 2010 uitvoerde, maakte “samenleven met verschillende mensen een besparing van 25 tot 40% op het ‘huurbudget’ mogelijk”. Dat is een niet-verwaarloosbaar voordeel dat ouderen ertoe kan aanzetten deze samenlevingsvorm uit te proberen. Pensions voor alleenstaanden volstaan soms niet voor wie in goede omstandigheden wil wonen. De huur van een appartement met meerdere mensen delen, lijkt dan ook de geknipte oplossing om zowel groter als aangenamer te wonen. Als ze minder geld moeten uitgeven aan hun huur kunnen ouderen trouwens ten volle profiteren van hun vrije tijd, en activiteiten doen die vroeger onmogelijk leken. Want door samen te wonen, kunnen ze ook de taken verdelen (boodschappen doen, koken, poetsen …) en hebben ze dus meer tijd voor zichzelf.
Maar laat dit geen schaduw werpen op het tweede voordeel van deze samenlevingsvorm voor ouderen. Ze doorbreken immers een zekere eenzaamheid die met het ouder worden steeds zwaarder gaat doorwegen, vooral nu het model van het gezin dat met grootouders, ouders en kinderen onder hetzelfde dak leeft amper nog bestaat.

 

Een oplossing om de eenzaamheid van ouderen te overwinnen.

De eenzaamheid weegt vaak zwaar op ouderen. De samenlevingsvorm lost de behoefte van ouderen om met anderen samen te leven in zonder dat ze hun zelfstandigheid en autonomie verliezen. Dit voorkomt ook dat ouderen terechtkomen in bejaardentehuizen, waar ze vaak aan zichzelf zijn overgeleverd en waar ze buitensporige huurprijzen moeten betalen (gemiddeld € 1500-2000).
Ook zekerheid is voor ouderen heel belangrijk. Het samenwonen geeft ze in die zin een zekere materiële én affectieve zekerheid.

 

Enkele aanbevelingen voor u eraan begint.

Samenwonen biedt natuurlijk niet alleen voordelen. De verschillende personen moeten er weer aan wennen om met anderen samen te leven, en dat is niet altijd gemakkelijk …

 

ADVIES: Om de slaagkansen te verhogen, raden we aan om niet te hard van stapel te lopen door al te snel te verhuizen of medehuurders te aanvaarden zonder ze eerst te leren kennen. We raden toekomstige huisgenoten warm aan om eerst een week samen te leven om te kijken of de karakters en levensstijlen niet botsen (ieders ritmes en gewoontes). Het is immers niet altijd gemakkelijk om na een lange tijd op je eentje weer in een groep te gaan leven.

Zin om je in het avontuur te storten? Ga snel naar easykot.be om je ideale oudere huisgenoot te vinden!

Intergenerationeel samenwonen: gezamenlijk huren van 7 tot 77 jaar!

Het principe van intergenerationeel samenwonen is eenvoudig: een oudere en een student onder één dak samenbrengen. Voor een redelijke huurprijs verbindt de student zich ertoe tijd door te brengen met zijn oude huisgenoot en die kleine diensten te leveren, zoals klussen of boodschappen doen.

Een in 2012 gepubliceerde studie van de Koning Boudewijnstichting onthulde dat België tegen 2020 meer dan één miljoen geïsoleerde ouderen zal tellen. Een alarmerende situatie die nog schrijnender wordt bij mensen met een bescheiden inkomen. Er wordt dan ook naarstig gezocht naar oplossingen voor dit probleem. Intergenerationeel samenwonen is daar een belangrijke van.

 

De voordelen van intergenerationeel samenwonen.

Het principe is eenvoudig: een oudere en een student onder één dak samenbrengen. Voor een redelijke huurprijs verbindt de student zich ertoe tijd door te brengen met zijn oude huisgenoot en die kleine diensten te leveren, zoals klussen of boodschappen doen.
Financieel gezien is deze woonvorm natuurlijk heel interessant. Niet alleen de huurprijs kan worden gedeeld, maar ook de boodschappen, kleine klussen, de elektriciteitsfactuur …

Besparingen die het voor beide bewoners mogelijk maken om meer geld aan iets anders, en vooral hun vrije tijd te besteden.

colocation - seniors-etudiants

Het is wel opletten geblazen dat je je niet enkel laat verleiden door het financiële aspect, want je beweegredenen moeten vooral ‘moreel’ van aard zijn. Enkel duo’s met de juiste motivatie zullen het goed met elkaar kunnen vinden!

De student zal zich ook aan het levensritme en de noden van zijn huisgenoot moeten aanpassen door zijn oudere elke dag wat gezelschap te houden.

De ouderen zien deze oplossing vooral als een manier om hun eenzaamheid te doorbreken en weer het gevoel te hebben in een gezin te leven.

Het is dus belangrijk dat de student dit beseft. Anderzijds zal de oudere ook rekening moeten houden met de noden van zijn jonge medehuurder. Hij mag hem dus niet voor zijn huishoudhulp of verpleger houden.

Respect en eerlijkheid moeten dus de sleutelwoorden zijn, zodat beide partijen samen, maar ook onafhankelijk van elkaar een leven kunnen leiden.

 

Een oplossing die meer bekendheid verdient.

Intergenerationeel samenwonen is bij ouderen onvoldoende gekend. Ze horen er eerder van via organisaties die aan de vragen van studenten proberen te voldoen. De vraag is immers zo groot dat veel jongeren op zoek zijn naar deze huurvorm zonder een geschikt aanbod te vinden.

Het is ook heel belangrijk dat beide partijen elkaar ontmoeten voor er sprake kan zijn van samenwonen. Om onaangename verrassingen te voorkomen, zal iedereen zijn prioriteiten en eisen op tafel moeten gooien. Het is nog het best om een samenlevingscharter op te stellen en dat door de bewoners te laten ondertekenen, en dat dan een moreel engagement vormt. Voor de opstelling van een contract raden we je aan inlichtingen te winnen bij gespecialiseerde huurbedrijven. Zij zullen je naar de juiste oplossing kunnen doorverwijzen.

Als je alvast aan je zoektocht wilt beginnen, raden we je aan een kijkje te nemen op Easykot.be.

Albanese vastgoedexplosie in vraag

Er is kans dat deze oude communistische republiek aan de oevers van de Adriatische zee niet direct op het lijstje van uw volgende reisbestemmingen prijkt. Daar zijn allerhande redenen voor: moeilijke toegang, onwetendheid over het land, de taal en bepaalde hardnekkige ideeën die het imago van dit land met zowat 3,5 miljoen inwoners en een oppervlakte die iets kleiner is dan het Belgische grondgebied, enigszins aantasten.

albania estate

 

Er is kans dat deze oude communistische republiek aan de oevers van de Adriatische zee niet direct op het lijstje van uw volgende reisbestemmingen prijkt. Daar zijn allerhande redenen voor: moeilijke toegang, onwetendheid over het land, de taal en bepaalde hardnekkige ideeën die het imago van dit land met zowat 3,5 miljoen inwoners en een oppervlakte die iets kleiner is dan het Belgische grondgebied, enigszins aantasten.

Toch bestempelde het befaamde tijdschrift Lonely Planet Albanië in zijn jaarklassement 2011 als toeristische bestemming nr. 1, vóór Brazilië, Kaapverdië en Panama!

Als gevolg van die erkenning zijn een hele reeks immobiliënsites uit de grond gerezen die van de vrij goede economische situatie profiteren om grond, huizen, villa’s en appartementen te koop te stellen.

Het favoriete doelpubliek van de vastgoedmakelaars zijn vooral Russische investeerders die wel muziek zien in een Albanese eigendom.Ze hebben de keuze uit tal van vastgoedsites die uiteraard beschikbaar zijn in verscheidene talen, zoals b.v.: http://www.balkimo.com, http://www.remax-albania.com, http://www.borapropertyalbania.com.

Sinds enkele dagen heeft zich een nieuwkomer aangediend: http://www.albania-estate.com.

Deze splinternieuwe vastgoedportal wil de belangrijkste immosite worden die alle vastgoed in Albanië groepeert. Naast het klassieke aanbod stelt Albania Estate ook financiële ramingen voor aan particulieren die voor een interessante prijs willen investeren.

Spijtig genoeg heeft die vastgoedexpansie een keerzijde omdat ze de bescherming van het architecturale erfgoed van bepaalde historische sites belet. Balkan Insight meldt dat gebouwen van onschatbare waarde gedeeltelijk of totaal vernietigd zijn als gevolg van ongecontroleerde projectontwikkeling van de bouwpromotoren.

Het (Albanese) Instituut voor Monumenten verklaart dat tussen 1997 en 2006 ongeveer 17% van de 2.564 geklasseerde monumenten in het land volledig vernietigd zijn en 37% beschadigd.

Zelfs de hoofdstad bleef niet gespaard; in 2008 werden twee historische gebouwen in het centrum van Tirana verwoest door een brand, waarschijnlijk als gevolg van een kortsluiting.