Franse hypotheekrente omlaag, maar hypotheekeisen strenger

De Franse hypotheekrente is verder omlaag gegaan, maar zijn de voorwaarden om een hypotheek te krijgen strenger geworden.

Franse hypotheekrente omlaag, maar hypotheekeisen strenger

De Franse hypotheekrente is verder omlaag gegaan, maar zijn de voorwaarden om een hypotheek te krijgen strenger geworden.

Momenteel staat de rente voor 15 jaar op 3,7%.

In Frankrijk mogen er echter alleen nog hypotheken worden verstrekt tot 80% van de waarde van het onroerend goed. Bovendien mogen de hoogte van de aflossing en de rente van de hypotheek niet meer bedragen dan 33% van het inkomen.

Bij hypotheekverstrekking staat een stabiel inkomen en de financiële mogelijkheid de hypotheek terug te betalen voorop.

Winstbelasting bij de verkoop van vakantiehuis belangrijk gewijzigd

Verkoopt u uw huis in Frankrijk met winst dan is het er fiscaal niet aantrekkelijker op geworden.

Niet-inwoners van Frankrijk betaalde altijd al 19% vermogenswinstbelasting (taxe sur la plus-value immobilière) bij verkoop van een Franse woning, maar nieuwe financiële en fiscale maatregelen hebben er toe geleid dat niet-fiscaal ingezetenen van Frankrijk bovenop die winstbelasting ook nog eens 15,5 % sociale premies moeten gaan betalen. In totaal komt de totale heffing dus uit op: 34,5%. Deze laatste maatregel is op 17 augustus 2012 ingegaan.

De Taxe sur la plus value werd onder de vorige regering van Nicolas Sarkozy ook al verzwaard. In de oude situatie was het zo, dat wie zijn huis na een bezitsperiode van 15 jaar verkocht vrijgesteld was van vermogenswinstbelasting. Onder Nicolas Sarkozy is deze periode verlengd tot 30 jaar.

bron: http://www.guidelines.nl

Vastgoedkrediet: de 7 basisvragen

Vaste of variabele rente? Op twintig of dertig jaar? Allemaal vragen die rijzen als men een hypothecaire lening wil afsluiten. U moet ook weten dat sommige banken minder inhalig zijn dan andere en dat het tarief zelfs binnen één en dezelfde bank kan variëren volgens uw lenersprofiel.

vastgoedkrediet

 

Vaste of variabele rente? Op twintig of dertig jaar? Allemaal vragen die rijzen als men een hypothecaire lening wil afsluiten.

U moet ook weten dat sommige banken minder inhalig zijn dan andere en dat het tarief zelfs binnen één en dezelfde bank kan variëren volgens uw lenersprofiel.
 

Welke parameters spelen een rol?
 

1. De geleende quotiteit
Met andere woorden, de verhouding tussen het gevraagde bedrag van de lening en de verkoopwaarde van het te verwerven pand, zoals geraamd door de expert die de bank aangeduid heeft. Onder de 80% zit u goed, ideaal is een quotiteit die beperkt blijft tot 60%. Boven de 80% zal de rentevoet die men u aanrekent geleidelijk toenemen.
Boven de 100% (om de taksen en onkosten te betalen) zit u pas echt met een probleem. In het huidige klimaat komt die situatie zelfs meestal neer op een rode kaart.

2. Looptijd van de lening
Uit onze tabel blijkt dat hoe sneller u terugbetaalt, hoe minder rente u aangerekend wordt. En de totale kost van de lening zal ook dalen. Een voorbeeld: voor een lening van 100.000 aan een vaste rentevoet met een looptijd van 15 jaar (quotiteit < 80 %), zal u recht hebben op een tarief van 3,75% en een maandelijkse afbetaling van 725 euro die 180 maal betaald moet worden, hetzij 130.500 euro in totaal. Als u de terugbetaling over 25 jaar spreidt, zal het tarief 4,15% bedragen. De maandelijkse afbetaling zal wel wat lager liggen (520 euro), maar uiteindelijk zal u 156.000 euro (520 × 12 × 25) terugbetaald hebben.
 

3. Weerslag van de maandelijkse afbetaling op uw budget
A priori leggen de bankiers de grens vast op maximum 33% van de globale netto maandinkomsten van het gezin (inclusief kinderbijslag, bijvoorbeeld). Maar uw dossier zal gunstiger beoordeeld worden als u onder de grens van 25% blijft. Boven de 33% zal u enkel nog in aanmerking komen als uw maandloon erg hoog is, bijvoorbeeld 10.000 euro en uw niet samendrukbare kosten relatief laag zijn.
 

4. Uw beroepssituatie
Het summum, de lener die de bankier met open armen zal ontvangen, is de Europese ambtenaar die hier al enkele jaren verblijft. Indien u en uw echtgenoot echter jonge zelfstandigen zijn die in een moeilijke sector werken, kunt u zich de moeite besparen, tenzij u een aantal stevige garanties kunt bieden.
Tussen de twee zullen de geldschieters vooral aandacht hebben voor de sector waarin u werkt, uw carrièremogelijkheden, de stabiliteit in uw beroepsleven, enz.
 

5. De waarborgen
Uiteraard zal de woning die u koopt, gehypothekeerd worden. Maar dat zal niet altijd volstaan. In sommige gevallen, bijvoorbeeld als de quotiteit tegen de 100% aanleunt, zal de geldschieter andere waarborgen vragen.
Bijvoorbeeld de hoofdelijke borgstelling van een andere persoon (die uiteraard solvabel is), de inpandgeving van een aandelenportefeuille, of nog, een hypotheek op een ander pand.
 

6. De randvoorwaarden
Heel wat bankiers zullen u voorwaarden opleggen, vooral als u een reductie vraagt van het geafficheerde basistarief. Dat is volkomen wettelijk als het gaat om de domiciliëring van uw inkomsten, de schuldsaldoverzekering of de woonverzekering. Maar ze mogen u bijvoorbeeld niet verplichten om een spaarrekening bij hen te nemen of op andere verzekeringsproducten in te tekenen.

7. Uw klantprofiel
Al enige tijd klant zijn bij de bank of, als u van bank verandert, beloven dat hij de spil van uw financiële belangen zal worden (voor zover uw toekomstige inkomsten dat toelaten), zijn serieuze troeven. Als u ook nog eens kunt aantonen dat uw kennissenkring reeds klant is bij de bank, dan zit u op rozen. Geen enkele bankier laat een mooi omzetcijfer aan zijn neus voorbijgaan.
 

Een pand kopen met het kapitaal van uw aanvullend pensioen: dat kan!

Een onroerend goed kopen of renoveren met het kapitaal van uw aanvullend pensioen dat u nog niet aangeroerd hebt? Dat is perfect mogelijk …

 

 

Een onroerend goed kopen of renoveren met het kapitaal van uw aanvullend pensioen dat u nog niet aangeroerd hebt? Dat is perfect mogelijk …

Nochtans is het normaal gezien verboden om het voor uw 60 jaar op te vragen. Maar er bestaat één uitzondering: een onroerende investering.

Verschillende mogelijkheden.

In dit geval staat de wetgever toe dat u het kapitaal opneemt volgens een vrij eenvoudig principe: binnen het kader van uw beroepsactiviteit bouwt u voor uzelf een aanvullend pensioen (ook “tweede pijler” genoemd) op. Uw kapitaal groeit met het aantal stortingen en dit geld kunt u deels gebruiken om te investeren in vastgoed zonder te moeten wachten tot het uur van uw pensioen geslagen is. Een alternatief dat het overwegen waard is. Deze onroerende financiering via de tweede pensioenpijler kan via een groepsverzekering gebeuren voor een werknemer of via een pensioenfonds, een vrij aanvullend pensioen voor een zelfstandige of via een individuele pensioenverbintenis voor een bedrijfsleider.

Voorzorgen.

Maar vooraleer u die stap zet, moet u goed nagaan of het reglement van uw groepsverzekering deze opvraging wel toelaat.
Het project kan vrij ruim opgevat zijn, gaande van een nieuwbouw of aankoop van een pand tot de renovatie of verbouwing van een pand dat u reeds bezit.
De vervroegde opvraging van de reserve van een aanvullend pensioen gebeurt doorgaans via een voorschot op polis. Voor een onroerende financiering kunt u maximaal 60% van de reeds gevormde reserve aanspreken.
 

Kan men een deel van een onroerend goed cash betalen?

Sinds dit jaar moeten de notarissen en vastgoedmakelaars nieuwe verplichtingen naleven op het vlak van de betalingswijzen van een onroerend goed.

Sinds dit jaar moeten de notarissen en vastgoedmakelaars nieuwe verplichtingen naleven op het vlak van de betalingswijzen van een onroerend goed.

Bij de verkoop van een onroerend goed wordt de verkoopprijs uitsluitend vereffend aan de hand van een overschrijving of een bankcheque. Dat is ook het geval wanneer een deel van de prijs na de ondertekening van de akte nog betaald moet worden (in het geval van nieuwbouw, lijfrente, …).
Een deel van de verkoopprijs – meestal is dit het voorschot – mag echter nog contant betaald worden. Dat bedrag mag niet meer dan 10% van de verkoopprijs belopen met een maximum van € 5 000. Deze verplichting slaat zowel op de onderhandse verkopen als op de openbare verkopen, de verkoopcompromissen en de verkoopakten.

Vanaf 1 januari 2014 mag evenwel geen enkele betaling van de prijs van een gebouw nog in speciën betaald worden, zelfs al gaat het om een miniem bedrag. De prijs zal dus volledig met een cheque of overschrijving vereffend moeten worden.

De herkomst van de fondsen moet in elk compromis dat rechtstreeks opgemaakt wordt tussen particulieren of door een vastgoedmakelaar vermeld worden. Indien het om een authentieke akte gaat, moet de notaris dit doen.
Die verplichtingen slaan echter niet op de overige betalingen die gepaard gaan met de verkoop van een onroerend goed, zoals de verkoopkosten.

De notarissen en vastgoedmakelaars moeten ook de identiteitsgegevens van hun cliënten opgeven (naam, voornaam, geboorteplaats en -datum, woon- of verblijfplaats voor de natuurlijke personen) wanneer het een dossier van € 10 000 betreft. Ze moeten die gegevens controleren en een kopie ervan bewaren gedurende vijf jaar volgend op de afsluiting van het dossier.

 

Investeren in Amerikaans vastgoed.

Het verwachte nettorendement zou tussen de 10 en 14% liggen.

Volgens Dominique Binet, directeur van twee agentschappen in Waterloo en Waver, zijn er meerdere factoren die deze investering wel heel interessant maken.

 

Het verwachte nettorendement zou tussen de 10 en 14% liggen.

Volgens Dominique Binet, directeur van twee agentschappen in Waterloo en Waver, zijn er meerdere factoren die deze investering wel heel interessant maken: de historisch lage waardering van de huizenmarkt ingevolge de subprime-crisis in 2007 en de daaropvolgende instorting van de Amerikaanse vastgoedmarkt; de kracht van de huurmarkt in de Verenigde Staten, want de banken kennen geen leningen meer toe zonder eigen kapitaal en de Amerikaan uit de middenklasse heeft schrik om een huis te kopen; de dollar/euro-pariteit die momenteel erg gunstig is, gekoppeld aan de verwachting dat de waarde van de dollar vanwege de Europese crisis nog zal stijgen tegenover de euro; de verwachte meerwaarde van de woningen, geraamd op 10% binnen drie à vijf jaar; het dynamisme van Atlanta en Detroit. Deze twee steden profiteren van het herstel van de economische sector. De inwoners keren terug met een wedde die hun in staat stelt hun woning te betalen.

 

 

 

De winnaars van de Back to School wedstrijd zijn bekend!

De winnaars van de Back to School wedstrijd zijn bekend!

Back to School

 

 

 

 

De winnaars van de Back to School wedstrijd zijn bekend;

 

  • Mevrouw Stéphanie M. – 5020 Champion
  • Mevrouw Julie L. – 4053 Embourg
  • Mevrouw Katrien V.K. – 2431 Veerle
  • Mijnheer Patrick W. – 7540 Rumillies
  • Mevrouw Rhimou H. – 1030 Schaarbeek
  • Mevrouw Gilberte M. – 4681 Hermalle-sous-Argenteau
  • Mijnheer Rachid A. – 1800 Vilvorde
  • Mijnheer Jean-Luc B. – 1390 Grez-Doiceau
  • Mijnheer Serge V.S. – 1050 Elsene
  • Mevrouw Mirella G. – 7180 Seneffe

Proficiat!

 

Immovlan.be wil alle deelnemers bedanken!

 

Het huis van Al Capone staat te koop voor 10 miljoen dollar.

Het huis van de beruchte gangster Al Capone staat momenteel te koop voor net geen 10 miljoen dollar. Het bevindt zich in Miami (VS) en werd gebouwd in 1922 door de architect Clarance Busch. 6 jaar later kocht Al Capone het voor amper 40.000 dollar.

 

Het huis van de beruchte gangster Al Capone staat momenteel te koop voor net geen 10 miljoen dollar. Het bevindt zich in Miami (VS) en werd gebouwd in 1922 door de architect Clarance Busch. 6 jaar later kocht Al Capone het voor amper 40.000 dollar.

De eigendom heeft een totale oppervlakte van 2.790 m² en telt 5 badkamers en 7 slaapkamers!

Volgens de promotoren zelf is het laatste verblijf van Al Capone (hij is er 65 jaar geleden gestorven) van onschatbare waarde, zowel wat zijn architectuur als zijn voorgeschiedenis betreft.

Ziet u het zitten om te gaan wonen in het huis van Al Capone, een personage dat de straten van Chicago (Verenigde Staten) onveilig maakte in de jaren ‘20?

Copyright:  http://nbcmiami.com.

Foto :  Al Capone: Wikipedia & United States Department of Justice